English version of this page

Sårbarhet i et robotsamfunn (VIROS)

Roboter blir stadig mer "smarte", ved hjelp av kunstig intelligens. Smarte roboter kan være nyttige hvis de utførerer viktige oppgaver, men deres utvikling og bruk reiser også juridiske og tekniske spørsmål. Hvordan kan vi sikre at smarte roboter er sikre og at deres bruk ikke krenker personvernet? Disse spørsmålene oppstår spesielt når roboter brukes i helsesektoren, der de samhandler med sårbare mennesker.

Om prosjektet

VIROS-prosjektet undersøker utfordringene og løsningene for regulering av robotteknologi og AI-teknologi – både med hensyn på juss og teknologi. Prosjektets fokus på juss, etikk og robotteknologi er tverrfaglig.

Forskningen utføres av et team bestående av forskere fra forskningsgruppen «Robotikk og intelligente systemer» (ROBIN) ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo (UiO), sammen med forskere ved Senter for rettsinformatikk og andre deler av Det juridiske fakultet, UiO.

Arbeidsspråket vil være engelsk. For mer informasjon vises til våre engelske nettsider.

Finansiering

VIROS-prosjektet har finansiering fra Norges Forskningsråd.

Samarbeid

Prosjektet samarbeider også med internasjonale eksperter og representanter for offentlig sektor og industri.

 

Publisert 19. mars 2019 09:47 - Sist endret 19. aug. 2021 12:31