English version of this page

Sårbarhet i et robotsamfunn (VIROS)

Roboter blir stadig mer "smarte", ved hjelp av kunstig intelligens. Smarte roboter kan være nyttige hvis de utførerer viktige oppgaver, men deres utvikling og bruk reiser også juridiske og tekniske spørsmål. Hvordan kan vi sikre at smarte roboter er sikre og at deres bruk ikke krenker personvernet? Disse spørsmålene oppstår spesielt når roboter brukes i helsesektoren, der de samhandler med sårbare mennesker.

Om prosjektet

VIROS-prosjektet undersøker utfordringene og løsningene for regulering av robotteknologi og AI-teknologi – både med hensyn på juss og teknologi. Prosjektets fokus på juss, etikk og robotteknologi er tverrfaglig.

Forskningen utføres av et team bestående av forskere fra forskningsgruppen «Robotikk og intelligente systemer» (ROBIN) ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo (UiO), sammen med forskere ved Senter for rettsinformatikk og andre deler av Det juridiske fakultet, UiO.

Arbeidsspråket vil være engelsk. For mer informasjon vises til våre engelske nettsider.

Finansiering

VIROS-prosjektet har finansiering fra Norges Forskningsråd.

Samarbeid

Prosjektet samarbeider også med internasjonale eksperter og representanter for offentlig sektor og industri.

 

Publikasjoner

 • Tobias Mahler (2020). Regulering av kunstig intelligens og oversikt over rettsutviklingen i EU.
 • Tobias Mahler (2019). Rettslige problemstillinger rundt kunstig intelligens.
 • Tobias Mahler (2019). The VIROS project: Vulnerability in the Robot Society.
 • Tobias Mahler (2019). Introduction to Robot law.
 • Jim Tørresen (2019). Ethics and artificial intelligence in healthcare.
 • Jim Tørresen (2019). Robots and Mobile Apps Solving Problems Better with Artificial Intelligence.
 • Lee Andrew Bygrave (2019). Muligheter og utfordringer ved økende bruk av kunstig intelligens.
 • Tobias Mahler (2019). Rett og roboter.
 • Tobias Mahler; Lee Andrew Bygrave & Jim Tørresen (2019). The VIROS Project: Vulnerability in the Robot Society.
 • Jim Tørresen (2019). Supporting Older People at Home with a Mobile Robot for Independent Living.
 • Jim Tørresen (2019). Making Robots Adaptive and Preferable to Humans.
 • Lee Andrew Bygrave (2019). A Flawed Crusade? The EU General Data Protection Regulation in the Age of Artificial Intelligence.
 • Lee Andrew Bygrave (2019). EU Data Protection Law vs. Algorithmic Regulation: Tilting at Windmills?.
 • Tobias Mahler (2019). The future of Law: Regulating robots and AI.
 • Jim Tørresen (2019). Intelligent and Adaptive Robots in Real-World Environment.
 • Jim Tørresen (2019). Introduction to Different Challenges in Ethical AI and Possible Ways of Addressing Them.
 • Jim Tørresen (2019). Design and Control of Robots for Real-World Environment.
 • Jim Tørresen (2019). Sensing Human State with Application in Older People Care and Mental Health Treatment.
 • Jim Tørresen (2019). Ethical Considerations for Healthcare Robots.
 • Jim Tørresen (2019). Supporting Older People with Robots for Independent Living.
 • Lee Andrew Bygrave (2019). EU Data Privacy Law and Algorithmic Regulation: Critical Reflections.
 • Tobias Mahler (2019). Robotik, artificiell intelligens, skador och försäkringsrätten; kommentar.
 • Jim Tørresen; Kyrre Glette & Kai Olav Ellefsen (2019). Adaptive Robot Body and Control for Real-World Environments.
 • Jim Tørresen; Kyrre Glette & Kai Olav Ellefsen (2019). Intelligent, Adaptive Robots in Real-World Scenarios.
 • Jim Tørresen (2019). Intelligent Robots and Systems in Real-World Environment.
 • Tobias Mahler (2019). Robot impact assessments.
 • Tobias Mahler & Fosch Villaronga Eduard (2019). Cybersecurity Considerations for (Care) Robots.
 • Tobias Mahler (2019). Robots and Artificial Intelligence on the EU Regulatory Agenda.
 • Tobias Mahler (2019). Robot impact assessments: A suitable regulatory mechanism for addressing robot deception?.
 •  (2019). Roboter kan slå salto – men bryr de seg om applausen?.
 • Jim Tørresen (2018). UiO Visit to UFRJ – An overview of research.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. mars 2019 09:47 - Sist endret 30. juli 2019 09:57