Kristin Bergtora Sandvik

Bilde av Kristin Bergtora Sandvik
English version of this page
Telefon +47-22850123
Rom 769
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs plass 5 Domus Nova 0130 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Kristin Bergtora Sandvik har de siste femten årene studert retts- og rettighetsbevissthet, rettsliggjøring, rettslig mobilisering og soft law med fokus på nasjonale og internasjonale humanitære organisasjoner og humanitær respons. Hun er særlig interessert i legalitets-, legitimitets- og etterrettelighetsspørsmål. Hennes feltarbeidsbaserte forskning har undersøkt hvordan jussen opererer i voldelige kontekster med særlig fokus på flyktningeproblematikk og kjønnsbasert vold i Uganda og Colombia. Sandvik er også interessert i bruken av droner, robotteknologi og cybersikkerhet i humanitære og militære kontekster.

Sandvik forsker fra 2017 på rettsoppgjøret etter 22 juli. Prosjektet LAW@22July kartlegger rettsoppgjøret etter 22 juli 2011 med vekt på læring (Learning), etterrettelighet (Accountability) og å bære vitne for juridisk læring (witnessing). Sandvik leder også for tiden et prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd: “Aid in Crisis? Rights-based Approaches and Humanitarian Outcomes” (AIDEFFFECT). Hun har også de siste årene samarbeidet tett med det juridisk fakultet ved Los Andes Universitetet i Colombia. 

Sandvik har publisert i tidsskrifter som Law and Society Review, Feminist Legal Studies, PoLAR: Political and Legal Anthropology Review, Journal of Human Rights Practice, International Journal of Refugee Law, Third World Quarterly, Journal of Military Ethics, International Review of the Red Cross,  Disasters,  Millennium-Journal of International Studies, Refugee Survey Quarterly, Nordic Journal of Human Rights, Retfærd, Kritisk Juss, Norsk Antropologisk Tidsskrift, og Internasjonal Politikk. Hun er også medredaktør av:

 • Worlds of Human Rights. The Ambiguities of Rights Claiming in Africa (Brill, 2013)
 • UNHCR and the Struggle for Accountability: Technology, Law and Results-based Management (Routledge, 2016)
 • The Good Drone (Routledge, 2016)
 • Refugee Resettlement: Power, Politics and Humanitarian Governance (Berghahn Books, under contract).

Undervisning

Bakgrunn

Kristin Bergtora Sandvik har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo der hun studerte Kvinnekonvensjonen og handel med kvinner, og en mastergrad fra Harvard Law School om HIV/AIDS og menneskerettigheter.

Hun tok doktorgrad ved Harvard Law School i 2008 med avhandlingen “On the Everyday Life of International Law: Humanitarianism and Refugee-Resettlement in Kampala”. Sandvik har også studert sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, og vært gjesteforsker ved Oxford Refugee Studies Centre and the Refugee Law Project (Uganda).

Sandvik ble ansatt som seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet (PRIO) i 2009. I 2011 var hun med på å starte "Norwegian Center for Humanitarian Studies" (NCHS), hvor hun var leder fra 2012 til 2016. Sandvik fortsetter som forsker 1 i humanitære studier ved PRIO i en 20%-stilling. 

Emneord: Rettssosiologi, Flyktninger, Humanitærrett, Kjønn, Legitimitet, Makt, Menneskerettigheter, Rettsliggjøring

Publikasjoner

 • Dijkzeul, Dennis & Sandvik, Kristin Bergtora (2019). A world in turmoil: governing risk, establishing order in humanitarian crises. Disasters. The Journal of Disaster Studies, Policy and Management.  ISSN 0361-3666.  43(2), s S85- S108 . doi: 10.1111/disa.12330
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Making Wearables in Aid: Digital Bodies, Data and Gifts. Journal of Humanitarian Affairs.  ISSN 2515-6411.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Safeguarding’as humanitarian buzzword: an initial scoping. Journal of International Humanitarian Action.  ISSN 2364-3412.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lemaitre, Julieta (2019). From IDPs to Victims in Colombia: Reflections on durable solutions in the post-conflict setting, In Megan Bradley; James Milner & Blair Peruniak (ed.),  Refugees' Roles in Resolving Displacement and Building Peace: Beyond Beneficiaries.  Georgetown University Press.  ISBN 978-1626166745.  10.
 • Comes, Tina; Sandvik, Kristin Bergtora & Van de Walle, Bartel (2018). Cold chains, interrupted: The use of technology and information for decisions that keep humanitarian vaccines cool. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management.  ISSN 2042-6747.  8(1), s 49- 69 . doi: 10.1108/JHLSCM-03-2017-0006 Vis sammendrag
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2018). A Legal History: The Emergence of the African Resettlement Candidate in International Refugee Management, In Adele Garnier; Liliana Lyra Jubilut & Kristin Bergtora Sandvik (ed.),  Refugee Resettlement: Power, Politics and Humanitarian Governance.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78533-969-1.  Chapter 2.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2018). Gendering violent pluralism: women’s political organising in Latin America. Third World Thematics: A TWQ Journal.  ISSN 2380-2014. . doi: 10.1080/23802014.2018.1477527 Vis sammendrag
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2018). Humanitarians in court: how duty of care travelled from human resources to legal liability. Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law.  ISSN 0732-9113.  50(3), s 358- 374 . doi: 10.1080/07329113.2018.1548192
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2018). Technology, Dead Male Bodies, and Feminist Recognition: Gendering ICT Harm Theory. Australian Feminist Law Journal.  ISSN 1320-0968. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Jacobsen, Katja Lindskov (2018). UNHCR and the pursuit of international protection: accountability through technology?. Third World Quarterly.  ISSN 0143-6597.  39(8), s 1508- 1524 . doi: 10.1080/01436597.2018.1432346 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Martins, Bruno Oliveira (2018). Revisitando el espacio aéreo latinoamericano: una exploración de los drones como sujetos de regulación. Latin American Law Review.  ISSN 2619-4880.  1(1) Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jumbert, Maria Gabrielsen & Sandvik, Kristin Bergtora (2017). What Does It Take to Be Good?, In  The Good Drone.  Routledge.  ISBN 9781472451118.  Introduction.
 • Liden, Kristoffer & Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Poison Pill or Cure-All: Drones and the Protection of Civilians, In  The Good Drone.  Routledge.  ISBN 9781472451118.  3.  s 65 - 88
 • Lohne, Kjersti & Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Bringing Law into the Political Sociology of Humanitarianism. Oslo Law Review.  ISSN 2387-3299.  4(1), s 4- 27 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Raymond, Nathaniel A. & Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Beyond the Protective Effect: Towards a Theory of Harm for Information Communication Technologies in Mass Atrocity Response. Genocide Studies and Prevention: An International Journal (GSP).  ISSN 1911-0359. . doi: 10.5038/1911-9933.11.1.1454 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Now is the time to deliver: looking for humanitarian innovation’s theory of change. Journal of International Humanitarian Action.  ISSN 2364-3412. . doi: 10.1186/s41018-017-0023-2 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2017). The Public Order Drone: Promises, Proliferation and Disorder in Civil Airspace, In  The Good Drone.  Routledge.  ISBN 9781472451118.  5.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Hoelscher, Kristian (2017). The Reframing of the War on Drugs as a "Humanitarian Crisis": Costs, Benefits, and Consequences. Latin American perspectives.  ISSN 0094-582X.  44(4), s 168- 182 . doi: 10.1177/0094582X16683375
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Jacobsen, Katja Lindskov & McDonald, Sean Martin (2017). Do no harm: A taxonomy of the challenges of humanitarian experimentation. International Review of the Red Cross.  ISSN 1816-3831.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lemaitre, Julieta (2017). Finding the Roads to Justice? Examining Trajectories of Transition for Internally Displaced Women in Colombia. Stability: International Journal of Security and Development.  ISSN 2165-2627. . doi: 10.5334/sta.493 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2016). How accountability technologies shape international protection: results-based management and rights-based approaches revisited, In Kristin Bergtora Sandvik & Katja Lindskov Jakobsen (ed.),  UNHCR and the Struggle for Accountability: Technology, law and results-based management.  Routledge.  ISBN 978-1-138-91152-9.  8.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2016). Law in the militarization of cyber space: framing a critical research agenda, In Karsten Friis & Jens Ringsmose (ed.),  Conflict in Cyber Space: Theoretical, strategic and legal perspectives.  Routledge.  ISBN 978-1-138-94778-8.  11.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2016). Stronger, Faster, Better: Three Logics of Humanitarian Futureproofing, In Kai Koddenbrock; Christine Unrau & Volker Heins (ed.),  Humanitarianism and Challenges of Cooperation.  Routledge.  ISBN 978-1138963375.  6.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2016). The Political and Moral Economies of Dual Technology Transfers: Arming Police Drones, In Ales Zavrsnik (ed.),  Drones and Unmanned Aerial Systems, Legal and Social Implications for Security and Surveillance.  Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-23760-2.  3.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Jacobsen, Katja Lindskov (2016). Introduction: The Quest for an Accountability Cure, In Kristin Bergtora Sandvik & Katja Lindskov Jakobsen (ed.),  UNHCR and the Struggle for Accountability: Technology, law and results-based management.  Routledge.  ISBN 978-1-138-91152-9.  Introduction.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Jumbert, Maria Gabrielsen & Cezne, Eric (2016). Drones como Veículos para a Ação Humanitária: Perspectivas, Oportunidades e Desafios. Conjuntura Austral.  ISSN 2178-8839.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Jumbert, Maria Gabrielsen & Lohne, Kjersti (2016). Drones for Good: Conceptualizing the Role of Drones in Global Governance, In Zhuo Li (ed.),  China International Strategy Review.  Long River Press.  8.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lemaitre, Julieta (2016). Structural Remedies and the One-million Pesos: on the Limits of Court-ordered Social Change for Internally Displaced Women in Colombia, In Kim Rubenstein & Katharine Young (ed.),  The Public Law of Gender: From the Local to the Global.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1107138575.  3.
 • Lemaitre, Julieta & Sandvik, Kristin Bergtora (2015). Shifting Frames, Vanishing Resources, and Dangerous Political Opportunities: Legal Mobilization among Displaced Women in Colombia. Law & society review.  ISSN 0023-9216.  49(1), s 5- 38 . doi: 10.1111/lasr.12119
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2015). African Drone Stories. BEHEMOTH - A Journal on Civilisation.  ISSN 1866-2447.  8(2), s 73- 96
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2015). The humanitarian cyberspace: shrinking space or an expanding frontier?. Third World Quarterly.  ISSN 0143-6597. . doi: 10.1080/01436597.2015.1043992
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Jumbert, Maria Gabrielsen (2015). Les drones humanitaires. La Revue internationale et stratégique.  ISSN 1287-1672.  98(2), s 139- 146 . doi: 10.3917/ris.098.0139

Se alle arbeider i Cristin

 • Garnier, Adele; Jubilut, Liliana Lyra & Sandvik, Kristin Bergtora (ed.) (2018). Refugee Resettlement: Power, Politics and Humanitarian Governance. Berghahn Books.  ISBN 978-1-78533-969-1.  234 s.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lindskov Jakobsen, Katja (ed.) (2016). UNHCR and the Struggle for Accountability: Technology, law and results-based management. Routledge.  ISBN 978-1-138-91152-9.  180 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). "Book review: Angélica Durán-Martínez, The Politics of Drug Violence: Criminals, Cops and Politicians in Colombia and Mexico". Theoretical criminology.  ISSN 1362-4806.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Digital harm.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Digital harm: Challenges, risks and opportunities for ethical donorship in AidTech.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Exploring ethics, rights and child safeguarding.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Legal technology: a field guide to ethical problematization and reflection.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (ed.) (2019). Local Culture and Everyday Practice: Reflections on ethical issues experienced by DEPP labs part 2.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Professionalisation, participation and relationships: Reflections on ethical issues experienced by DEPP Labs part 3.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Safeguarding women after disasters: some progress, but not enough. The Conversation.  ISSN 2201-5639.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Safeguarding: good intentions, difficult process. ALNAP.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Starting the ethical journey: Reflections on ethical issues experienced by DEPP labs.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Technologizing the Fight against Sexual Violence: A Critical Scoping. Vis sammendrag
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Høigilt, Jacob & Liden, Kristoffer (2019). Humanitarian policy: How do we make it and what is it good for? Launch of IHSA Disasters Special Issue.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Salter, Mark B. (2019). Horizon Scan: Critical security studies for the next 50 years. Security Dialogue.  ISSN 0967-0106. . doi: https://doi.org/10.1177/0967010619862912
 • Garnier, Adele; Sandvik, Kristin Bergtora & Jubilut, Liliana Lyra (2018). Introduction: Refugee Resettlement as Humanitarian Governance: Power Dynamics, In Adele Garnier; Liliana Lyra Jubilut & Kristin Bergtora Sandvik (ed.),  Refugee Resettlement: Power, Politics and Humanitarian Governance.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78533-969-1.  Introduction.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2018). Dead male bodies: a challenge for feminist legal thought. IntLawGrrls Blog.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2018). Duty of care: from human resources to legal liability.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2018). From legal to social protection: the case of VAF.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2018). Humanitarian subject experimentation: Beneficiary bodies, technology optimism and the making of wearables in aid. Vis sammendrag
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2018). Legitimating drone force: History, the affordances of postcolonial imaginaries and the War on Everything.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2018). Making Wearables in Aid: Bodies, Data and Gifts.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2018). Technology, Dead Male Bodies and the Politics of Feminist Recognition: Theorizing the Gendered Logic of Algorithmic Protection and Targeting.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2018). Towards digital dead body management (DDBM) in the Global Emergency zone.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2018). Towards digital dead body management (DDBM) in the Global Emergency zone. Vis sammendrag
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Langford, Malcolm (2018). Law and Technology.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2018). The Moral Turn in Global Governance: - a Case Study of Rights-Based Approaches of Norwegian Humanitarianism.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Martins, Bruno Oliveira (2018). A Venezuelan Incident: Maduro and the Politics of Latin American Drones. PRIO Blogs.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Townsend, Neil (2018). Community engagement, bootcamps and ‘failing fast’ as cultural practice: The DEPP Innovations Labs.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Artificial intelligence for law enforcement: opportunities and challenges, moderation.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Conference: Global Challenges - Nordic Experiences.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2017). From human resources to legal liability: The evolving duty of care towards humanitarian staff.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Governing resettlement: due process, uncertain duties and undue rights.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Humanitarianism as Socology of Law: An Inventory.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Information ethics and security. Pointers for diagnosing state of play.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Responding to changes from outside the sector: information technology and social media.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2017). The Significance of Political Organization and International Law for Displaced Women in Colombia: A Socio-legal study of Liga De Mujeres.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Jacobsen, Katja Lindskov & McDonald, Sean Martin (2017). From Principle to Practice: Humanitarian Innovation and Experimentation. Stanford Social Innovations Reveiw Blog.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Jumbert, Maria Gabrielsen (2017). Humanitarian Studies Colloquium: Media Studies and Humanitarian crisis – state of scholarship. Vis sammendrag
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Kolås, Åshild; Horst, Cindy; Derman, Bill; McNeish, John-Andrew & Liden, Kristoffer (2017). Humanitarian Studies Colloquium: The anthropology of emergencies, rescue and good intentions. Vis sammendrag
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Liden, Kristoffer (2017). Humanitarian Studies Colloquium: The Ethics of Humanitarian Action – rationale and critique of a do-gooder regime. Vis sammendrag
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2017). Building a Sociology of Law for the Humanitarian Field. Sociological Review.  ISSN 0038-0261.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2017). Humanitarian Studies Colloquium: Building a legal sociology of the humanitarian field. Vis sammendrag
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Raymond, Nathaniel A. (2017). The Myth of ICT’s Protective effect in mass atrocity response.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Raymond, Nathaniel A. (2017). Unpacking the Myth of ICT’s Protective Effect in Mass Atrocity Response. ATHA.SE.
 • Lohne, Kjersti & Sandvik, Kristin Bergtora (2016). Bringing Law into the Political Sociology of Humanitarianism.
 • Lohne, Kjersti & Sandvik, Kristin Bergtora (2016). Terrorbekjempelse i gråsonen: Fra Guantanamo til væpnede droner.
 • Nielsen, Brita Fladvad; Sandvik, Kristin Bergtora & Jumbert, Maria Gabrielsen (2016). How Can Innovation Deliver Humanitarian Outcomes? Challenges and Approaches for Humanitarian Innovation Policy. PRIO Policy Brief. 12.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2016). Futureproofing humanitarianism for permanent emergencies: unpacking the promise of cooperation. A Quest For Humanitarian Effectiveness.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2016). New Developments in Drone Proliferation: How Africa was Deployed to Rescue Drones. https://matsutas.wordpress.com/.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2016). ‘Now Is the Time to Deliver’: Understanding Humanitarian Innovation as Buzzword.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2016). The Refugee Crisis as a Global Humanitarian Challenge. European Council of Foreign Relations.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2016). The refugee crisis: a common challenge?.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Garnier, Adele & Jubilut, Liliana Lyra (2016). Refugee resettlement as humanitarian governance: The need for a critical research agenda. IntLawGrrls Blog.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Hoelscher, Kristian (2016). Is The War on Drugs a Humanitarian Crisis?. ATHA.SE.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Hoelscher, Kristian (2016). Is the War on Drugs a “Humanitarian Crisis”?.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lemaitre, Julieta (2016). Tailoring Protection of Civilians to State Capacity.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Rolandsen, Øystein H. & Jensehaugen, Jørgen (2016). Humanitarian Studies Colloquium: The history of development and humanitarian studies in Norway.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2015). Actors, agendas and legal categories in post-war Colombia. Vis sammendrag
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2015). An academic New Year’s resolution for Colombia: understanding continued gendered violence as a threat to positive peace. IntLawGrrls Blog.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2015). Conundrums in the Embrace of the Private Sector. ATHA.SE.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2015). Drones for Humanitarian «Interventions».
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2015, 21. april). Et forbud mot drapsroboter?. [Radio].
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2015). Evaluating Ebola: the politics of the military response narrative. Reliefweb.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2015). From IDPs to victims in Colombia: Reflections on durable solutions in the post-conflict setting.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2015). HUMANITARIAN CYBERSPACE: EXPANDING FRONTIERS OR SHRINKING SPACE?.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2015). Humanitarian Drones?.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2015). Resettlement comments Alexander Betts.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. mai 2016 13:03 - Sist endret 28. feb. 2019 10:24