Mona Naomi Lintvedt

Bilde av Mona Naomi Lintvedt
English version of this page
Mobiltelefon 48 15 14 18
Rom 116
Brukernavn
Besøksadresse Senter for rettsinformatikk Karl Johans gt. 47 Domus Academica
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Faglige interesser

  • Personvern
  • Cybersikkerhet
  • eforvaltning

Bakgrunn

Mona Naomi er cand.jur fra UiO 1999. Hun har bred erfaring med digitalisering i offentlig sektor, og særlig rettslige problemstillinger i skjæringsfeltet mellom teknologi og jus.

2018-2020 Personvernombud Skatteetaten

2017-2018 Seniorkonsulent Transcendent Group AS

2014-2017 Seniorrådgiver Avdeling for IKT og fornying, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2013-2014 Seksjonssjef Skatteetatens IT- og servicepartner

2012-2013 Seniorrådgiver Helserettsavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

2008-2013 Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT

2006-2007 Seniorkonsulent Statskonsult AS

2003-2006 Systemjurist/Seniorskattejurist Skattedirektoratet

2000-2003 Advokatfullmektig Advokatfirmaet Haavind AS

Mona Naomi har vært nasjonal representant i OECD Working Party of Senior Digital Government Officials, EU ISA Working Group on Interoperability Architecture, EU eGovernment Benchmark Group, EU eGov Action Plan Steering Board og EU ISA2 Committee.

Hun har også i flere år vært foreleser og sensor ved Senter for rettsinformatikk (UiO), BI, Universitetet i Sørøst Norge, Høgskolen i Gjøvik (nå NTNU) og Arkivakademiet (nå OsloMet).

Emneord: Personvern, eforvaltning, Cybersikkerhet, informasjonssikkerhet, Rettsinformatikk, kunstig intelligens (KI), Robotikk
Publisert 2. sep. 2020 11:15 - Sist endret 28. mai 2021 10:38