Kjersti Lohne

Bilde av Kjersti Lohne
English version of this page
Telefon +47 22850121
Mobiltelefon +47 97175846
Rom 684
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Institutt for kriminologi og rettssosiologi St. Olavs plass 5 0130 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Lohnes tematiske hovedinteresse er rettsliggjøringens og straffens rolle i å skape global sosial orden. Dette kommer til uttrykk i flere av hennes tidligere og pågående forskningsprosjekter om:

 • det internasjonale strafferettsfeltet og særlig ICC - Den internasjonale straffedomstolen i Haag (se f.eks. Advocates of Humanity)
 • krigen mot terror og særlig det amerikanske militærtribunalet på Guantánamo Bay hvor hun gjorde feltarbeid i 2016 (se f.eks "Observing Justice at Guantanamo Bay").
 • nordiske forståelser av straff i utenrikspolitikken gjennom bidrag til rettsstatsbygging og kriminalitetsbekjempelse i andre land (se prosjektside JustExports)
 • rettslig mobilisering og rettighetsperspektiver i sivilsamfunnet (se prosjektsidene AidinCrisis og Scandinavian Rights Revolution)
 • rettssosiologiske ringvirkninger av samfunnets reaksjoner på voldelig ekstremisme (se prosjektside LAW22JULY: RIPPLES)

Lohne har også publisert i internasjonale forskningstidskrifter på ulike temaer som personvern og datalagring, kriminalitet og kjønn, droner i krigføring og humanitære operasjoner, etikk, "post-truth", og rettslig mobilisering generelt.

Undervisning

Lohne underviser og veileder på samtlige emner ved IKRS, og er emneansvarlig for

Lohne har undervist og sensurert ved en rekke nasjonale og internasjonale universiteter. 

Bakgrunn

Kjersti Lohne (f. 1984) har ph.d. i kriminologi fra Universitetet i Oslo fra 2015. Avhandlingen Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice er en analyse av fremveksten av og dynamikken rundt den internasjonale strafferettsdomstolen ICC, og kombinerer perspektiver fra kriminologi, rettssosiologi, internasjonal rett og politisk sosiologi. Analytisk setter avhandlingen fokus på meningsinnholdet i straff og rettferdighet som transnasjonale snarere enn nasjonale fenomen. Avhandlingen har siden blitt publisert som bok og utgitt av Oxford University Press, og er anmeldt her, her og her. En lengre anmeldelse kan leses her. En presentasjon av bokens innhold kan sees her.  

Lohne har tidligere jobbet på Politihøgskolen, PluriCourtsInstitutt for fredsforskning (PRIO), og Institutt for offentlig rett. Hun har vært gjesteforsker ved Center for International Criminal Justice ved VU University Amsterdam, Centre for Criminology ved Universitetet i Oxford og iCourts ved Københavns Universitet.

Lohne er nestleder av Akademiet for yngre forskere, og har en rekke verv ved fakultetet og universitetet. 

Lohne fikk innvilget Yngre forskertalent-midler fra NFR (FRIPRO) på prosjektet "Promoting Justice in a Time of Friction: Scandinavian Penal Exports" med oppstart 2021.

Akademiske nettverk og tilknytninger

Priser og stipend

 • Lohne mottok European Society for Criminology Young Criminologist Award i 2019.
 • Lohne mottok i 2017 Hans Majestet Kongens gullmedalje for hennes doktoravhandling.
 • Lohne og Sandvik nominert til Årets tidsskriftsartikkel 2017 av Oslo Law Review.
 • Lohne tildelt Royichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund i 2013 og 2014.
 • I tillegg har Lohne blitt tildelt mindre stipender fra blant annet Den norske banks fond for det Juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Borgermester Edvard Christies legat, Ingmund Kirkeruds legat, Pastor Harald Kallevigs legal, Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Knagenhjelms født Rolls legat, Det juridiske fakultets reisefond av 1973 og Nordisk samarbeidsråd for kriminologi.

Verv

 • Lohne sitter i Det Norske Videnskabs-Akademis Utvalg for vitenskapsrådgivning
 • Lohne er medlem av Det Norske Videnskabs-Akademis Menneskerettighetskomite.
 • Lohne er nestleder i Akademiet for yngre forskere
 • Lohne er vararapresentant i UiOs utvalg for nord-sør-samarbeid
 • Lohne er styremedlem i Den norske kriminalistforening
 • Lohne er styremedlem i arbeidsgruppen "Transitional justice and atrocity crimes", European Society for Criminology 
Emneord: Kriminologi og rettssosiologi, krig og konflikt, Rettsliggjøring, Straff, krigsforbrytelser, Kjønn, Overvåkning og personvern

Publikasjoner

Bøker

Nordic Criminal Justice in a Global Context (2022) Christensen, M.J, Lohne, K. & M. Hornqvist (eds.) Routledge. 

Power in International Criminal Justice (2020) Bergsmo, M., Klamberg, M., Lohne, K., & C. B. Mahony (red.) Brussels, Torkel Opsahl Academic EPublisher. 

Lohne, K. (2019) Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice (Clarendon Studies in Criminology) Oxford University Press.

Artikler i tidsskrift med referee

Sausdal, D. & K. Lohne (2021) "Theatrics of transnational criminal justice: Ethnographies of penality in a global age.Theoretical Criminology 25.3: 361-378.

Lohne, K. (2021) ‘Observing Justice at Guantanamo Bay: Human Rights NGOs and Trial Monitoring at the US Military Tribunals’, Human Rights Review. Vol. 22

Sandvik, K.B, Ikdahl, I. & K. Lohne ( 2021) 'Rettens rolle etter 22. juli: Minnearbeid, overlevende og gjenoppbygging', Norsk sosiologisk tidsskrift.Vol 5. No. 3.  

Sandvik, K.B. & K. Lohne (2021) 'The struggle against sexual violence in conflict: investigating the digital turn', International Review of the Red Cross. Vol. 102. No. 913.

Lohne, K. & M. Rua (2021) 'Rettslig mobilisering og strategisk sakførsen mot isolasjon i norske fengsler'Nordisk tidskrift for kriminalvidenskap. No. 1

Lohne, K. 2021, ‘Penal welfarism “gone global”? Comparing international criminal justice with The Culture of Control’, Punishment & Society. 23(1). 

Lohne, K., (2020) ‘Ethical Capacity and its Challenges in the Academy of Science: Historical Continuities and Contemporary Violence’, Biologia Futura. Online first.

Lohne, K. (2020) 'Penal humanitarianism beyond the nation state: an analysis of international criminal justiceTheoretical Criminology, 24(2).

Lohne, K. (2019) ‘Krisetilstanden i det internasjonale strafferettsprosjektet – en rettssosiologisk analyse’ Tidsskrift for strafferett’. 19(4). 

Lohne, K., (2018) 'As the Universal Breaks: Moments of Awkwardness in International Justice' New Perspectives, Vol. 26, No. 3.

Houge, A.B & K. Lohne (2017) End Impunity! Reducing conflict-related sexual violence to a problem of lawLaw & Society Review, Vol. 51, Issue 4.

Lohne, K. & K.B. Sandvik (2017), 'Bringing Law into the Political Sociology of Humanitarianism', Oslo Law Review, 4(1).

Houge, A.B, Lohne, K. & M. Skilbrei (2015), 'Gender and Crime Revisited: Criminological Gender Research on International and Transnational Crime and Crime Control', Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 16(2).

Sandvik, K.B & K. Lohne (2014), 'The Rise of the Humanitarian Drone: Giving Content to an Emerging Concept', Millennium: Journal of International Studies, 43(1).

Lohne, K. (2012), 'The Norwegian Data Inspectorate: Between Governance and Resistance', Surveillance & Society, 10(2).

Vitenskapelige bokkapitler

Lohne, K., (kommer 2021) ‘Human Rights Advocacy in International Criminal Justice: Whose Rights? Whose Justice?’, in Susanne Karstedt, Chrisje Brants, and Nandor Knust (eds) Making a difference: the impact of transitional justice. Routledge. 

Lohne, K., (2020) ‘Durkheim’s moral individualism and international criminal justice: a critical appraisal of humanity’s savages, victims and saviours’ in Eski, Y. and S. Walklate, eds., Genocide and Victimology, Routledge.

Lohne, K. (2020) 'Towards a Sociology of International Criminal Justice' in Bergsmo, M., Klamberg, M., Lohne, K., & C. B. Mahony Power in International Criminal Justice, Brussels, Torkel Opsahl Academic EPublisher.

De Hoon, M. & K. Lohne (2019) '"All the World's a Stage: Constituting International Justice at the Assembly of States Parties Meeting' in Boer, L.J.M & S. Stalk, Backstage Practices of Transnational Law, Routledge.

Lohne, K. (2018) 'NGOs for International Justice: Criminal or Victims' Justice', in Ulfstein, G. & A. Føllesdal, The Judicialization of International Law, Oxford University Press.

Sandvik, K.B., M. Gabrielsen Jumbert & K. Lohne (2016/2018), 'Drones for Good: Conceptualizing the Role of Drones in Global Governance' (in Chinese), In Zhuo Li (ed.),  China International Strategy Review.  Long River Press.  8. 

Lohne, K. (2017), 'Global Civil Society, the ICC, and Legitimacy in International Criminal Justice', in Hayashi, N. & C.M. Bailliet (eds), The Legitimacy of International Criminal Tribunals, Cambridge: Cambridge University Press

Houge, A.B., Lohne, K. & M. Skilbrei (2014), 'Kriminologisk kjønnsforskning mellom Norge og verden', i Finstad, L. & H. Mork Lomell (eds), Motmæle - en antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen, Novus forlag.

 • Sandvik, Kristin Bergtora; Ikdahl, Ingunn; Lohne, Kjersti; Vestad, Maja; Sørlie, Anniken & Moe-Pryce, Marit (2022). Law after July 22, 2011: Survivors, Memory and Reconstruction. PRIO Paper. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sausdal, David & Lohne, Kjersti (2021). Theatrics of transnational criminal justice: Ethnographies of penality in a global age. Theoretical criminology. ISSN 1362-4806. 25(3), s. 361–378. doi: 10.1177/13624806211029562.
 • Lohne, Kjersti & de Hoon, Marieke (2021). Is International Criminal Justice Enough? Reconciliation and Justice After Mass Violence. Georgetown journal of international affairs. ISSN 1526-0054.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Ikdahl, Ingunn & Lohne, Kjersti (2021). Law after July 22 2011: Survivors, reconstruction and memory. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 5(3), s. 28–45. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2021-03-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lohne, Kjersti (2021). Observing Justice at Guantánamo Bay: Human Rights NGOs and Trial Monitoring at the US Military Commissions. Human Rights Review. ISSN 1524-8879. s. 1–21. doi: 10.1007/s12142-021-00619-z.
 • Lohne, Kjersti & Rua, Marte (2021). Rettspolitisk mobilisering og strategisk sakførsel mot isolasjon i norske fengsler. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 108(1), s. 118–135. doi: 10.7146/ntfk.v108i1.125567.
 • Lohne, Kjersti (2021). Durkheim’s moral individualism and international criminal justice: a critical appraisal of humanity’s savages, victims and saviours. I Eski, Yarin (Red.), Genocide and Victimology. Routledge. ISSN 9781138311718. s. 38–50. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2020). The struggle against sexual violence in conflict: Investigating the digital turn. International Review of the Red Cross. ISSN 1816-3831. 102(913), s. 95–115. doi: 10.1017/S1816383121000060.
 • Lohne, Kjersti (2020). Towards a Sociology of International Criminal Justice. I Bergsmo, Morten; Klamberg, Mark; Lohne, Kjersti & Mahony, Chris (Red.), Power in International Criminal Justice. TOAEP - Torkel Opsahl Academic EPublisher. ISSN 978-82-8348-114-3. s. 47–78.
 • Lohne, Kjersti (2020). Ethical capacity and its challenges in the academy of science: historical continuities and contemporary violence. Biologia Futura. ISSN 2676-8615. doi: 10.1007/s42977-020-00021-9.
 • Lohne, Kjersti (2020). Penal welfarism ‘gone global’? Comparing international criminal justice to The Culture of Control. Punishment & Society. ISSN 1462-4745. doi: 10.1177/1462474520928114.
 • Lohne, Kjersti (2019). Krisetilstanden i det internasjonale strafferettsprosjektet – en rettssosiologisk analyse. Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. 19(4), s. 413–435. doi: 10.18261/issn.0809-9537-2019-04-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • de Hoon, Marieke & Lohne, Kjersti (2019). ‘All the world’s a stage’: constituting international justice at the ICC’s Assembly of States Parties meeting . I Boer, Lianne J.M. & Stolk, Sofia (Red.), Backstage Practices of Transnational Law. Routledge. ISSN 9780367086572.
 • Lohne, Kjersti (2018). As the Universal Breaks: Moments of Awkwardness in International Justice. Perspectives. ISSN 1210-762X. 26(3). doi: 10.1177/2336825x1802600307.
 • Lohne, Kjersti (2018). Penal humanitarianism beyond the nation state: An analysis of international criminal justice . Theoretical criminology. ISSN 1362-4806. doi: 10.1177/1362480618806917. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lohne, Kjersti (2018). NGOs for International Justice: Criminal or Victims' Justice? I Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (Red.), The Judicialization of International Law. A Mixed Blessing?. Oxford University Press. ISSN 9780198816423. s. 109–127. doi: 10.1093/oso/9780198818748.001.0001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Houge, Anette Bringedal & Lohne, Kjersti (2017). End impunity! Reducing conflict-related sexual violence to a problem of law. Law & society review. ISSN 0023-9216. 51(4). doi: 10.1111/lasr.12294. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lohne, Kjersti & Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Bringing Law into the Political Sociology of Humanitarianism. Oslo Law Review. ISSN 2387-3299. 4(1), s. 4–27. doi: 10.18261/issn.2387-3299-2017-01-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lohne, Kjersti (2017). Global Civil Society, the ICC, and Legitimacy in International Criminal Justice. I Hayashi, Nobuo & Bailliet, Cecilia Marcela (Red.), The Legitimacy of International Criminal Tribunals. Cambridge University Press. ISSN 978-1-107-14617-4. s. 449–473. doi: 10.1017/9781316536469.019.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergsmo, Morten; Klamberg, Mark; Lohne, Kjersti & Mahony, Chris (2020). Power in International Criminal Justice. TOAEP - Torkel Opsahl Academic EPublisher. ISBN 978-82-8348-114-3. 894 s.
 • Lohne, Kjersti (2019). Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice. Oxford University Press. ISBN 9780198818748. 288 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ugelvik, Thomas & Lohne, Kjersti (2022). 14 Kjersti Lohne: Fagets grenser, Guantanamo Bay, eksport av straffeverdier. [Radio]. Kriminologene.
 • Lohne, Kjersti (2022). 20 år siden første fanger på Guantanamo. [Radio]. NRK P1 - Dagens.
 • Lohne, Kjersti (2021). Correction to: Observing Justice at Guantánamo Bay: Human Rights NGOs and Trial Monitoring at the US Military Commissions (Human Rights Review, (2021), 22, 2, (193-213), 10.1007/s12142-021-00619-z). Human Rights Review. ISSN 1524-8879. 22(2). doi: 10.1007/s12142-021-00625-1.
 • Lohne, Kjersti; Mathé, Nora Elise Hesby; Myksvoll, Mari Skuggedal & Reinertsen, Hilde (2021). Akademisk ytringsfrihet: Tre løsningsforslag. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Lohne, Kjersti; Karlsson Schaffer, Johan; Thorsen, Dag Einar & Bjørkdahl, Kristian (2021). Rights and democracy as Nordic brands.
 • Houge, Anette Bringedal & Lohne, Kjersti (2021). Når offeret blir forbryter. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Lohne, Kjersti (2020). Seks forskere snakker om sex: når sex blir våpen.
 • Lohne, Kjersti (2020). Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice.
 • Lohne, Kjersti (2020). Doing Research in the Field of International Criminal Justice .
 • Lohne, Kjersti (2020). Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice.
 • Lohne, Kjersti (2020). NGOs in International Criminal Justice.
 • Lohne, Kjersti (2020). Human Rights Advocacy in International Criminal Justice: Whose Rights? Whose Justice?
 • Lohne, Kjersti (2020). LEIAR: UiO bør utvida gjennomføringsstipendet for stipendiatar. [Fagblad]. Uniforum.
 • Lohne, Kjersti (2020). DEBATT: Utvid gjennomføringsstipendet! . Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Lohne, Kjersti (2020). Arne Benjaminsen: – Vi må være innstilt på at det blir en krevende høst . [Fagblad]. Uniforum.
 • Lohne, Kjersti (2020). Kjersti Lohne er valgt inn i universitetsstyret. [Fagblad]. Uniforum.
 • Lohne, Kjersti (2020). Hun droppet akademia etter doktorgraden: – Slipper maset om å være best . [Fagblad]. Forskerforum.
 • Lohne, Kjersti (2020). Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice.
 • Lohne, Kjersti (2020). Penal Power in International Politics.
 • Lohne, Kjersti; Christensen, Mikkel Jarle; Rodrigues, Fatima da Cruz; Vidlicka, Suncana Roksandic; Hola, Barbora & Aydın-Aitchison, Andy [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). The Justice-360 Project: Investigating International Criminal Justice as Seen from States.
 • Lohne, Kjersti (2020). Introducing Advocates of Humanity.
 • Lohne, Kjersti & Elken, Mari (2020). Unge forskere opplever uetisk press. [Fagblad]. forskning.no.
 • Lohne, Kjersti (2020). Kampen mot straffefrihet for internasjonale forbrytelser.
 • Lohne, Kjersti (2020). Om hvordan sivilsamfunnet har bidratt til et sterkere individuelt rettsvern gjennom bruk av domstolene, særlig ved isolasjon.
 • Lohne, Kjersti (2019). Inspirations, Inclinations and Thanks from a Young European Criminologist. Newsletter of the European Society of Criminology. 18(3).
 • Lohne, Kjersti (2019). Ny undersøking: Unge forskarar rapporterer om etisk press. [Avis]. Krono.
 • Lohne, Kjersti & Elken, Mari (2019). En sårbar situasjon. [Fagblad]. Forskningsetikk.
 • Lohne, Kjersti (2019). Who makes the rules? . [Fagblad]. Research Europe.
 • Lohne, Kjersti (2019). Power to punish: International Criminal justice and penal humanitarianism.
 • Lohne, Kjersti (2019). Teaching Critique in Transitional Justice .
 • Lohne, Kjersti (2019). Scandinavian Rights Revolution - og min delstudie av Advokatforeningen.
 • Lohne, Kjersti (2019). Are there ethical limits to what science can and should achieve?
 • Lohne, Kjersti (2019). ESC Young Criminologist Award Acceptance Speech.
 • Lohne, Kjersti (2019). The Skewed Nature of Global Justice-Making.
 • Lohne, Kjersti (2019). Hvilket ansvar har de store institusjonene i å ivareta forskningsintegritet og opplæring i forskningsetikk?
 • Lohne, Kjersti (2019). Global civil society in the fight against impunity for international crimes.
 • Lohne, Kjersti (2019). Feltarbeidsrefleksjoner fra Guantanamo: - om hverdagsliv, tortur og tvilsomme rettsoppgjør i det varige unntaksstedet.
 • Lohne, Kjersti (2018). What is international criminal justice, and who decides? .
 • Lohne, Kjersti (2018). Chair & discussant: Studying War Crimes: Descriptive Truths and/or Sensationalism .
 • Lohne, Kjersti (2018). International Criminal Justice and the Religion of Humanity.
 • Lohne, Kjersti (2018). The Cosmopolitan Penal Imaginary: Penal Welfarism Gone Global? .
 • Lohne, Kjersti & Fasmer, Maria (2018). Internasjonal strafferett fra Haag til Kripos.
 • Lohne, Kjersti (2018). Advocates of Humanity Research Seminar.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2018). The Moral Turn in Global Governance: - a Case Study of Rights-Based Approaches of Norwegian Humanitarianism.
 • Lohne, Kjersti (2018). Book seminar and brief presentation of research profile for iCourts.
 • Lohne, Kjersti (2018). Roundtable: Post-truth and the Academy: (Social) Science, Truth, and the Social Construction of Everything?
 • Lohne, Kjersti (2018). The cosmopolitan penal imagination: international criminal justice meets sociology of punishment.
 • Lohne, Kjersti (2018). Exporting Nordicity through Penal Humanitarianism.
 • Lohne, Kjersti (2018). Introduction to workshop on Nordic justice-making elsewhere.
 • Lohne, Kjersti (2018). Sikkerhet og trusler: utredning om rettsvitenskapelig forskningsbehov.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2017). Humanitarian Studies Colloquium: Building a legal sociology of the humanitarian field.
 • Lohne, Kjersti (2017). Roundtable on Transitional justice mechanisms and reconciliation.
 • Lohne, Kjersti (2017). Globalising the penal research imagination: International criminal justice and the cosmopolitan penal field.
 • Lohne, Kjersti (2017). Concluding session: reflections & the way forward.
 • Lohne, Kjersti (2017). Power in the Institutions of International Criminal Justice.
 • Lohne, Kjersti (2017). Opening session: towards a sociology of international criminal justice.
 • Lohne, Kjersti (2017). Cybersecurity and automated weapons.
 • Lohne, Kjersti (2017). Researching law in closed, violent or authoritarian settings.
 • Lohne, Kjersti (2017). Moderator of Honorary Doctoral Degree Lectures 2017: Patricia Kameri-Mbote and David Garland.
 • Lohne, Kjersti (2017). Continuities and Discontinuities of Penal Welfarism: Global Justice-making through International Criminal Justice.
 • Lohne, Kjersti (2017). Yrkesintervju: kriminolog. [Internett]. utdanning.no.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2017). Building a Sociology of Law for the Humanitarian Field. Sociological Review. ISSN 0038-0261.
 • Lohne, Kjersti (2017). Continuities and discontinuities of penal welfarism: global justicemaking through international criminal justice.
 • Lohne, Kjersti (2017). Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice FICHL Policy Brief Series No. 77 (2017).
 • Lohne, Kjersti (2017). Penal Humanitarians? Nordic Moral and Penal Values as Export Goods in International Relations: Towards a Research Agenda.
 • Lohne, Kjersti (2017). Prisoners’ Advocates at Gitmo: The Role of NGOs in (De)Legitmising Punishment in Response to Cosmopolitan Dilemmas.
 • Lohne, Kjersti (2017). NGOs for International Justice: Victims’ vs Criminal Justice?
 • Lohne, Kjersti (2017). Twist of Fate: Terror, Torture and Justice in the 9/11 Trial in Guantánamo Bay. openDemocracy.net.
 • Lohne, Kjersti (2017). Menneskerettighetsforskning ved IKRS: perspektiverering.
 • Houge, Anette Bringedal & Lohne, Kjersti (2016). Offer og overgriper i en og samme person. Stavanger Aftenblad. ISSN 0804-8991.
 • Lohne, Kjersti & Sandvik, Kristin Bergtora (2016). Bringing Law into the Political Sociology of Humanitarianism.
 • Lohne, Kjersti (2016). The Ironic Twist of Fate: Terror, Torture and Justice in the 9/11 Trial at Guantánamo Bay. Newsletter Criminology and International Crimes. 11(2).
 • Jarland, Julie; Binningsbø, Helga Malmin; Lohne, Kjersti & Skardhamar, Torbjørn (2019). Courts of Conflict: The Impact of International Criminal Justice in Armed Conflict. University of Oslo.
 • Frøberg, Thomas & Lohne, Kjersti (2017). Effektivitet og kvalitet i straffesakskjeden: Utredning av behovet for forskning på det norske rettssystemet. Rapport til Forskningsrådet.
 • Lohne, Kjersti & Frøberg, Thomas (2017). Sikkerhet og trusler: en utredning om rettsvitenskapelige forskningsbehov. Rapport til Forskningsrådet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. juni 2020 09:32 - Sist endret 19. sep. 2022 11:33