Kjersti Lohne

Bilde av Kjersti Lohne
English version of this page
Telefon +47 22850121
Mobiltelefon +47 97175846
Rom 684
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Institutt for kriminologi og rettssosiologi St. Olavs plass 5 0130 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Kjersti Lohne (f. 1984) har Ph.D. i kriminologi fra Universitetet i Oslo fra 2015. Avhandlingen Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice er en analyse av fremveksten av og dynamikken rundt den internasjonale strafferettsdomstolen ICC, og kombinerer perspektiver fra kriminologi, rettssosiologi, internasjonal rett og politisk sosiologi. Empirien bygger på multilokalt feltarbeid, blant annet i Haag og Uganda, av menneskerettighetsorganisasjoners rolle innenfor det internasjonale strafferettsfeltet. Analytisk setter avhandlingen fokus på meningsinnholdet i straff og rettferdighet som transnasjonale snarere enn nasjonale fenomen. Avhandlingen har siden blitt publisert som bok og utgitt av Oxford University Press, og er anmeldt her, her og her. En presentasjon av bokens innhold kan sees her.  

Lohne har tidligere jobbet på Politihøgskolen, PluriCourtsInstitutt for fredsforskning (PRIO), og Institutt for offentlig rett. Hun har vært gjesteforsker ved Center for International Criminal Justice ved VU University Amsterdam, Centre for Criminology ved Universitetet i Oxford og iCourts ved Københavns Universitet.

Lohne er medlem av Akademiet for yngre forskere, og har en rekke verv ved fakultetet og universitetet. Hun representerer de midlertidig vitenskapelig ansatte i Universitetsstyret

Lohne fikk innvilget Yngre forskertalent-midler fra NFR (FRIPRO) på prosjektet "Promoting Justice in a Time of Friction: Scandinavian Penal Exports" med oppstart 2021. 

For tiden er Lohne i foreldrepermisjon.

Faglige interesser

Lohnes tematiske hovedinteresse er rettsliggjøringens og straffens rolle i å skape global sosial orden. Dette kommer til uttrykk i flere av hennes pågående forskningsprosjekter om:

 • det internasjonal strafferettsfeltet og særlig ICC - Den internasjonale straffedomstolen i Haag
 • krigen mot terror og særlig det amerikanske militærtribunalet på Guantánamo Bay hvor hun gjorde feltarbeid i 2016.
 • rettsstatsbygging og eksport av nordiske (straffe)verdier 
 • rettighetsperspektiver i humanitært arbeid (AidinCrisis og Scandinavian Rights Revolution)

Lohne har også publisert i internasjonale forskningstidskrifter på ulike temaer som personvern og datalagring, kriminalitet og kjønn, droner i krigføring og humanitære operasjoner, etikk, "post-truth", og rettslig mobilisering generelt.

Hun er for tiden gjesteredaktør i Theoretical Criminology på et spesialnummer om "The theatrics of transnational criminal justice." 

Undervisning

Lohne underviser og veileder på samtlige emner ved IKRS, og er emneansvarlig for

Lohne har også undervist og sensurert ved en rekke nasjonale og internasjonale universiteter. 

Akademiske nettverk og tilknytninger

Priser og stipend

 • Lohne mottok European Society for Criminology Young Criminologist Award i 2019.
 • Lohne mottok i 2017 Hans Majestet Kongens gullmedalje for hennes doktoravhandling.
 • Lohne og Sandvik nominert til Årets tidsskriftsartikkel 2017 av Oslo Law Review.
 • Lohne tildelt Royichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund i 2013 og 2014.
 • I tillegg har Lohne blitt tildelt mindre stipender fra blant annet Den norske banks fond for det Juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Borgermester Edvard Christies legat, Ingmund Kirkeruds legat, Pastor Harald Kallevigs legal, Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Knagenhjelms født Rolls legat, Det juridiske fakultets reisefond av 1973 og Nordisk samarbeidsråd for kriminologi.

Verv

 • Lohne representerer de midlertidige ansatte ved UiO i Universitetsstyret
 • Lohne er vararapresentant i UiOs utvalg for nord-sør-samarbeid
 • Lohne sitter i fakultetets ad hoc-gruppe for forskningsetikk
 • Lohne er styremedlem i Den norske kriminalistforening
 • Lohne er styremedlem i arbeidsgruppen "Transitional justice and atrocity crimes", European Society for Criminology 
 • Lohne er styremedlem i EU Cost nettverket "Global Atrocity Justice Constellations". 
Emneord: Kriminologi og rettssosiologi, krig og konflikt, Rettsliggjøring, Straff, krigsforbrytelser, Kjønn, Overvåkning og personvern

Publikasjoner

Bøker

Nordic Criminal Justice in a Global Context (forthcoming 2022) Christensen, M.J, Lohne, K. & M. Hornqvist (eds.) Routledge. 

Power in International Criminal Justice (2020) Bergsmo, M., Klamberg, M., Lohne, K., & C. B. Mahony (red.) Brussels, Torkel Opsahl Academic EPublisher. 

Lohne, K. (2019) Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice (Clarendon Studies in Criminology) Oxford University Press.

Artikler i tidsskrift med referee

Lohne, K. (kommer 2021) ‘Observing Justice at Guantanamo Bay: Human Rights NGOs and Trial Monitoring at the US Military Tribunals’, Human Rights Review. 

Sandvik, K.B, Ikdahl, I. & K. Lohne (kommer 2021) 'Rettens rolle etter 22. juli: Minnearbeid, overlevende og gjenoppbygging', Norsk sosiologisk tidsskrift. 

Sandvik, K.B. & K. Lohne (2021) 'The struggle against sexual violence in conflict: investigating the digital turn', International Review of the Red Cross.

Lohne, K. & M. Rua (2021) 'Rettslig mobilisering og strategisk sakførsen mot isolasjon i norske fengsler', Nordisk tidskrift for kriminalvidenskap. 

Lohne, K. 2021, ‘Penal welfarism “gone global”? Comparing international criminal justice with The Culture of Control’, Punishment & Society. 23(1). 

Lohne, K., (2020) ‘Ethical Capacity and its Challenges in the Academy of Science: Historical Continuities and Contemporary Violence’, Biologia Futura. Online first.

Lohne, K. (2020) 'Penal humanitarianism beyond the nation state: an analysis of international criminal justiceTheoretical Criminology, 24(2).

Lohne, K. (2019) ‘Krisetilstanden i det internasjonale strafferettsprosjektet – en rettssosiologisk analyse’ Tidsskrift for strafferett’. 19(4). 

Lohne, K., (2018) 'As the Universal Breaks: Moments of Awkwardness in International JusticeNew Perspectives, Vol. 26, No. 3.

Houge, A.B & K. Lohne (2017) End Impunity! Reducing conflict-related sexual violence to a problem of lawLaw & Society Review, Vol. 51, Issue 4.

Lohne, K. & K.B. Sandvik (2017), 'Bringing Law into the Political Sociology of Humanitarianism', Oslo Law Review, 4(1).

Houge, A.B, Lohne, K. & M. Skilbrei (2015), 'Gender and Crime Revisited: Criminological Gender Research on International and Transnational Crime and Crime Control', Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 16(2).

Sandvik, K.B & K. Lohne (2014), 'The Rise of the Humanitarian Drone: Giving Content to an Emerging Concept', Millennium: Journal of International Studies, 43(1).

Lohne, K. (2012), 'The Norwegian Data Inspectorate: Between Governance and Resistance', Surveillance & Society, 10(2).

Vitenskapelige bokkapitler

Lohne, K., (kommer 2021) ‘Human Rights Advocacy in International Criminal Justice: Whose Rights? Whose Justice?’, in Susanne Karstedt, Chrisje Brants, and Nandor Knust (eds) Making a difference: the impact of transitional justice. Routledge. 

Lohne, K., (2020) ‘Durkheim’s moral individualism and international criminal justice: a critical appraisal of humanity’s savages, victims and saviours’ in Eski, Y. and S. Walklate, eds., Genocide and Victimology, Routledge.

Lohne, K. (2020) 'Towards a Sociology of International Criminal Justice' in Bergsmo, M., Klamberg, M., Lohne, K., & C. B. Mahony Power in International Criminal Justice, Brussels, Torkel Opsahl Academic EPublisher.

De Hoon, M. & K. Lohne (2019) '"All the World's a Stage: Constituting International Justice at the Assembly of States Parties Meeting' in Boer, L.J.M & S. Stalk, Backstage Practices of Transnational Law, Routledge.

Lohne, K. (2018) 'NGOs for International Justice: Criminal or Victims' Justice', in Ulfstein, G. & A. Føllesdal, The Judicialization of International Law, Oxford University Press.

Sandvik, K.B., M. Gabrielsen Jumbert & K. Lohne (2016/2018), 'Drones for Good: Conceptualizing the Role of Drones in Global Governance' (in Chinese), In Zhuo Li (ed.),  China International Strategy Review.  Long River Press.  8. 

Lohne, K. (2017), 'Global Civil Society, the ICC, and Legitimacy in International Criminal Justice', in Hayashi, N. & C.M. Bailliet (eds), The Legitimacy of International Criminal Tribunals, Cambridge: Cambridge University Press

Houge, A.B., Lohne, K. & M. Skilbrei (2014), 'Kriminologisk kjønnsforskning mellom Norge og verden', i Finstad, L. & H. Mork Lomell (eds), Motmæle - en antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen, Novus forlag.

 • Lohne, Kjersti (2021). Durkheim’s moral individualism and international criminal justice: a critical appraisal of humanity’s savages, victims and saviours, In Yarin Eski (ed.),  Genocide and Victimology.  Routledge.  ISBN 9781138311718.  3. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lohne, Kjersti (2021). Observing Justice at Guantánamo Bay: Human Rights NGOs and Trial Monitoring at the US Military Commissions. Human Rights Review.  ISSN 1524-8879.  s 1- 21 . doi: 10.1007/s12142-021-00619-z
 • Lohne, Kjersti & Rua, Marte (2021). Rettspolitisk mobilisering og strategisk sakførsel mot isolasjon i norske fengsler. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (NTfK).  ISSN 2446-3051.  108(1), s 118- 135 Vis sammendrag
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Ikdahl, Ingunn & Lohne, Kjersti (2021). Rettens rolle etter 22. juli: Minnearbeid, overlevende og gjenoppbygging. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  5(3), s 28- 45 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2021-03-03 Vis sammendrag
 • Lohne, Kjersti (2020). Ethical capacity and its challenges in the academy of science: historical continuities and contemporary violence. Biologia Futura.  ISSN 2676-8615. . doi: https://link.springer.com/article/10.1007/s42977-020-00021-9
 • Lohne, Kjersti (2020). Penal welfarism ‘gone global’? Comparing international criminal justice to The Culture of Control. Punishment & Society.  ISSN 1462-4745. . doi: doi.org/10.1177/1462474520928114
 • Lohne, Kjersti (2020). Towards a Sociology of International Criminal Justice, In Morten Bergsmo; Mark Klamberg; Kjersti Lohne & Chris Mahony (ed.),  Power in International Criminal Justice.  TOAEP - Torkel Opsahl Academic EPublisher.  ISBN 978-82-8348-114-3.  2.  s 47 - 78
 • de Hoon, Marieke & Lohne, Kjersti (2019). ‘All the world’s a stage’: constituting international justice at the ICC’s Assembly of States Parties meeting, In Lianne J.M. Boer & Sofia Stolk (ed.),  Backstage Practices of Transnational Law.  Routledge.  ISBN 9780367086572.  5.
 • Lohne, Kjersti (2019). Krisetilstanden i det internasjonale strafferettsprosjektet – en rettssosiologisk analyse. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  19(4), s 413- 435 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.0809-9537-2019-04-03 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lohne, Kjersti (2018). As the Universal Breaks: Moments of Awkwardness in International Justice. Perspectives.  ISSN 1210-762X.  26(3) . doi: 10.1177/2336825x1802600307
 • Lohne, Kjersti (2018). NGOs for International Justice: Criminal or Victims' Justice?, In Andreas Føllesdal & Geir Ulfstein (ed.),  The Judicialization of International Law. A Mixed Blessing?.  Oxford University Press.  ISBN 9780198816423.  Chapter 6.  s 109 - 127 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lohne, Kjersti (2018). Penal humanitarianism beyond the nation state: An analysis of international criminal justice. Theoretical criminology.  ISSN 1362-4806. . doi: 10.1177/1362480618806917 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Houge, Anette Bringedal & Lohne, Kjersti (2017). End impunity! Reducing conflict-related sexual violence to a problem of law. Law & society review.  ISSN 0023-9216.  51(4) . doi: 10.1111/lasr.12294 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lohne, Kjersti (2017). Global Civil Society, the ICC, and Legitimacy in International Criminal Justice, In Nobuo Hayashi & Cecilia Marcela Bailliet (ed.),  The Legitimacy of International Criminal Tribunals.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-14617-4.  18.  s 449 - 473
 • Lohne, Kjersti & Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Bringing Law into the Political Sociology of Humanitarianism. Oslo Law Review.  ISSN 2387-3299.  4(1), s 4- 27 . doi: 10.18261/issn.2387-3299-2017-01-01 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergsmo, Morten; Klamberg, Mark; Lohne, Kjersti & Mahony, Chris (ed.) (2020). Power in International Criminal Justice. TOAEP - Torkel Opsahl Academic EPublisher.  ISBN 978-82-8348-114-3.  894 s.
 • Lohne, Kjersti (2019). Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice. Oxford University Press.  ISBN 9780198818748.  288 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Houge, Anette Bringedal & Lohne, Kjersti (2021). Når offeret blir forbryter. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Lohne, Kjersti (2020). Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice.
 • Lohne, Kjersti (2020). Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice.
 • Lohne, Kjersti (2020). Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice.
 • Lohne, Kjersti (2020, 09. september). Arne Benjaminsen: – Vi må være innstilt på at det blir en krevende høst. [Fagblad].  Uniforum.
 • Lohne, Kjersti (2020). DEBATT: Utvid gjennomføringsstipendet!. Uniforum.  ISSN 1891-5825. . doi: https://www.uniforum.uio.no/leserbrev/2020/utvid-gjennomforingsstipendet%21.html
 • Lohne, Kjersti (2020). Doing Research in the Field of International Criminal Justice.
 • Lohne, Kjersti (2020). Human Rights Advocacy in International Criminal Justice: Whose Rights? Whose Justice?.
 • Lohne, Kjersti (2020, 01. oktober). Hun droppet akademia etter doktorgraden: – Slipper maset om å være best. [Fagblad].  Forskerforum.
 • Lohne, Kjersti (2020). Introducing Advocates of Humanity.
 • Lohne, Kjersti (2020). Kampen mot straffefrihet for internasjonale forbrytelser.
 • Lohne, Kjersti (2020, 08. juni). Kjersti Lohne er valgt inn i universitetsstyret. [Fagblad].  Uniforum.
 • Lohne, Kjersti (2020, 05. juni). LEIAR: UiO bør utvida gjennomføringsstipendet for stipendiatar. [Fagblad].  Uniforum.
 • Lohne, Kjersti (2020). NGOs in International Criminal Justice.
 • Lohne, Kjersti (2020). Om hvordan sivilsamfunnet har bidratt til et sterkere individuelt rettsvern gjennom bruk av domstolene, særlig ved isolasjon..
 • Lohne, Kjersti (2020). Penal Power in International Politics.
 • Lohne, Kjersti (2020). Seks forskere snakker om sex: når sex blir våpen.
 • Lohne, Kjersti; Christensen, Mikkel Jarle; Rodrigues, Fatima da Cruz; Vidlicka, Suncana Roksandic; Hola, Barbora; Aydın-Aitchison, Andy & Vasiliev, Sergey (2020). The Justice-360 Project: Investigating International Criminal Justice as Seen from States.
 • Lohne, Kjersti & Elken, Mari (2020, 28. januar). Unge forskere opplever uetisk press. [Fagblad].  forskning.no.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2020). Teaching transitional justice after conflict and terror: Cases of Kosovo and Norway.
 • Jarland, Julie; Binningsbø, Helga Malmin; Lohne, Kjersti & Skardhamar, Torbjørn (2019). Courts of Conflict: The Impact of International Criminal Justice in Armed Conflict.
 • Lohne, Kjersti (2019). Are there ethical limits to what science can and should achieve?.
 • Lohne, Kjersti (2019). ESC Young Criminologist Award Acceptance Speech.
 • Lohne, Kjersti (2019). Feltarbeidsrefleksjoner fra Guantanamo: - om hverdagsliv, tortur og tvilsomme rettsoppgjør i det varige unntaksstedet.
 • Lohne, Kjersti (2019). Global civil society in the fight against impunity for international crimes.
 • Lohne, Kjersti (2019). Hvilket ansvar har de store institusjonene i å ivareta forskningsintegritet og opplæring i forskningsetikk?.
 • Lohne, Kjersti (2019). Inspirations, Inclinations and Thanks from a Young European Criminologist. Newsletter of the European Society of Criminology.  18(3) . doi: https://escnewsletter.org/sites/escnewsletter.org/files/newsletter/2020/esc_newsletter_2019_3.pdf
 • Lohne, Kjersti (2019, 17. desember). Ny undersøking: Unge forskarar rapporterer om etisk press.  Krono.
 • Lohne, Kjersti (2019). Power to punish: International Criminal justice and penal humanitarianism.
 • Lohne, Kjersti (2019). Scandinavian Rights Revolution - og min delstudie av Advokatforeningen.
 • Lohne, Kjersti (2019). Teaching Critique in Transitional Justice.
 • Lohne, Kjersti (2019). The Skewed Nature of Global Justice-Making.
 • Lohne, Kjersti (2019, 05. desember). Who makes the rules?. [Fagblad].  Research Europe.
 • Lohne, Kjersti (2019). Why ethics and science move at different speeds, and the unfortunate trend to legalize research ethics. Heidi.News. . doi: https://www.heidi.news/articles/why-ethics-and-science-move-at-different-speeds-and-the-regretful-trend-to-legalize-research-ethics?utm_source=twitter
 • Lohne, Kjersti & Elken, Mari (2019, 01. desember). En sårbar situasjon. [Fagblad].  Forskningsetikk.
 • Lohne, Kjersti (2018). Advocates of Humanity Research Seminar.
 • Lohne, Kjersti (2018). Book seminar and brief presentation of research profile for iCourts.
 • Lohne, Kjersti (2018). Chair & discussant: Studying War Crimes: Descriptive Truths and/or Sensationalism.
 • Lohne, Kjersti (2018). Exporting Nordicity through Penal Humanitarianism.
 • Lohne, Kjersti (2018). International Criminal Justice and the Religion of Humanity.
 • Lohne, Kjersti (2018). Introduction to workshop on Nordic justice-making elsewhere.
 • Lohne, Kjersti (2018). Roundtable: Post-truth and the Academy: (Social) Science, Truth, and the Social Construction of Everything?.
 • Lohne, Kjersti (2018). Sikkerhet og trusler: utredning om rettsvitenskapelig forskningsbehov.
 • Lohne, Kjersti (2018). The Cosmopolitan Penal Imaginary: Penal Welfarism Gone Global?.
 • Lohne, Kjersti (2018). The cosmopolitan penal imagination: international criminal justice meets sociology of punishment.
 • Lohne, Kjersti (2018). What is international criminal justice, and who decides?.
 • Lohne, Kjersti & Fasmer, Maria (2018). Internasjonal strafferett fra Haag til Kripos.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2018). The Moral Turn in Global Governance: - a Case Study of Rights-Based Approaches of Norwegian Humanitarianism.
 • Frøberg, Thomas & Lohne, Kjersti (2017). Effektivitet og kvalitet i straffesakskjeden: Utredning av behovet for forskning på det norske rettssystemet.
 • Lohne, Kjersti (2017, 11. september). 16 år har gått siden 11. september-angrepene. «Mesterhjernen» er ennå ikke dømt.  Dagbladet.
 • Lohne, Kjersti (2017). Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice FICHL Policy Brief Series No. 77 (2017).
 • Lohne, Kjersti (2017). Concluding session: reflections & the way forward.
 • Lohne, Kjersti (2017). Continuities and Discontinuities of Penal Welfarism: Global Justice-making through International Criminal Justice.
 • Lohne, Kjersti (2017). Continuities and discontinuities of penal welfarism: global justicemaking through international criminal justice.
 • Lohne, Kjersti (2017). Cybersecurity and automated weapons.
 • Lohne, Kjersti (2017). Globalising the penal research imagination: International criminal justice and the cosmopolitan penal field.
 • Lohne, Kjersti (2017). Menneskerettighetsforskning ved IKRS: perspektiverering.
 • Lohne, Kjersti (2017). Moderator of Honorary Doctoral Degree Lectures 2017: Patricia Kameri-Mbote and David Garland.
 • Lohne, Kjersti (2017). NGOs for International Justice: Victims’ vs Criminal Justice?.
 • Lohne, Kjersti (2017). Opening session: towards a sociology of international criminal justice.
 • Lohne, Kjersti (2017). Penal Humanitarians? Nordic Moral and Penal Values as Export Goods in International Relations: Towards a Research Agenda.
 • Lohne, Kjersti (2017). Power in the Institutions of International Criminal Justice.
 • Lohne, Kjersti (2017). Prisoners’ Advocates at Gitmo: The Role of NGOs in (De)Legitmising Punishment in Response to Cosmopolitan Dilemmas.
 • Lohne, Kjersti (2017). Researching law in closed, violent or authoritarian settings.
 • Lohne, Kjersti (2017). Roundtable on Transitional justice mechanisms and reconciliation.
 • Lohne, Kjersti (2017). Twist of Fate: Terror, Torture and Justice in the 9/11 Trial in Guantánamo Bay. openDemocracy.net.
 • Lohne, Kjersti (2017, 15. juni). Yrkesintervju: kriminolog. [Internett].  utdanning.no.
 • Lohne, Kjersti & Frøberg, Thomas (2017). Sikkerhet og trusler: en utredning om rettsvitenskapelige forskningsbehov.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2017). Building a Sociology of Law for the Humanitarian Field. Sociological Review.  ISSN 0038-0261.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2017). Humanitarian Studies Colloquium: Building a legal sociology of the humanitarian field. Vis sammendrag
 • de Hoon, Marieke & Lohne, Kjersti (2016). Negotiating Justice at the ASP: From Crisis to Constructive Dialogue, EJIL: Talk! Blog of the European Journal of International Law.
 • Frøjd, Elise Koppang; Kirkebø, Tori Loven & Lohne, Kjersti (2016, 01. november). Inside Guantanamo’s barbed wire fence. [Fagblad].  Science Nordic.
 • Houge, Anette Bringedal & Lohne, Kjersti (2016). End impunity! A troublesome panacea for sexual war violence.
 • Houge, Anette Bringedal & Lohne, Kjersti (2016). End impunity! The narrative construction of a panacea for sexual violence in conflict.
 • Houge, Anette Bringedal & Lohne, Kjersti (2016). Full storm for internasjonal strafferett. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Houge, Anette Bringedal & Lohne, Kjersti (2016). Offer og overgriper i en og samme person. Stavanger Aftenblad.  ISSN 0804-8991.
 • Høgestøl, Sofie A.E. & Lohne, Kjersti (2016). Afrikansk flukt fra straffedomstolen. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  s 34- 35
 • Lohne, Kjersti (2016). Cosmopolitan legalism, criminal justice and human rights NGOs.
 • Lohne, Kjersti (2016). Exporting Nordic Penal Culture in International Humanitarian and Criminal Law.
 • Lohne, Kjersti (2016). Forbrytelse og straff i internasjonal politikk.
 • Lohne, Kjersti (2016, 07. november). Kjersti Lohne har besøkt fangeleiren Guantanamo. [Radio].  Jacobsen på NRK P1+.
 • Lohne, Kjersti (2016, 08. november). Kjersti Lohne om Guantánamo. [Radio].  Her og Nå på NRK P1.
 • Lohne, Kjersti (2016). Oppgjøret etter 11. september er ikke en rettsstat verdig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. juni 2020 09:32 - Sist endret 18. mars 2021 16:18