Kjersti Lohne

Bilde av Kjersti Lohne
English version of this page
Telefon +47 22850121
Mobiltelefon +47 97175846
Rom 684
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Institutt for kriminologi og rettssosiologi St. Olavs plass 5 0130 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Kjersti Lohne (f. 1984) har Ph.D. i kriminologi fra Universitetet i Oslo fra 2015. Avhandlingen Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice er en analyse av fremveksten av og dynamikken rundt den internasjonale strafferettsdomstolen ICC, og kombinerer perspektiver fra kriminologi, rettssosiologi, internasjonal rett og politisk sosiologi. Empirien bygger på multilokalt feltarbeid, blant annet i Haag og Uganda, av menneskerettighetsorganisasjoners rolle innenfor det internasjonale strafferettsfeltet. Analytisk setter avhandlingen fokus på meningsinnholdet i straff og rettferdighet som transnasjonale snarere enn nasjonale fenomen. Avhandlingen har siden blitt publisert som bok og utgitt av Oxford University Press, og er anmeldt her, her og her. En presentasjon av bokens innhold kan sees her.  

Lohne har tidligere jobbet på Politihøgskolen, PluriCourtsInstitutt for fredsforskning (PRIO), og Institutt for offentlig rett. Hun har vært gjesteforsker ved Center for International Criminal Justice ved VU University Amsterdam, Centre for Criminology ved Universitetet i Oxford og iCourts ved Københavns Universitet.

Lohne er medlem av Akademiet for yngre forskere, og har en rekke verv ved fakultetet og universitetet. Hun representerer de midlertidig vitenskapelig ansatte i Universitetsstyret

Lohne fikk innvilget Yngre forskertalent-midler fra NFR (FRIPRO) på prosjektet "Promoting Justice in a Time of Friction: Scandinavian Penal Exports" med oppstart 2021. 

For tiden er Lohne i foreldrepermisjon.

Faglige interesser

Lohnes tematiske hovedinteresse er rettsliggjøringens og straffens rolle i å skape global sosial orden. Dette kommer til uttrykk i flere av hennes pågående forskningsprosjekter om:

 • det internasjonal strafferettsfeltet og særlig ICC - Den internasjonale straffedomstolen i Haag
 • krigen mot terror og særlig det amerikanske militærtribunalet på Guantánamo Bay hvor hun gjorde feltarbeid i 2016.
 • rettsstatsbygging og eksport av nordiske (straffe)verdier 
 • rettighetsperspektiver i humanitært arbeid (AidinCrisis og Scandinavian Rights Revolution)

Lohne har også publisert i internasjonale forskningstidskrifter på ulike temaer som personvern og datalagring, kriminalitet og kjønn, droner i krigføring og humanitære operasjoner, etikk, "post-truth", og rettslig mobilisering generelt.

Hun er for tiden gjesteredaktør i Theoretical Criminology på et spesialnummer om "The theatrics of transnational criminal justice." 

Undervisning

Lohne underviser og veileder på samtlige emner ved IKRS, og er emneansvarlig for

Lohne har også undervist og sensurert ved en rekke nasjonale og internasjonale universiteter. 

Akademiske nettverk og tilknytninger

Priser og stipend

 • Lohne mottok European Society for Criminology Young Criminologist Award i 2019.
 • Lohne mottok i 2017 Hans Majestet Kongens gullmedalje for hennes doktoravhandling.
 • Lohne og Sandvik nominert til Årets tidsskriftsartikkel 2017 av Oslo Law Review.
 • Lohne tildelt Royichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund i 2013 og 2014.
 • I tillegg har Lohne blitt tildelt mindre stipender fra blant annet Den norske banks fond for det Juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Borgermester Edvard Christies legat, Ingmund Kirkeruds legat, Pastor Harald Kallevigs legal, Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Knagenhjelms født Rolls legat, Det juridiske fakultets reisefond av 1973 og Nordisk samarbeidsråd for kriminologi.

Verv

 • Lohne representerer de midlertidige ansatte ved UiO i Universitetsstyret
 • Lohne er vararapresentant i UiOs utvalg for nord-sør-samarbeid
 • Lohne sitter i fakultetets ad hoc-gruppe for forskningsetikk
 • Lohne er styremedlem i Den norske kriminalistforening
 • Lohne er styremedlem i arbeidsgruppen "Transitional justice and atrocity crimes", European Society for Criminology 
 • Lohne er styremedlem i EU Cost nettverket "Global Atrocity Justice Constellations". 
Emneord: Kriminologi og rettssosiologi, krig og konflikt, Rettsliggjøring, Straff, krigsforbrytelser, Kjønn, Overvåkning og personvern
Publisert 4. juni 2020 09:32 - Sist endret 18. mars 2021 16:18