Lucy Smiths barnerettighetsdag

Barnerettighetsdagen skal være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

Tema for årets barnerettighetsdag

Årets tema er psykisk helse.

Program og påmelding

Meld deg på og se hele programmet her; http://www.barnerettighetsdagen.no/.

Om arrangementet

Barnerettighetsdagen arrangeres årlig i samarbeid med Barneombudet, Institutt for offentlig rett, Norsk senter for menneskerettigheter og Institutt for privatrett.

Lucy Smith

Lucy Smith var barnerettens mor i Norge, og hadde et livslangt engasjement for barns rettigheter. Hun er godt kjent som den første kvinnelige rektoren ved Universitetet i Oslo, men hennes engasjement strakte seg langt utover dette. I 2003 ble hun Norges første medlem av FNs barnekomité, og i årene 2003-2009 arbeidet hun for barns rettigheter over hele verden i komiteen

Lucy Smith var en stor inspirasjon for mange, og gjennom Lucy Smiths barnerettighetsdag ønsker man å videreføre hennes viktige arbeid for barns rettigheter.

Se hele seminaret

Hele seminaret vil bli streamet via Morgenbladet.

Publisert 19. feb. 2020 12:49 - Sist endret 7. aug. 2020 10:50