Aktuelt

Aktuelle saker

 
 

Arrangementer

 • martin-klausen-pfqucmgdrhe-unsplash PhD seminar on Companies and Markets 2020 5. okt. 2020 10:00

  The topic of this year’s PhD seminar is "Nordic Company Law: Expanding the Horizon".

  Because of the Covid-19 situation the seminar will be held via Zoom only. Link will be sent out to all participants.

 • da-og-dm Den menneskelige faktors betydning for kvaliteten på databevis 6. okt. 2020 12:15

  Velkommen til tirsdagskaffeseminar med Nina Sunde!

 • padavis- Midway assessment - Regulating Cryptography: Rationale and Limits 13. okt. 2020 10:00

  PhD candidate Peter Alexander Earls Davis at the Department of Private Law will present his PhD project: "Regulating Cryptography: Rationale and Limits".

 • colourbox Aktuell insolvensrett 14. okt. 2020 09:00

  Halvdagsseminar, der UiO i samarbeid med Konkursrådet gir en oppdatering om aktuell insolvensrett.

  Grunnet Covid-19 er det adgangsbegrensning i Gamle Festsal og derfor et begrenset antall plasser. Det blir også mulighet for å delta digitalt. Påmelding innen 7.10. Se nedenfor! Vær rask om du ønsker å delta fysisk!

 • gemma-evans-unsplash Regulating Business in Times of Turbulence: Thinking out of the Box for a Sustainable Future 15. okt. 2020 10:00

  Daughters of Themis: International Network of Female Business Scholars celebrates its fifth anniversary in 2020. Daughters of Themis is a network for scholars in all areas of scholarship pertaining to business, including law, economics, management and administration, political science, sociology and natural sciences. We are pleased to announce our first Quinquennial conference.

 • welding-1838986_1920 Håndheving av arbeidstakerrettigheter i vertsland 15. okt. 2020 12:00

  Europarettslunsj med innledning fra Åse Rustad Kvisberg, vitenskapelig assistent ved Senter for europarett.

 • daughters-law Daughters of Themis Network Meeting 2020 16. okt. 2020 09:00

  The meeting is open to all members of Daughters of Themis – and we welcome new members: anyone identifying as a female business scholar, i.e. undertaking research concerning business, in any discipline or across disciplines, may submit their membership application through this online form. We especially encourage scholars from low-income countries, of diverse backgrounds and in all levels of academia to apply.

 • Symposium: Jus og Sosialøkonomi 21. okt. 2020 09:00

  Høsten 2020 fyller Professor emeritus i Sosialøkonomi ved Det juridiske fakultet i Oslo, Erling Eide, 80 år. Vi er noen av hans kolleger som gjerne vil benytte denne anledningen til å samtale om, og diskutere, forholdet mellom jus og sosialøkonomi.

  Fysisk deltakelse per invitasjon, men deltakelse over zoom er åpent for andre interesserte. Ønsker du å delta digitalt, send en e-post til Endre Stavang - og du vil bli tilsendt link til Zoom.

 • Omgåelse eller omgåelsesdoktrine i aksjeselskapsretten. Hva går rettsanvendelsen ut på? 4. nov. 2020 12:00

  Velkommen til formuerettsseminar ved førsteamanuensis Henrik Skar fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

 • cropped-ls_logo_webbanner_05-2 Lucy Smiths barnerettighetsdag 26. nov. 2020 09:00

  Barnerettighetsdagen skal være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

 • inkedcolourbox29126022_li Sustainability and the future of Nordic business models 27. nov. 2020 09:00

  The seminar is open to all interested including scholars, students, practitioners and journalists.

 • festsalen Selvstendig rettsvernshevd i etterkant av Forusstranda-dommen – Avviklet, utviklet eller på stedet hvil? 10. des. 2020 15:00

  I HR-2017-33-A (Forusstranda-dommen) tok Høyesterett blant annet stilling til den ulovfestede læren om selvstendig rettsvernshevd. I etterkant av dommen har det oppstått flere synspunkter i teorien om hva som er den rettslige statusen for regelen.

 • tinekes-kea-picture Contemporary Theories in Corporate Law and Corporate Governance - Daughters of Themis Workshop 2021 1. juni 2021 00:00

  The theme of the sixth international workshop of Daughters of Themis: International Network of Female Business Scholars, is the highly topical theme of ‘Contemporary Theories in Corporate Law and Corporate Governance’. The aim of the annual workshop is to provide a forum for open, intimate and inspiring discussions with workshop participants selected based on a highly competitive call for papers.

  The workshop has been moved from 2020 to 2021 due to Covid19.