Mads Andenæs

Bilde av Mads Andenæs
English version of this page
Telefon +47 22859382
Rom 226
Brukernavn
Besøksadresse Domus Academica Karl Johansgate 47 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

I 2008 kom Mads Andenæs tilbake til Det juridiske fakultet hvor han siden har vært professor i rettsvitenskap, og har undervisningsansvaret for fagene selskapsrett, finansmarkedsrett, sammenlignende privatrett og menneskeretter. Han leder forskningsprosjektet "Internasjonal finansmarkedsregulering, institusjoner og effektivitet".

Andenæs var 2009-2015 en av FNs "Human Rights Mandate Holders" og medlem av FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling, og var i en periode leder av FN-arbeidsgruppen og FNs spesialrapportør om vilkårlig fengsling. Vervene var ulønnede. Han har vært advokat i flere saker, inkludert ulønnede/pro bono oppdrag for Redd Barna, NOAS og ubemidlede flyktninger og andre som ikke har annen adgang til advokathjelp. Hans studenter har bistått f eks i Trandum-saken der Borgarting lagmannsrett ga fastsettelsesdom for brudd på grunnloven, menneskerettskonvensjonene og oppreisning til en afghansk familie med fire barn som hadde vært fengslet på Trandum i 2014. Dommen ble ikke påanket og er rettskraftig. 

Han var direktør for det British Institute of International and Comparative Law i London (1999–2005). Før det var han ved King's College, Universitetet i London, i en årrekke som direktør for Centre of European Law (1991–1999). Han har også vært Senior Fellow ved Institute of European and Comparative Law, Universitetet i Oxford, og fortsetter denne tilknytningen som Visiting Fellow, og dessuten til Institute of Advanced Legal Studies, Universitetet i London som Senior Research Fellow.

Han har erfaring fra norsk sentralforvaltning, først som byråsjef for Juridisk Kontor i Handelsdepartementet 1985–1986, og som byråsjef, underdirektør og avdelingsdirektør i Finansdepartementets økonomiavdeling 1986–1993.

Han har dessuten vært Legal Adviser i the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), London, med særlig ansvar for EBRDs lovreform-prosjekter i de tidligere kommunist-statene. Han har vært konsulent for Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF). Han har vært Fulbright Fellow ved Columbia University i New York.

Han er cand jur fra Oslo, PhD fra Cambridge og MA og DPhil fra Oxford. I studietiden var han leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, leder for (den norske) Foreningen Nordens Ungdom, og leder for (den nordiske) Foreningene Nordens Ungdomsforbund og satt i flere år i (den norske) Foreningen Nordens Hovedstyre og (den nordiske) Foreningene Nordens Presidium. Han satt i Fellesrådet for det sørlige Afrika, i det første styret for Norsk forening for asylsøkere (NOAS), i styret for Framfylkingen og fire år i AUFs sentralstyre.

Han har vært gjesteprofessor ved Universitetet i Roma La Sapienza (fra 2002), Université Libre de Bruxelles (Chaire W J Ganshof van der Meersch under the Fondation Philippe Wiener–Maurice Anspach), Roma Tre Universitetet, SciencesPo (Chaire Vincent Wright), Paris og Paris I (Sorbonne). I 2005 var han Fellow of Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS, som ‘Guest of the Rector’). I 2006 holdt han den årlige Guido Carli-forelesningen på LUISS-universitetet Guido Carli i Roma. I 2008–9 holdt han en seminarrekke på École normale supérieure i Paris om menneskerettigheter og rettsammenligning. Han har også tilbrakte flere perioder ved Humboldt-universitetet i Berlin. I 2016 var han Visting Fellow ved All Souls College, University of Oxford.

Blant forskjellige verv kan nevnes: Secretary General of the Fédération internationale de droit européen 2000–2002, Honorary Secretary of the United Kingdom Association of European Law 1997–2008, Honorary Secretary of the United Kingdom Committee of Comparative Law 1999–2005, styremedlem og senere leder av Norsk forening for europarett og styremedlem i Norsk forening for internasjonal rett, Chair of the Association of Human Rights Institutes (AHRI, 2009), medlem av the International Law Associations Securities Law Committee (fra 1996), og medstifter av og styremedlem i den norske avdelingen av the International Commission of Jurists (2008–9).

Han er Honorary Fellow of the Society of Legal Studies (UK), Fellow of the International Academy of Commercial and Consumer Law, og Fellow of the Royal Society for Arts (FRSA).

Han har publisert mer enn 50 bøker og er redaktør av flere tidsskrifter og bokserier. Som forsker har han i de senere årene arbeidet med folkerett, menneskeretter, finansmarkedsregulering, EUs indre marked og gjennomføringen av europeiske og internasjonale forpliktelser i nasjonal rett (også erstatningsrettslige og andre sanksjonsregler). I tillegg har han presentert arbeider om domstolenes uavhengighet, minoritetsrettigheter, personvern og ny teknologi, og bruken av forholdsmessighetstandarder i nasjonal, europeisk og internasjonal rett. I sin egen forskning i de neste fire årene planlegger han å fokusere på disse gjennomføringsspørsmålene, forholdet mellom politiske beslutningsprosesser og rettslig vern for individuelle rettigheter. Han vil også fortsette sitt arbeid i europeisk privatrett og selskapsrett. Han har en rekke publikasjoner om fri bevegelse og trygd, herunder om NAV-skandalen på norsk og engelsk.

Se om lanseringen av to av hans bøker på All Souls College i Oxford i 2016. Den tredje boken, av Eirik Bjørge, var dennes doktoravhandling med Andenæs som veileder som Bjørge mottok HM Kongens gullmedalje for i 2015.  Listen nedenfor viser forskningspublikasjoner, prosjektadministrasjon og forskningsnettverk:

 

Utvalgte arbeider

Emneord: Europarett, Familie- og arverett, Forvaltningsrett, Internasjonal privatrett, Konkurranserett, Komparativ rett, Markedsrett, Menneskerettigheter, Selskapsrett

Publikasjoner

 • Andenæs, Mads & Bekkedal, Tarjei (2022). The reach of jobseeker rights to free movement: On the complementary relationship between primary and secondary law. Oslo Law Review. ISSN 2387-3299. 9(1), s. 4–25. doi: 10.18261/olr.9.1.1.
 • Bekkedal, Tarjei & Andenæs, Mads (2022). Er mottakere av dagpenger beskyttet av EØS-avtalens grunnleggende rett til fri bevegelighet? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 61(3), s. 145–169. doi: 10.18261/lor.61.3.3.
 • Sweet, Alec Stone; Sandholtz, Wayne & Andenæs, Mads (2022). The Failure to Destroy the Authority of the European Court of Human Rights: 2010-2018. The Law & Practice of International Courts and Tribunals. ISSN 1569-1853. 21(2), s. 244–277. doi: 10.1163/15718034-12341474.
 • Stone Sweet, Alec; Sandholtz, Wayne & Andenæs, Mads (2021). Dissenting Opinions and Rights Protection in the European Court: A Reply to Laurence Helfer and Erik Voeten . European journal of international law. ISSN 0938-5428. doi: 10.1093/ejil/chab057.
 • Andenæs, Mads & della Cananea, Giacinto (2021). Administrative Procedure and Judicial Review: A 'Common Core' Research. I Andenæs, Mads & Giacinto, della Cananea (Red.), Judicial Review of Administration in Europe. Procedural Fairness and Propriety. Oxford University Press. ISSN 9780198867609. s. 3–19.
 • Andenæs, Mads (2021). Comparative Analysis: EU Countries and the UK. I Andenæs, Mads & Giacinto, della Cananea (Red.), Judicial Review of Administration in Europe. Procedural Fairness and Propriety. Oxford University Press. ISSN 9780198867609. s. 291–302.
 • Andenæs, Mads; Jeremy, Perelman & Christian, Scharling (2021). The Fight Against Poverty and the Right to Development. I arroyo, diego fernandez; Boele-Woelki, Katharina & Senegačnik, A. (Red.), General Reports of the XXth General Congress of the International Academy of Comparative Law - Rapports généraux du XXème Congrès général de l'Académie internationale de droit comparé. Springer Nature. ISSN 978-3-030-48674-7. s. 469–493. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-48675-4_16.
 • Andenæs, Mads & Pancallo, Anna Maria (2020). Private law remedies for non-professional investors. The Italian case. Law and Economics Yearly Review. ISSN 2050-9014. 8, s. 1–18.
 • Andenæs, Mads (2020). Private and public enforcement of EU investor protection regulation. Bank of Italy Legal Research Papers (Quaderni di ricerca giuridica). ISSN 0394-3097. s. 7–20.
 • Andenæs, Mads & Brown, Garrett W. (2020). Symposium: The European Convention of Human Rights as a Kantian cosmopolitan legal order Andenas, Brown, Joint Editors. Global Constitutionalism. ISSN 2045-3817. s. 490–580.
 • Lavišius, Tomas; Bitė, Virginijus & Andenæs, Mads (2020). Social entrepreneurship in the baltic and nordic countries. Would the variety of existing legal forms do more for the impact on sustainable development? Study of innovative technologies in the energy industry: nontraditional and renewable energy sources. ISSN 2345-0282. 8(1), s. 276–290. doi: 10.9770/jesi.2020.8.1%2819%29. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andenæs, Mads; Perelman, Jeremy & Scharling, Christian (2020). The Fight Against Poverty and the Right to Development. I Andenæs, Mads; Perelman, Jeremy & Scharling, Christian (Red.), The Fight Against Poverty and the Right to Development. Springer Berlin/Heidelberg. ISSN 978-3-030-57324-9. s. 1–45. doi: 10.1007/978-3-030-57324-9.
 • Andenæs, Mads & Pantaleo, Luca (2020). EU External Action in International Economic Law and the Challenges Posed by the EU’s Hybrid Nature. I Andenæs, Mads (Red.), EU External Action in International Economic Law. Springer Berlin/Heidelberg. ISSN 978-9462653900. s. 1–7. doi: 10.1007/978-94-6265-391-7.
 • Andenæs, Mads & Chiussi, Ludovica (2019). Cohesion, Convergence and Coherence of International Law. I Andenæs, Mads; Fitzmaurice, Malgosia & Tanzi, Attila (Red.), General Principles and the Coherence of International Law. Brill|Nijhoff. ISSN 978-90-04-39092-8. s. 9–31. doi: 10.1163/9789004390935_003.
 • Andenæs, Mads & Bjørge, Eirik (2019). LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT COMME OUTILS DE RÉSOLUTION DES CONFLITS DE NORMES. I Guyomar, Mattias & Sauvé, Jean-Marc (Red.), La scène juridique : harmonies en mouvementMélanges en l'honneur de Bernard Stirn. Editions Dalloz. ISSN 9782247188093. s. 17–30.
 • Contartese, Cristina & Andenæs, Mads (2019). EU autonomy and investor-state dispute settlement under inter se agreements between EU Member States: Achmea. Common market law review. ISSN 0165-0750. 56(1), s. 157–192.
 • Andenæs, Mads & Leiss, Johann Ruben (2018). The Systemic Relevance of "Judicial Decisions" in Article 38 of the ICJ Statute. Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht. ISSN 0044-2348. 77, s. 907–972.
 • Andenæs, Mads (2018). Commercial Law, Investor Protection, EU and Domestic Law, The Future of the Commercial Contract in Scholarship and Law Reform. Springer Nature. ISSN 9783319959689. s. 437–471. doi: 10.1007/978-3-319-95969-6_17.
 • Hillion, Christophe Alfred Pierre; Bekkedal, Tarjei & Andenæs, Mads (2018). Brexit, EØS og Norge. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 57(10), s. 604–624. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-10-03.
 • Andenæs, Mads & Cortesi, Isabella (2017). The creation of a Vatican financial regulatory framework. Law and Economics Yearly Review. ISSN 2050-9014. 6(2), s. 242–265.
 • Andenæs, Mads & Ludovica, Chiussi (2017). General Principles and the Coherence of International Law – Principes Généraux Et Cohérence Du Droit International. Social Science Research Network (SSRN). ISSN 1556-5068.
 • Andenæs, Mads & Della Negra, Federico (2017). Between Contract Law and Financial Regulation: Towards the Europeanisation of General Contract Law. European Business Law Review. ISSN 0959-6941. 28(4), s. 499–521.
 • Andenæs, Mads (2017). Sovereignty. I Baudenbacher, Carl (Red.), The Fundamental Principles of EEA Law. Springer. ISSN 978-3-319-45189-3. s. 90–109.
 • Andenæs, Mads & Deipenbrock, Gudula (2017). More Risks Than Achievements. I Andenæs, Mads (Red.), Regulating and Supervising European Financial Markets. Springer. ISSN 9783319321721. s. 1–12.
 • Andenæs, Mads & Pantaleo, Luca (2017). Beyond Parallel Powers. EU Treaty Making Powers Post-Lisbon. I Andenæs, Mads; Bekkedal, Tarjei & Pantaleo, Luca (Red.), The Reach of Free Movement. T.M.C. Asser Press. ISSN 978-94-6265-195-1. s. 367–398. doi: 10.1007/978-94-6265-195-1_15.
 • Andenæs, Mads (2017). The Reach of Free Movement and the Gradualist Approach of the CJEU. I Andenæs, Mads; Bekkedal, Tarjei & Pantaleo, Luca (Red.), The Reach of Free Movement. T.M.C. Asser Press. ISSN 978-94-6265-195-1. s. 1–16. doi: 10.1007/978-94-6265-195-1_1.
 • Andenæs, Mads & Leiss, Johann Ruben (2016). Article 38(1)(d) ICJ Statute and the Principle of Systemic Institutional Integration. Social Science Research Network (SSRN). ISSN 1556-5068.
 • Andenæs, Mads & Deipenbrock, Gudula (2016). More Risks than Achievements? I Andenæs, Mads & Deipenbrock, Gudula (Red.), Regulating and Supervising European Financial Markets. More Risks than Achievements”.. Springer. ISSN 978-3-319-32172-1. s. 1–9. doi: 10.1007/978-3-319-32174-5_1.
 • Andenæs, Mads (2016). The European Union as a Global Model for Trade and Investment. Social Science Research Network (SSRN). ISSN 1556-5068.
 • Andenæs, Mads; Bjørge, Eirik & Kravik, Andreas Motzfeldt (2015). Høyesterett og EMD: samspill, subsidiaritet og skjønnsmargin. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 261–278. doi: 10.18261/issn.1504-3061.
 • Andenæs, Mads; Bjørge, Eirik & Kravik, Andreas Motzfeldt (2015). Menneskerettsspørsmål for Høyesterett som EMD ikke har tatt stilling til. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 323–343. doi: 10.18261/issn.1504-3061.
 • Andenæs, Mads (2015). Civil Liability of Credit Rating Agencies in the European Union in Special Issue: Civil Liability of Credit Rating Agencies in the European Union. Volume 11 • 2015 • Issue 2. International and comparative corporate law journal (ICCLJ). ISSN 1388-7084. 11(2).
 • Andenæs, Mads & Supino, Ilaria (2015). Politics and finance with reference to the European institutional frame. Law and Economics Yearly Review. ISSN 2050-9014. 4, s. 144–160.
 • Andenæs, Mads (2015). The ECB and NCA liability within the Single Supervisory Mechanism: foreword. Bank of Italy Legal Research Papers (Quaderni di ricerca giuridica). ISSN 0394-3097. s. 3–6.
 • Andenæs, Mads & Fairgrieve, Duncan (2015). Courts and Comparative Law: In Search of Common Language for Open Legal Systems. I Andenæs, Mads & Fairgrieve, Duncan (Red.), Courts and comparative law. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-873533-5. s. 1–32.
 • Andenæs, Mads (2015). Reassertion and Transformation: From Fragmentation to Convergence in International Law. GEORGETOWN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW. ISSN 1550-5200. 46(3), s. 685–734. doi: 10.1017/cbo9781139979498.020.
 • Andenæs, Mads (2015). The centre reasserting itself. I Andenæs, Mads & Bjørge, Eirik (Red.), A Farewell to Fragmentation Reassertion and Convergence in International Law. Cambridge University Press. ISSN 9781107082090. s. 536–569.
 • Andenæs, Mads & Bjørge, Eirik (2015). Introduction: from fragmentation to convergence in international law. I Andenæs, Mads & Bjørge, Eirik (Red.), A Farewell to Fragmentation Reassertion and Convergence in International Law. Cambridge University Press. ISSN 9781107082090. s. 1–36. doi: 10.1017/cbo9781139979498.001.
 • Andenæs, Mads & Chiu, Iris (2014). Regulatory governance of Alternative Investment Fund Managers. Law and Economics Yearly Review. ISSN 2050-9014. 3, s. 208–272.
 • Andenæs, Mads & Bjørge, Eirik (2013). National Implementation of ECHR Rights. I Føllesdal, Andreas; Peters, Birgit & Ulfstein, Geir (Red.), Constituting Europe: The European Court of Human Rights in a National, European and Global Context. Cambridge University Press. ISSN 978-1-107-02444-1. s. 181–262. doi: 10.1017/cbo9781139169295.007.
 • Bjørge, Eirik & Andenæs, Mads (2013). The External Effects of National ECHR Judgments. Jean Monnet Working Paper. ISSN 1087-2221.
 • Andenæs, Mads & Weatherall, Thomas (2013). II. INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE: QUESTIONS RELATING TO THE OBLIGATION TO EXTRADITE OR PROSECUTE (BELGIUM v SENEGAL) JUDGMENT OF 20 JULY 2012. International and Comparative Law Quarterly. ISSN 0020-5893. 63(3), s. 753–769. doi: 10.1017/S0020589313000250.
 • Andenæs, Mads (2013). AHMADOU SADIO DIALLO (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo). Judgment on Compensation. American Journal of International Law. ISSN 0002-9300. 107(1), s. 178–183. doi: 10.5305/amerjintelaw.107.1.0178.
 • Andenæs, Mads & Chiu, Iris (2013). Financial stability and legal integration in financial regulation. European Law Review. ISSN 0307-5400. 38(3), s. 335–359.
 • Andenæs, Mads & Bjørge, Eirik (2013). The Norwegian Court Applies the ECHR by Building upon Its Underlying Principles. European Public Law. ISSN 1354-3725. 19(2), s. 214–246.
 • Andenæs, Mads & Kravik, Andreas Motzfeldt (2013). Menneskerettene i væpnet konflikt. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 52(3), s. 214–231.
 • Andenæs, Mads (2012). The External Effects of National ECHR Judgments. Jean Monnet Working Paper. ISSN 1087-2221.
 • Andenæs, Mads & Lilleholt, Kåre (2012). Remedies and Substantive Law – European Dimensions of Economic and Private Law, with introduction by the editors (Andenas and Lilleholt). European Business Law Review. ISSN 0959-6941. 23(6), s. 861–912.
 • Andenæs, Mads (2012). Jurisdiction, Procedure and the Transformation of International Law: from Nottebohm to Diallo in the ICJ. European Business Law Review. ISSN 0959-6941. 23(1), s. 127–138.
 • Andenæs, Mads & Bjørge, Eirik (2012). L'application de la convention européenne de droits de l'homme: quel role pour le judge interne. Revue international de droit comparé. ISSN 0035-3337. s. 383–415. doi: 10.3406/ridc.2012.20081.
 • Andenæs, Mads (2012). The Centre Reasserting Itself - From Fragmentation to Transformation of International Law. I Derlén, Matthias & Lindholm, Johan (Red.), Festskrift till Pär Hallström: Volume in Honor of Pär Hallström. Iustus förlag. ISSN 978-91-7678-813-4. s. 11–29.
 • Andenæs, Mads (2012). Leading from the front: tort law and human rights in Rabone and Reynolds. Law Quarterly Review. ISSN 0023-933X. 128, s. 323–327.
 • Andenæs, Mads & Deipenbrock, Gudula (2012). Regulating and supervising credit rating agencies in the European Union. International and comparative corporate law journal (ICCLJ). ISSN 1388-7084. 9(1), s. 1–17.
 • Andenæs, Mads & Fairgrieve, Duncan (2012). Intent on making mischief : seven ways of using comparative law. I Monateri, Pier Giuseppe (Red.), Methods of Comparative Law. Edward Elgar Publishing. ISSN 978 1 84980 252 9. s. 17–79. doi: 10.4337/9781781005118.00008.
 • Andenæs, Mads (2012). European Monetary Law. I Wolfrum, Rüdiger (Red.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-929168-7.
 • Bjørge, Eirik & Andenæs, Mads (2012). Den europeiske menneskerettskonvensjonen og tropper i utlandet: tilbake til folkerettens alminnelige regler. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. 136(2), s. 41–68.
 • Bjørge, Eirik & Andenæs, Mads (2012). Human Rights and Acts by Troops Abroad: Rights and Jurisdictional Restrictions. European Public Law. ISSN 1354-3725. 18, s. 473–492. doi: 10.2139/ssrn.2133133.
 • Bjørge, Eirik & Andenæs, Mads (2012). Ambrose: Is the Ullah Principle Wrong? Law Quarterly Review. ISSN 0023-933X. 128, s. 319–323.
 • Andenæs, Mads; Andersen, Camilla & Ashcroft, Ross (2012). Towards a theory of harmonisation. I Andenæs, Mads (Red.), Theory and Practice of Harmonisation. Edward Elgar Publishing. ISSN 978-1-84980-001-3. s. 572–594. doi: 10.4337/9780857933171.00034.
 • Andenæs, Mads (2012). Harmonising and regulating financial markets. I Andenæs, Mads (Red.), Theory and Practice of Harmonisation. Edward Elgar Publishing. ISSN 978-1-84980-001-3. s. 1–29. doi: 10.4337/9780857933171.00006.
 • Andenæs, Mads & Bjørge, Eirik (2011). Preventive Detention. American Journal of International Law. ISSN 0002-9300. 105(4), s. 768–774. doi: 10.5305/amerjintelaw.105.4.0768.
 • Andenæs, Mads & Lilleholt, Kåre (2011). Remedies and Substantive Law – European Dimensions of Economic and Private Law. Introduction. Social Science Research Network (SSRN). ISSN 1556-5068. doi: 10.2139/ssrn.1916592.
 • Andenæs, Mads & Bjørge, Eirik (2011). Diallo: Human Rights in the International Court of Justice. AJIL and ICLQ case notes. Social Science Research Network (SSRN). ISSN 1556-5068.
 • Bjørge, Eirik & Andenæs, Mads (2011). National Implementation of ECHR Rights: Kant’s Categorical Imperative and the Convention. Social Science Research Network (SSRN). ISSN 1556-5068. s. 1–59. doi: 10.2139/ssrn.1883681.
 • Andenæs, Mads (2011). INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, CASE CONCERNING AHMADOU SADIO DIALLO (REPUBLIC OF GUINEA V DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO) JUDGEMENT OF 30 NOVEMBER 2010. International and Comparative Law Quarterly. ISSN 0020-5893. 60(3), s. 810–819. doi: 10.1017/S0020589311000352.

Se alle arbeider i Cristin

 • Andenæs, Mads & Giacinto, della Cananea (2021). Judicial Review of Administration in Europe. Procedural Fairness and Propriety. Oxford University Press. ISBN 9780198867609. 398 s.
 • Morten, Bergsmo; Carsten, Stahn & Andenæs, Mads (2020). Quality Control in Fact-Finding. TOAEP - Torkel Opsahl Academic EPublisher. ISBN 9788283481358. 610 s.
 • Della, Negra, R & Andenæs, Mads (2020). MiFID and Private Law by Federico della Negra (Foreword by Mads Andenas). Hart Publishing Ltd. ISBN 9781509925315. 288 s.
 • Andenæs, Mads & Cherednychenco, Olha (2020). Financial Regulation and Civil Liability in European Law. Edward Elgar Publishing. ISBN 9781789908107. 328 s.
 • Andenæs, Mads; Perelman, Jeremy & Scharling, Christian (2020). The Fight Against Poverty and the Right to Development. Springer Berlin/Heidelberg. ISBN 978-3-030-57324-9. 430 s.
 • Andenæs, Mads (2020). EU External Action in International Economic Law. Springer Berlin/Heidelberg. ISBN 978-9462653900. 350 s.
 • Andenæs, Mads; Fitzmaurice, Malgosia & Tanzi, Attila (2019). General Principles and the Coherence of International Law. Brill|Nijhoff. ISBN 978-90-04-39092-8. 460 s.
 • Andenæs, Mads (2017). Regulating and Supervising European Financial Markets. Springer. ISBN 9783319321721. 437 s.
 • Andenæs, Mads; Bekkedal, Tarjei & Pantaleo, Luca (2017). The Reach of Free Movement. T.M.C. Asser Press. ISBN 978-94-6265-195-1. 417 s.
 • Andenæs, Mads; Avesani, Renzo G.; Manes, Paola & Wood, Philip R. (2017). Solvency II: A Dynamic Challenge for the Insurance Market. Il Mulino. ISBN 9788815265784. 399 s.
 • Andenæs, Mads & Deipenbrock, Gudula (2016). Regulating and Supervising European Financial Markets. Springer. ISBN 978-3-319-32174-5. 437 s.
 • Andenæs, Mads & Matthew, Happold (2016). The European Union in International Economic Law: An increasingly uneasy relationship. T.M.C. Asser Press. ISBN 978-94-6265-116-6. 250 s.
 • Andenæs, Mads & Deipenbrock, Gudula (2016). Regulating and Supervising European Financial Markets. More Risks than Achievements”. Springer. ISBN 978-3-319-32172-1. 437 s.
 • Andenæs, Mads & Fairgrieve, Duncan (2015). Courts and comparative law. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-873533-5. 768 s.
 • Andenæs, Mads & Bjørge, Eirik (2015). A Farewell to Fragmentation Reassertion and Convergence in International Law. Cambridge University Press. ISBN 9781107082090. 604 s.
 • Andenæs, Mads & Chiu, Iris (2014). The Foundations and Future of Financial Regulation Governance for Responsibility. Routledge. ISBN 978-0-415-67200-9. 630 s.
 • Andenæs, Mads (2012). Theory and Practice of Harmonisation. Edward Elgar Publishing. ISBN 978-1-84980-001-3. 590 s.
 • Bjørge, Eirik & Andenæs, Mads (2012). Menneskerettene og oss. Universitetsforlaget. ISBN 9788215019512. 316 s.
 • Andenæs, Mads & Andenæs Galtung, Ida (2012). Grunnloven vår. Universitetsforlaget. ISBN 9788215009636. 240 s.
 • Andenæs, Mads; Szyszczak, Erika; Davies, Jim & Bekkedal, Tarjei (2011). Developments in Services of General Interest. T.M.C. Asser Press. ISBN 978-90-6704-733-3. 266 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bekkedal, Tarjei & Andenæs, Mads (2022). Ut av blindsonen. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Ottosen, Rune & Andenæs, Mads (2019). Ingen grunn til å endre Grunnloven for å krige mer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Ottosen, Rune & Andenæs, Mads (2019). Grunnloven bør ikke senke terskelen for nye norske krigseventyr. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Andenæs, Mads (2018). The Autonomy of Commercial Law? The Future of the Commercial Contract in Scholarship and Law Reform. Springer Nature. ISSN 9783319959689. s. vii–x.
 • Andenæs, Mads & Bianco, Giuseppe (2017). Editors' introduction. European Business Law Review. ISSN 0959-6941. 28(1), s. 1–3.
 • Pantaleo, Luca & Andenæs, Mads (2017). Introduction: The European Union as a Global (Legal) role model for trade and investment? European Business Law Review. ISSN 0959-6941. 28(2), s. 99–102.
 • Andenæs, Mads & Fredriksen, Halvard Haukeland (2017). EFTA-domstolen under press. Europarättslig tidskrift. ISSN 1403-8722. s. 205–210.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland & Andenæs, Mads (2013). Tilsynsfloke truer EØS-avtalen, 18. november. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Andenæs, Mads (2011). Proportionality and a legal culture of deliberation and reason.
 • Andenæs, Mads (2011). A defence of a gradualist approach in redrawing the reach of the fundamental freedoms.
 • Bjørge, Eirik & Andenæs, Mads (2011). National Implementation of European Human Rights: Between Evolution & Margin Of Appreciation.
 • Andenæs, Mads & Bjørge, Eirik (2011). "Evolutive Interpretation of Generic Terms in National and International Law".
 • Andenæs, Mads (2011). Teorier om tyske ”Grundrechte” og kontrakt.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. nov. 2008 15:20 - Sist endret 28. okt. 2022 16:47