Helse, miljø og sikkerhet ved Det juridiske fakultet

Vi tar HMS på alvor ved Det juridiske fakultet. Vi jobber for et utviklende og fullt forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte og læringsmiljø for studenter.

Utfordrende bygningsmasse

Fakultetet har lokaler i gamle bygninger og i flere leide bygg. Vi har og en stor studentmasse spredt i alle bygningene.

I tillegg har vi i perioder hatt lokaler i kontorhotell mens sentrumsbygningene var under rehabilitering. Rehabilitering av bygg er noe som medfører økt risiko for fallende gjenstander, setningsskader, vannlekkasje, uønskede alarmer, brann og innbrudd og vi har derfor økt fokus på disse tingene.

Mål for HMS-arbeidet

  • kontinuerlig fokus på brannvern, herunder iverksetting av ny rutine for studentarealer og studenter med funksjonshemming
  • bedre inneklima i bygningene
  • bedre læringsmiljø for studentene og at studentarealene tilfredsstiller HMS-krav
  • følge opp de psykososiale tiltakene fakultetet vedtok for prosjektet Arbeidsmiljøfokus 2011

Dette vil vi gjøre blant annet igjennom

  • tettere samarbeid med Eiendomsavdelingen
  • fokus på rollen som fakultetets HMS- og bygningskoordinator
  • i sterkere grad involvere vernelinjen

Lokal beredskapsplan

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)

Uønskede hendelser

Brannvern

Kontaktpersoner for HMS ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet har en HMS-koordinator (arbeidsgiver) som tar i mot henvendelser om arbeidsmiljøet. I det daglige skal henvendelser rettes hit eller til nærmeste leder.

Andre kontaktpersoner:

HMS ved enhetene

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Vakt- og alarmsentral UiO:
22 85 66 66