Helse, miljø og sikkerhet

Vi tar HMS på alvor ved Det juridiske fakultet. Vi jobber for et utviklende og fullt forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte og læringsmiljø for studenter.

Mål for HMS-arbeidet

  • kontinuerlig fokus på brannvern 
  • bedre inneklima i bygningene
  • bedre læringsmiljø for studentene og at studentarealene tilfredsstiller HMS-krav
  • følge opp de psykososiale tiltakene fakultetet vedtok for prosjektet Arbeidsmiljøfokus 2011 og ARK-undersøkelsen 2016

Dette vil vi gjøre blant annet igjennom

  • tettere samarbeid med Eiendomsavdelingen
  • fokus på rollen som fakultetets HMS- og bygningskoordinator
  • i sterkere grad involvere vernelinjen

På den sikre siden

Sikresiden.no er et mobiltilpasset nettsted som gir informasjon om hva du skal gjøre når og hvis noe skjer. Ledelsen ved UiO oppfordrer alle ansatte og studenter til å lagre siden på din mobil og sette deg godt inn i innholdet!

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)

LAMU skal jobbe for et godt arbeids- og læringsmiljø ved Det juridiske fakultet. I LAMUs handlingsplan har studentenes arbeidsmiljø vært et fokusområde siden 2009.

Utfordrende bygningsmasse

Fakultetet har lokaler i gamle bygninger og i flere leide bygg. Vi har og en stor studentmasse spredt i alle bygningene.

I tillegg har vi i perioder hatt lokaler i kontorhotell mens sentrumsbygningene var under rehabilitering. Rehabilitering av bygg er noe som medfører økt risiko for fallende gjenstander, setningsskader, vannlekkasje, uønskede alarmer, brann og innbrudd og vi har derfor økt fokus på disse tingene.

Kontaktpersoner for HMS ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet har en HMS-koordinator (arbeidsgiver) som tar i mot henvendelser om arbeidsmiljøet. I det daglige skal henvendelser rettes hit eller til nærmeste leder.

Andre kontaktpersoner:

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Vakt- og alarmsentral UiO:
22 85 66 66