Forvaltningsinformatisk notatserie

Enkelte arbeider fra Avdeling for forvaltningsinformatikk publiseres i Forvaltningsinformatisk Notatserie. Notatserien er ment å stimulere til forskning knyttet til masterstudiet. Serien er åpen for ulike ytringsformer og ambisjonsnivå, og skal bidra til distribusjon av arbeider som ellers ikke vil ha stor spredning.

Vi antar at serien særlig vil passe for "forskning under veis", f.eks i tilfelle der forskere innen forvaltningsinformatikk ønsker å legge fram foreløpige resultater på seminarer eller på annen måte ønsker å komme i dialog med andre fagfolk som ledd i bearbeidingen av en problemstilling. Vi regner også med at serien vil være egnet for publisering av student-essayer m.v.

Publikasjoner i notatserien

2009:

2/09 Erik Hornnes og Øivind Langeland

Felles IKT-arkitektur i offentlig sektor . Masteroppgave våren 2009 Cross-agency

1/09 Dag Wiese Schartum
Kunnskapsbehov om juridiske spørsmål i elektronisk forvaltning. Cross-agency

 2008: 

1/08 Dag Wiese Schartum
Personvern for skoleelever Cross-agency

2/08 Arild Jansen

Forvaltningpolitikk eller IKT-politikk Cross-agency

2007:

1/07  Marius Pellerud og Arild Jansen
Cross-agency cooperation based on ICT in public sectorCross-agency

2/07  Arild Jansen
Fra Emma til MinSide. Fra Emma

2006:

1/06 Arild Jansen og Dag Wiese Schartum
Innspill fra Avdeling for forvaltningsinformatikk til Fornyingsdepartementet vedr. IKT-politikkenInnspill fra AFIN til IKT-politikkrn

2/06 Arild Jansen
High level strategies for user involvement in e-Government projectsRole of Scandinavian IS

3/06 Erik M. Boe og Dag Wiese Schartum
Innlegg på åpen høring om forslaget til Norsk Pasientregister  i Stortinget 6.11.2006 (mangler)
 

4/06. Börje Alpsten
Grundläggande rättsinformation  för Allmänheten Grunnlaggende rettsinformasjon før allmenheten

5/06 Marius Pellerud og Arild Jansen
Tverrsektorielt IKT-samarbeid i statenRole of Scandinavian IS

2005

1/05 Dag Wiese Schartum
Utvikling av beslutningssystemer - Fra lovtekst til programkode

2/05 Arild Jansen
Information Systems as Structure or Actor

3/05 Dag Wiese Schartum
Notater om å ivareta informasjonssikkerhet ved hjelp av regelverk

4/05 Henriette Sinding Aasen
Om selvbestemmelse og integritetsvern ved medisinsk og helsefaglig forskning: Behov for nye regler?

5/05 Dag Wiese Schartum
Security i transport. Personvernets grenser. 

6/05 Arild Jansen og Petter Nielsen
Theorizing Convergence: Co-Evolution of Information Infrastructures

7/05 Arild Jansen
Assessing E-government progress - why and what

2004:

1/04 Thomas Olsen
EU data protection regulation and automatic processing of information on the internet

2/04 Are Vegard Haug
Demokratisk IKT- profil Larvik kommune

3/04 Ragni Ryvold Arnesen og Jerker Danielsson""
Personvernet kan bevares med ny teknologi

4/04 Are Vegard Haug og Arild Jansen
The window of opportunity for e-democracy is wide open. Some take advantage of it, some don't! Why?

5/04 Tobias Mahler og Thomas Olsen
Reputation Systems and Data Protection Law

6/04 Are Vegard Haug
INNSYN FOR UNGDOM MED IKT - Erfaringer med et pedagogisk opplegg omkring personvern og IKT for ungdomsskolen

7/04 Dag Wiese Schartum
Forvaltningsinformatikk i 10 år

8/04 Dag Wiese Schartum
Ti år med undervisning i forvaltningsinformatikk – hva skjedde og hva gjorde kvalitetsreformen med oss?

9/04 Dag Wiese Schartum og Arild Jansen
Høring - Forprosjektrapport om arkitektur for elektronisk samhandling i offentlig sektor

10/04 Ragni Ryvold Arnesen og Jerker Danielsson
Personvern: En forutsetning for samhandling og nye tjenester

11/04 Dag Wiese Schartum
Regulering av informasjonssikkerhet, XX:e Nordiska rättsinformatikkonferensen, Stockholm 21. – 22. oktober

12/04 Line Coll i sammarbeid med Dag Wiese Schartum
Rettslige spørsmål knyttet til innsamling og bruk av digitale bevis

13/04 Arild Jansen
Informasjonssikkerhet for alle - hvordan er det mulig?

14/04 Arild Jansen
Quality Assessment and bechmarking of Norwegian web sites

2003:

1/03 Jon Bing
Offentlighetsloven og datamaskinbaserte systemer: Særlig om dokumentbegrepet

2/03 Dag Wiese Schartum
Krav til åpenhet på nettsider i offentlig forvaltning

3/03 Arild Jansen og Svein Ølnes
Kvalitetsevaluering av offentlege nettstader - Kva er det vi evaluerer?

2002:

1/02 Are Vegard Haug
E-demokrati

2/02 Steinar Skagemo og Katrine Høvik
Judicial Electronic Data Interchange in European Civil Proceedings and Criminal Matters

3/02 Dag Wiese Schartum
IKT, åpenhet og innsyn

4/02 Dag Wiese Schartum
Personvern og offentlig innsyn

2001:

1/01 Dag Wiese Schartum
Personvern og lokasjonsbaserte tjenester

2/01 Stephen K. Karanja
Crossing the Schengen external border

3/01 Lee A. Bygrave
Et grunnlag for utvikling av en helhetlig nasjonal kryptopolitikk

4/01 Ivar Ekholt Røise
Elektroniske valg - muligheter, problemer og noen løsninger

2000:

1/00 Dag Wiese Schartum
Kommentarer og forslag til justeringer av forslaget til lov om behandling av personopplysninger, ot. prp. nr 92, 1998-99, notat til Stortingets Justiskomité

2/00 Dag Wiese Schartum
Plikt- og rettighetsinformasjon på Internett -Høringsuttalelse til rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet, avlevert 1. desember 1999

3/00 Tanja Storsul
Bredbånd til folket - hva er mulig?

4/00 Jens Petter Berg
Personopplysningsvern i et nytt årtusen - kritikk av personopplysningslovsproposisjonen

5/00 Dag Wiese Schartum
Omsorgsteknologi og personvern for eldre som er i offentlig pleie og omsorg

6/00 Erik Boe
Nye helseregistre inn bakveien?

7/00 Börje Alpsten
Något om utvecklingen av rättsinformationen i Sverige

1999:

1/99 Nils Rune Birkeland
Ideelle organisasjoners bruk av offentlig informasjon på nettet

2/99 Dag Wiese Schartum
Offentlig innsyn i praksis - notater om problemer og mulige fremtidige løsninger

3/99 Anne Helga Seltveit
Utvikling av beslutningsstøttesystemer og persondatabaser (informatisk del)

1998:

1/98 Espen Marius Foss
Det offentlige Norge på internett - Organisering av arbeidet med elektronisk informasjon

2/98 Eivind Wiese Vigeland
Det offentlige Norge på internett - Informasjonsinnhold og tjenestetilbud

3/98 Dag Wiese Schartum m. fl.:
Innlegg fra seminaret "Offentlighet i forvaltningen" 26. mai 1998

4/98 Dag Wiese Schartum
Forventede endringer i norsk personvernlovgivning

5/98 Dag Wiese Schartum
Et møte mellom personvernretten og forvaltningsretten

1997:

1/97 Dag Wiese Schartum:
Hva vil vi egentlig med informasjonsteknologien?

2/97 Dag Wiese Schartum:
Forslaget til ny lov om behandling av personopplysninger

3/97 Kyrre Eggen:
Noen aspekter mellom ytringsfriheten og ny lov om behandling av personopplysninger

4/97 Henning Herrestad:
Boken "Formal Theories of Rights"

1996:

1/96 Elisabeth Sunde:
Oppfølgning av sykmeldte - i et forvaltningsinformatisk perspektiv

2/96 Henning Herrestad:
Norms and Institutions, Modal Logic and Legal Expert Systems

3/96 Jens Petter Berg:
Finansinstitusjonens rapporteringsplikt til ØKOKRIM ved mistanke om hvitvasking av penger - et gjennombrudd for "infomantsamfunnet" ?

4/96 Lee A Bygrave
Ensuring Right Information on the Right Person(s): Legal Control of the Quality of Personal Information - Part I

5/96 Maisen Friman Lied:
Offentlig elektronisk informasjon - en oversikt

1995:

1/95 Christen Krogh:
Obligations in Multiagent Systems

2/95 Christen Krogh:
The right of Agents

3/95 Christen Krogh & Henning Herrestad:
Getting personal. Some notes on the relationship between personal and impersonal obligations.

4/95 Kai-Ove Nauen:
Informasjonsteknologi i offentlig forvaltning. Rasjonalt valg eller institusjonelt betinget.

5/95 André Hoddevik, Elisabeth Strand, Even Harket, Irene Drivklepp og Marianne Johansen:
Tilsyn med næringsmidler som importeres

1994:

1/94 Christen Krogh and Henning Herrestad:
Individuals & Obligations.

2/94 Dag Wiese Schartum:
To artikler om forvaltningsinformatikk hovedfag. A presentation of the New Study Option of Information Technology and Administrative Systems.

3/94 André Hoddevik, Elisabeth Strand, Even Harket, Irene Driveklepp og Marianne Johansen:
IT-anvendelse i et utvalg offentlige virksomheter - et forprosjekt.

1993:

1/93 Henning Herrestad and Dag Wiese Schartum:
Computerization of Public Administration - Work Division and Organizational Change.

Publisert 17. des. 2009 19:33 - Sist endret 3. aug. 2018 10:04