Organisasjon

Instituttleiinga består av instituttleiar, nestleiar og kontorsjef.

Instituttleiar leier den faglege verksemda ved instituttet og har fullt ansvar for heile instituttverksemda.

Kontorsjefen leier det administrative arbeidet ved instituttet.

Eit valt organ - instituttrådet - har ein rådgivande funksjon.

Forskingsverksemda blir koordinert av nestleiaren til instituttet som også er forskingsleiar ved instituttet. Forskingsverksemda er organisert i ei rekkje ulike konstellasjonar på ulike nivå, herunder forskargrupper, faggrupper, avdelingar og prosjekt.

Ansatte ved instituttet

Publisert 14. okt. 2009 15:27 - Sist endret 2. des. 2021 13:49