Instituttråd

Instituttrådet skal uttale seg om langtidsplan, årsplan og budsjett, intern organisering, samt regnskap og årsrapport. Instituttrådet kan drøfte andre saker som instituttleder eller øvrige medlemmer ønsker å ta opp. Instituttrådets drøftinger er rådgivende overfor instituttleder. Instituttrådet skal ha følgende medlemmer: Instituttleder, stedfortreder for instituttleder, 2 faste vitenskapelige ansatte, 1 midlertidig vitenskapelig ansatt, 1 studentrepresentant og 1 teknisk/administrativ ansatt.

Instituttleder leder instituttrådets forhandlinger. I instituttleders fravær leder den valgte stedfortreder forhandlingene.

Fra og med 01.01.2019 består instituttrådet av følgende medlemmer:

Professor John Aasland

Professor Margrethe Buskerud Christoffersen

Professor Hans Petter Graver

Professor Eirik Østerud

Stipendiatenes representant, Morten Smedal Nadheim

Studentrepresentant fra JSU

Seniorkonsulent Gro Halvorsen - medlem for teknisk-administrativt ansatte

Sekretær er kontorsjef Eli Knotten

Publisert 14. okt. 2009 15:42 - Sist endret 18. sep. 2019 09:09