Instituttråd

Instituttrådet skal uttala seg om langtidsplan, årsplan og budsjett, intern organisering, og dessutan rekneskap og årsrapport.

Instituttrådet kan drøfta andre saker som instituttleiar eller andre medlemmer ønskjer å ta opp. Drøftingane til instituttrådet er rådgivande overfor instituttleiar.

Instituttrådet skal ha følgjande medlemmer

  • instituttleiar
  • avløysar for instituttleiar
  • 2 faste vitskaplege tilsette
  • 1 mellombels vitskapleg tilsett
  • 1 studentrepresentant
  • 1 teknisk/administrativ tilsett.

Instituttleiar leier forhandlingane til instituttrådet. I fråværet til instituttleiar leiar den valde avløysar forhandlingane.

Frå og med 1.1.2019 består instituttrådet av følgjande medlemmer

Publisert 14. okt. 2009 15:42 - Sist endret 2. des. 2021 14:10