Instituttråd

Instituttrådet skal uttale seg om langtidsplan, årsplan og budsjett, intern organisering, samt regnskap og årsrapport. Instituttrådet kan drøfte andre saker som instituttleder eller øvrige medlemmer ønsker å ta opp. Instituttrådets drøftinger er rådgivende overfor instituttleder. Instituttrådet skal ha følgende medlemmer: Instituttleder, stedfortreder for instituttleder, 2 faste vitenskapelige ansatte, 1 midlertidig vitenskapelig ansatt og 1 teknisk/administrativ ansatt.

Instituttleder leder instituttrådets forhandlinger. I instituttleders fravær leder den valgte stedfortreder forhandlingene.

Fra og med 01.01.2016 består instituttrådet av følgende medlemmer:

Professor Trygve Bergsåker

Professor John Aasland

Førsteamanuensis Margrethe Buskerud Christoffersen

Førsteamanuensis Eirik Østerud

Stipendiatenes representant, Sjur Ellingsæther

Studentrepresentant Mads Baardsen

Seniorkonsulent Gro Halvorsen - medlem for teknisk-administrativt ansatte

Sekretær er kontorsjef Eli Knotten

Publisert 14. okt. 2009 15:42 - Sist endret 5. okt. 2017 15:59