Reglement

Instituttreglement vedtatt av Instituttråd 21. november 2006, og godkjent av Dekanus 19. desember 2006. Reglementet er gjeldende f.o.m. 1. januar 2007.

Reglement for Institutt for privatrett.

Publisert 4. nov. 2009 20:37 - Sist endret 8. mars 2010 11:51