Reglement

Instituttreglement vedteke av Instituttråd 21. november 2006, og godkjent av Dekanus 19. desember 2006.

Reglementet er gjeldande f.o.m. 1. januar 2007.

Reglement  - Institutt for privatrett.

Publisert 4. nov. 2009 20:37 - Sist endret 2. des. 2021 13:59