Leiinga ved instituttet

Instituttleiinga består av ein vald instituttleiar, ein vald nestleiar og ein kontorsjef. Instituttrådet (som består av valde representantar for dei tilsette og studentane) har ein rådgivande funksjon.
 
Instituttleiar er professor John Asland, nestleiar er professor Margrethe Buskerud Christoffersen. Kontorsjef er Eli Knotten

Arbeidsfordeling i instituttleiinga

  • Instituttleiar leier den faglege verksemda ved instituttet og har fullt ansvar for heile instituttverksemda.
  • Nestleiaren er avløysaren til instituttleiaren og forskingsleiar.
  • Kontorsjefen leier det administrative arbeidet ved instituttet.
 
 
 
 
 

Publisert 14. okt. 2009 15:35 - Sist endret 2. des. 2021 13:56