Skandinavisk isolasjonsnettverk

Isolasjon er et meget sterkt maktmiddel, men benyttes likevel både rutinemessig og ofte i skandinaviske fengsler. Skandinavisk isolasjonsnettverk vil bidra til økt kunnskap og et kritisk fokus på den omfattende bruken av isolasjon i skandinaviske fengsler og problemene denne medfører.

Isolasjon er eit svært sterkt maktmiddel, men nyttes likevel både rutinemessig og ofte i skandinaviske fengsel. Foto: Børge Helstrøm, Flickr.

Om prosjektet

Isolasjon er kjennetegnet ved at fanger tilbringer 22-24 timer av døgnets timer alene på cella, samt at meningsfylt sosial kontakt typisk er redusert til et minimum. Isolasjon er et drastisk inngrep i den enkeltes liv, og går langt ut over de sterke begrensninger som allerede følger av alminnelig frihetsberøvelse. Skandinavisk isolasjonspraksis reiser en rekke spørsmål om rettssikkerhet. Den innebærer også at fengslede utsettes for helsemessig fare – skadevirkninger av isolasjon er veldokumentert i vitenskapelig litteratur. Også pårørende kan bli sterkt påvirket av isolasjonsfengslingen, blant dem barn.

Likevel blir dette meget sterke maktmidlet benyttet både rutinemessig og ofte i skandinaviske fengsler.

Mål

Skandinavisk isolasjonsnettverk ønsker å bidra til et kritisk fokus på alle former for isolasjon i fengsler og andre forvaringssteder. Etter vårt syn er det ikke tilstrekkelig fokus på den omfattende bruken av isolasjon i skandinaviske fengsler og problemene dette medfører – ikke minst i forhold til de isolasjonsfengsledes helse og rettssikkerhet.

Ved å opprette et slikt nettverk ønsker vi å styrke utvekslingen av relevant informasjon, og dermed kunnskapsnivået på dette området – både i forhold til forskning, fengselsarbeid, offentlige myndigheter, medier og det øvrige sivilsamfunnet.

Finansiering

Nettverket har mottatt støtte frå NSfK og Universitetet i Oslo.

Resultater

Nettverket søker først og fremst å samle interesserte i de skandinaviske landene, og er åpent for både forskere, studenter, embedsmenn, fengselsfaglig personale, advokater, ansatte i politi og påtalemyndighet, dommere, helsepersonell, fanger, relevante NGO-er og andre som måtte ha en faglig interesse i dette området.

Nettverket samles to ganger i året. Samlingene foregår på det språket som er mest hensiktsmessig for deltakerne, i hovedsak skandinavisk. I tillegg består nettverket av en epostliste, der medlemmene kan informere hverandre om relevante aktiviteter og prosjekter.

Bakgrunn

Skandinavisk isolasjonsnettverk er initiert og administrert fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Nettverket koordineres av en styringsgruppe, og vil eksistere så lenge medlemmene finner det fruktbart.

  • Marte Rua (kontaktperson) - stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO
  • Peter Scharff Smith - professor i rettssosiologi ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO
  • Marit Lomundal Sæther - advokat ved Advokatfirmaet Sulland AS, medlem av Advokatforeningen, styremedlem i Forsvarergruppen og tidl. leder av Rettspolitisk forening
  • Isabelle Aarvik - jurist og høgskolelektor i straffegjennomføringsrett og menneskerettigheter. 
Emneord: Isolasjon, Fengselstraff, Varetekt, Menneskerettigheter, rettssikkerhet
Publisert 2. des. 2013 16:20 - Sist endret 7. feb. 2022 15:15

Kontakt

Spørsmål, forslag til aktiviteter og samarbeid ønskes velkommen, og kan rettes til nettverkets kontaktperson Marte Rua.

English

Go to the network's English web pages

Epostliste

Meld deg på vår epostliste!

Ny publikasjon

Informasjon om isolasjon

Vi har laget en informasjonsserie om isolasjon til bruk i norske fengsler. Klikk og les. 

Bildet kan inneholde: Produkt, Reklame, Design, Rom, Grafisk design.