English version of this page

Kriminalitetskontroll ved Europas grenser (avslutta)

Hvilke virkninger har migrasjon for samtidens kriminalitetskontroll og strafferettsinstitusjoner?

Forskningsprosjektet består av flere delprosjekter som vil undersøke krimmigrasjonskontroll på ulike samfunnsnivåer.

Foto: Istock, Colourbox og Wikimedia commons

Om prosjektet

Migrasjonskontroll har blitt en stadig viktigere oppgave for nåtidens politi og kriminalitetskontrollapparat. Formålet med dette prosjektet er å kartlegge den økende integreringen av migrasjons-og kriminalitetskontroll håndtering i Europa – og undersøke hva som er konsekvensene av dette.

Prosjektet har tre overordnede forskningsspørsmål: 
 

  1. Hvordan håndterer politi og kriminalvesen uønsket mobilitet og tilstrømningen av  'fremmede' (dvs. utlendinger) til sine territorier?
  2. Hva slags relevans har statsborgerskap for europeiske strafferettssystem?
  3. Hvordan understøtter og implementerer kriminalitetskontrollen (kulturell og territoriell) grensekontroll?

Mål

Prosjektets målsetning er å analysere virkninger den økende vektleggingen på grensekontroll har på kriminalitetskontrollinstitusjoner som politi, fengselsvesen og ulike interneringssenter.

Prosjektets grunnhypotese er at migrasjonskontroll er med på å skape nye former for straff og sosial kontroll; ”krimmigrasjonskontroll” (Stumpf, 2006). Prosjektet vil beskrive disse nye hybride formene for kontroll siden de skaper viktige konseptuell endringer for kriminologer og rettsvitere og krever nye teoretiske perspektiver.

Dette reiser spørsmålet: Hva slags brudd med tidligere strafferetsspraksiser og prinsipper representerer krimmigrasjonskontroll, og hvilke rettslige, organisatoriske og normative tilsvar er påkrevd? 

Forskningsprosjektet består av fem delprosjekter som har som målsetning å undersøke krimmigrasjonskontroll på tre nivåer: transnasjonalt, nasjonalt og lokalt.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av the European Research Council som et ERC Starting Grant.

Relaterte nettsider

 

Border criminologies

Monash University

 

University of Oxford
Publisert 16. juni 2016 09:38 - Sist endra 22. jan. 2021 12:49