Katja Franko

Bilde av Katja Franko
English version of this page
Telefon +47 22850127
Mobiltelefon +47 90776405
Rom 772
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Katja Franko er professor i kriminologi ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Hun er født i Ljubjana, Slovenia, og er utdannet jurist fra Universitetet i Ljubljana (1996). Siden 1998 har Katja vært ansatt ved IKRS, i 2003 ble hun PhD med avhandlingen "Sentencing in the Age of Information: From Faust to Machintosh", og i 2009 professor.

Faglige kompetanseområder

Katjas fremste forskningsinteresser omhandler globalisering, migrasjon, internasjonalt politisamarbeid, og bruk av avanserte informasjons- og kommunikasjonsteknologier i vår tids kriminalitetskontroll, spesielt i forhold til grensekontroll. Hun har deltatt i flere forskningsprosjekter, og har blant annet vært leder for prosjektet 'Crime Control and Technological Culture', finansiert av Forskningsrådet.

Hun har også ledet prosjektet 'Kriminalitetskontroll ved Europas grenser', som ble finansiert av European Research Council Starting Grant. Prosjektet studerte migrasjonens innvirkning på samtidens strafferettsinstitusjoner og former for kriminalitetskontroll. Sammen med Helene I. Gundhus ved Politihøgskolen arbeider hun med et forskningsprosjekt om Frontex, det europeiske grensekontrollbyrået.

Verv

Katja Franko er:

Priser

Frankos bok Sentencing in the Age of Information: From Faust to Macintosh var delt vinner av Socio-Legal Studies Association Hart Book Prize 2006.

Artikkelen Policing Humanitarian Borderlands: Frontex, Human Rights and the Precariousness of Life, skrevet sammen med professor Helene Gundhus, ble tildelt Radzinowicz Prize 2015.

 

Emneord: Kriminologi, Rettssosiologi, Overvåkning og personvern, EU, EØS og Europa, Etnisitet

Publikasjoner

2021) Franko, Katja. Lives that Matter: Criminology and Global Security Inequality. International Criminology.

(2021) Franko, Katja. The two-sided spectacle at the border: Frontex, NGOs and the theatres of sovereignty. Theoretical Criminology. 

(2021) Haddeland, H. & Franko, Katja. Between legality and legitimacy: The courtroom as a site of resistance in the criminalization of migration. Punishment & Society.

(2020) The Crimmigrant Other. Migration and Penal Power. (Routledge)

(2019) Globalization and Crime, 3rd edition (SAGE)

(2018) Bosworth, Mary; Franko, Katja & Pickering, Sharon. Punishment, globalization and migration control: 'Get them the hell out of here'. Punishment & Society. 

(2017). Criminology, punishment, and the state in a globalized society, In Allison Liebling; Shadd Maruna & Lesley McAra (ed.),  The Oxford Handbook of Criminology.  Oxford University Press. 

(2015). Franko, Katja & Gundhus, Helene Ingebrigtsen. Policing humanitarian borderlands: Frontex, human rights and the precariousness of life. British Journal of Criminology. 

(2013). Aas, Katja Franko & Bosworth, Mary (ed.). The Borders of Punishment: Migration, Citizenship, and Social Exclusion. (Oxford University Press).  

 • Damsa, Dorina & Franko, Katja (2022). ‘Without Papers I Can’t Do Anything’: The Neglected Role of Citizenship Status and ‘Illegality’ in Intersectional Analysis. Sociology. ISSN 0038-0385. doi: 10.1177/00380385221096043. Fulltekst i vitenarkiv
 • Franko, Katja & Rodriguez Goyes, David (2022). Drug Violence, War-Crime Distinction, and Hierarchies of Victimhood. Social and Legal Studies. ISSN 0964-6639. doi: 10.1177/09646639221091226. Fulltekst i vitenarkiv
 • Franko, Katja & Rodriguez Goyes, David (2021). Profiting From Pablo: Victimhood and Commercialism in A Global Society. British Journal of Criminology. ISSN 0007-0955. s. 1–18. doi: 10.1093/bjc/azab078. Fulltekst i vitenarkiv
 • Franko, Katja (2021). Lives that Matter: Criminology and Global Security Inequality. International Criminology. ISSN 2662-9976. 1(1), s. 20–27. doi: 10.1007/s43576-021-00007-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Franko, Katja (2021). The two-sided spectacle at the border: Frontex, NGOs and the theatres of sovereignty. Theoretical criminology. ISSN 1362-4806. 25(3), s. 379–399. doi: 10.1177/13624806211007858. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haddeland, Hanna Buer & Franko, Katja (2021). Between legality and legitimacy: The courtroom as a site of resistance in the criminalization of migration. Punishment & Society. ISSN 1462-4745. doi: 10.1177/1462474521996815. Fulltekst i vitenarkiv
 • Franko, Katja; Van der Woude, Maartje & Barker, Vanessa (2019). Beacons of tolerance dimmed? Migration, criminalization, and inhospitality in the welfare states. I Wyller, Trygve & Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad (Red.), Contested Hospitalities in a Time of Migration. Religion and Secular Counterspaces in the Nordic Region. Routledge. ISSN 978-0367222109. s. 55–75. doi: 10.4324/9780429273773-4.
 • Bosworth, Mary; Franko, Katja & Pickering, Sharon (2018). Punishment, globalization and migration control: 'Get them the hell out of here'. Punishment & Society. ISSN 1462-4745. 20(1), s. 34–53. doi: 10.1177/1462474517738984.
 • Pickering, Sharon; Bosworth, Mary & Franko, Katja (2017). The Criminology of Mobility. I Carlen, Pat & Franca, Leandro (Red.), Alternative criminologies. Routledge. ISSN 9781138067424. s. 150–164.
 • Franko, Katja (2017). Criminology, punishment, and the state in a globalized society. I Liebling, Allison; Maruna, Shadd & McAra, Lesley (Red.), The Oxford Handbook of Criminology. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-871944-1. s. 353–372. doi: 10.1093/he/9780198719441.003.0016.
 • Franko, Katja (2016). (Un-)sichere Identitäten: Biometrie, Grenzen und Staatsbürgerschaft. I Heinemann, Torsten & Weiss, Martin G. (Red.), An der Grenze. Die biotechnologische Überwachung von Migration.. Campus Verlag. ISSN 978-3-593-50141-3. s. 131–156.
 • Franko, Katja (2016). Preface. I Robert, Dominique & Dufresne, Martin (Red.), Actor-Network Theory and Crime Studies. Explorations in Science and Technology. Ashgate. ISSN 9781472417107. s. ix–xiii.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Franko, Katja (2016). Global policing and mobility: Identity, territory, sovereignty. I Bradford, Ben; Jauregui, Beatrice; Loader, Ian & Steinberg, Jonny (Red.), Sage handbook of global policing. Sage Publications. ISSN 978-1473906426. s. 497–514. doi: 10.4135/9781473957923.n29.
 • Franko, Katja & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). A Divided fraternity: Transnational police cultures, proximity, and loyalty. European Journal of Policing Studies. ISSN 2034-760X. 3(2), s. 162–183.
 • Franko, Katja & Mohn, Sigmund Book (2015). Utvisning som straff? Om grensesnittet mellom strafferett og utlendingskontroll . Tidsskrift for strafferett. ISSN 1502-685X. s. 153–176.
 • Franko, Katja & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). Policing humanitarian borderlands: Frontex, human rights and the precariousness of life. British Journal of Criminology. ISSN 0007-0955. 55(1), s. 1–18. doi: 10.1093/bjc/azu086.
 • Aas, Katja Franko; Pickering, Sharon & Bosworth, Mary (2014). The Criminology of Mobility. I Pickering, Sharon & Ham, Julie (Red.), The Routledge Handbook on Crime and International Migration. Routledge. ISSN 978-0-415-82394-4. s. 382–395. doi: 10.4324/9781315158662-10.
 • Franko, Katja (2014). Bordered penality: Precarious membership and abnormal justice. Punishment & Society. ISSN 1462-4745. 16(5), s. 520–541. doi: 10.1177/1462474514548807.
 • Aas, Katja Franko (2013). Analysing a World in Motion: Global Flows Meet 'Criminology of the Other'. I Aas, Katja Franko (Red.), Globalization and crime. Vol 1-3. Sage Publications. ISSN 9781446257265. s. 59–78. doi: 10.1177/1362480607075852.
 • Aas, Katja Franko (2013). Editor's Introduction: Globalization and Crime. I Aas, Katja Franko (Red.), Globalization and crime. Vol 1-3. Sage Publications. ISSN 9781446257265. s. xv–xlix.
 • Aas, Katja Franko (2013). Grenser for straff. Samtiden. ISSN 0036-3928. s. 64–75.
 • Aas, Katja Franko (2013). The Ordered and the Bordered Society: Migration Control, Citizenship, and the Northern Penal State. I Aas, Katja Franko & Bosworth, Mary (Red.), The Borders of Punishment: Migration, Citizenship, and Social Exclusion. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-966939-4. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780199669394.003.0002.
 • Aas, Katja Franko & Bosworth, Mary (2013). Preface. I Aas, Katja Franko & Bosworth, Mary (Red.), The Borders of Punishment: Migration, Citizenship, and Social Exclusion. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-966939-4.
 • Aas, Katja Franko (2013). Medlemsskap på prøve. I Johansen, Nicolay B.; Ugelvik, Thomas & Aas, Katja Franko (Red.), Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede. Universitetsforlaget. ISSN 9788215021324.
 • Aas, Katja Franko (2012). (In)security-at-a-distance: Rescaling justice, risk and warfare in a transnational age. Global crime. ISSN 1744-0572. 4. doi: 10.1080/17440572.2012.715391.
 • Aas, Katja Franko (2012). 'The Earth is one but the world is not': Criminological theory and its geopolitical divisions. Theoretical criminology. ISSN 1362-4806. 16(1), s. 5–20. doi: 10.1177/1362480611433433.
 • Aas, Katja Franko (2011). A borderless world? Cosmopolitanism, boundaries and frontiers. I Bailliet, Cecilia Marcela & Aas, Katja Franko (Red.), Cosmopolitan Justice and its Discontents. Routledge. ISSN 9780415593434. s. 134–150.
 • Aas, Katja Franko (2011). Victimhood of the national? Denationalising sovereignty in crime control. I Crawford, Adam (Red.), International and Comparative Criminal Justice and Urban Governance. Cambridge University Press. ISSN 978-0-521-11644-2. s. 389–412. doi: 10.1017/cbo9780511974953.015.
 • Aas, Katja Franko (2011). Visions of Global Control: Cosmopolitan Aspirations in a World of Friction. I Bosworth, Mary & Hoyle, Carol (Red.), What is Criminology?. Oxford University Press. ISSN 0199571821. s. 406–419. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780199571826.003.0028.
 • Aas, Katja Franko (2011). 'Crimmigrant' bodies and bona fide travelers: Surveillance, citizenship and global governance. Theoretical criminology. ISSN 1362-4806. 15(3), s. 331–346. doi: 10.1177/1362480610396643.
 • Aas, Katja Franko (2010). Global Criminology. I McLaughlin, Eugene & Newburn, T. (Red.), The Sage Handbook of Criminological Theory. Sage Publications. ISSN 9781412920384.
 • Aas, Katja Franko; Gundhus, Helene Oppen & Lomell, Heidi Mork (2009). Introduction: Technologies of (in)security. I Aas, Katja Franko; Gundhus, Helene Oppen & Lomell, Heidi Mork (Red.), Technologies of InSecurity. The Surveillance of Everyday Life. Routledge. ISSN 978-0-415-46455-0. s. 1–18.
 • Aas, Katja Franko (2009). Surveillance: Citizens and the State. Surveillance & Society. ISSN 1477-7487. 6(3), s. 317–321.
 • Aas, Katja Franko (2008). Nils Christie. I Hayward, Keith; Maruna, Shadd & Mooney, Jayne (Red.), Fifty Key Thinkers in Criminology. Routledge. ISSN 0415429110.
 • Aas, Katja Franko (2007). ”Beyond ’the desert of the real: crime control in a virtual(ised) reality”. I Jewkes, Yvonne (Red.), Crime Online. Willan Publishing. ISSN 978-1-84392-197-4. s. 160–178.
 • Aas, Katja Franko (2007). Analysing a world in motion - Globol flows meet 'criminology of the other'. Theoretical criminology. ISSN 1362-4806. 11.
 • Aas, Katja Franko (2006). ”Ta vare på deg selv, lommeboka, mobilen og dine venner”. I Eriksen, Thomas Hylland (Red.), Trygghet. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01060-1. s. 71–93.
 • Aas, Katja Franko (2006). Globalisering og kriminologi: Hvem er "de andre" i den globale landsbyen? I Finstad, Liv (Red.), Norsk kriminologi 50 år. Innlegg fra fagkonferansen 22. januar 2005. Institutt for kriminologi og rettssosiologi. ISSN 9788281820005. s. 93–96.
 • Aas, Katja Franko (2006). ”The Body does not Lie; identity, risk and trust in technoculture”. Crime, Media, Culture: An International Journal. ISSN 1741-6590. 2(2), s. 143–158. doi: 10.1177/1741659006065401.
 • Aas, Katja Franko (2005). The ad and the form: punitiveness and technological culture. I Pratt, John (Red.), The New Punitiveness: Trends, theories, perspectives. Willan Publishing. ISSN 1843921103. s. 150–166.
 • Aas, Katja Franko (2005). 'Getting ahead of the game': border technologies and the changing space of governance. I Zureik, Elia & Salter, Mark (Red.), Global Surveillance and Policing: Borders, security, identity. Willan Publishing. ISSN 1-84392-161-8. s. 194–214.
 • Aas, Katja Franko (2004). From Narrative to Database: Technological Change and Penal Culture. Punishment & Society. ISSN 1462-4745. 6(4), s. 379–393. doi: 10.1177/1462474504046119.
 • Aas, Katja Franko (2004). 'Kroppen lyver ikke': Identitet og tillit i en teknokultur. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 34(3), s. 7–26.
 • Aas, Katja Franko (2004). Sentencing Transparency in the Information Age. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. ISSN 1404-3858. 5(1), s. 48–61. doi: 10.1080/14043850410031402.
 • Aas, Katja Franko (2003). Fra Faust til Macintosh - straffeutmåling i en IKT-tid. I Godø, Helge (Red.), IKT etter dotcom-boblen. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-31519-1. s. 235–252.

Se alle arbeider i Cristin

 • Franko, Katja (2020). Globalization & Crime. Sage Publications. ISBN 978-1-5264-4522-3. 310 s.
 • Franko, Katja (2020). The Crimmigrant other. Migration and Penal Power. Routledge. ISBN 978-1-138-54597-7. 237 s.
 • Aas, Katja Franko (2013). Globalization and crime. Vol 1-3. Sage Publications. ISBN 9781446257265. 1304 s.
 • Aas, Katja Franko (2013). Globalization and Crime (Second Edition). Sage Publications. ISBN 9781446201978. 280 s.
 • Johansen, Nicolay B.; Ugelvik, Thomas & Aas, Katja Franko (2013). Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede. Universitetsforlaget. ISBN 9788215021324. 295 s.
 • Aas, Katja Franko & Bosworth, Mary (2013). The Borders of Punishment: Migration, Citizenship, and Social Exclusion. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-966939-4. 350 s.
 • Bailliet, Cecilia Marcela & Aas, Katja Franko (2011). Cosmopolitan Justice and its Discontents. Routledge. ISBN 9780415593434. 237 s.
 • Aas, Katja Franko; Gundhus, Helene Oppen & Lomell, Heidi Mork (2009). Technologies of InSecurity. The Surveillance of Everyday Life. Routledge. ISBN 978-0-415-46455-0. 279 s.
 • Aas, Katja Franko; Gundhus, Helene Oppen & Lomell, Heidi Mork (2009). Technologies of Insecurity: The Surveillance of Everyday Life. Routledge. ISBN 978-0415464550. 296 s.
 • Aas, Katja Franko (2007). Globalization and crime. Sage Publications. ISBN 978-1-4129-1289-1. 220 s.
 • Aas, Katja Franko (2005). Sentencing in the Age of Information: From Faust to Macintosh. GlassHouse Press, Cavendish Publishing Ltd.. ISBN 1904385389. 220 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Franko, Katja & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2021). Frontex: Europas første uniformerte politistyrke.
 • Franko, Katja (2018). In the Coercive Belly of the Welfare State . Border Criminologies Blog.
 • Franko, Katja; Bosworth, Mary & Pickering, Sharon (2018). Criminal justice research in an era of mass mobility: A brief introduction . I Jahnsen, Synnøve Økland; Powel, Rebecca & Fili, Andriani (Red.), Criminal justice research in an era of mass mobility. Routledge. ISSN 978-1138284128. s. 1–11.
 • Thorleifsson, Cathrine ; Franko, Katja & Wyller, Trygve (2018). Nei, Matlary, nasjonalstaten er ikke alfa og omega. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Thorleifsson, Cathrine ; Wyller, Trygve & Franko, Katja (2018). De nye, uverdige trengende. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Franko, Katja & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Den risikable profileringen.
 • Franko, Katja & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Divided Loyalties: Frontex and Police Culture at EU’s External Borders.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Franko, Katja (2016). Straff som utvisning.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Franko, Katja (2016). Politiets arbeid med tvangsreturer.
 • Franko, Katja & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Human rights and the (in)humanity at EU’s borders.
 • Ystehede, Per Jørgen; Fosse, Marit; Mohn, Sigmund Book & Franko, Katja (2016). Fra kontroll av svensker til kontroll av syrere. [Internett]. Forskning.no.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Franko, Katja (2015). Europa teller ikke de tapte liv. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen & Franko, Katja (2015). Policing with, against and through humanity: European borders and the precariousness of life. I Storgaard, Anette (Red.), NSfKs 57. forskerseminar; Hvad er lov - hvad bør blive lov? Kriminalisering og regulering I de nordiske velfærdssamfund. Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi. ISSN 9788276880434. s. 9–40.
 • Mohn, Sigmund Book & Franko, Katja (2015). Utlendinger blir i økende grad straffet med utvisning. [Avis]. NTB/div..
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Franko, Katja (2015). Politiarbeid i en global verden.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Franko, Katja (2015). Kriminalitetskontroll og utlendingskontroll: utfordringer og dilemmaer for norsk politi.
 • Fosse, Marit; Franko, Katja & Mohn, Sigmund Book (2015). Utvisning fra Norge blir brukt som straff. [Internett]. Forskning.no.
 • Aas, Katja Franko & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). Det er på tide å ta inn over oss at de flyktningene som dør i Middelhavet, samtidig dør ved Norges yttergrense. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Aas, Katja Franko & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). ”Et delt brorskap ”: Transnasjonale politikulturer, nærhet og kontroll. I Granér, Rolf & Kronkvist, Ola (Red.), The Past, the present and the future of police research: Proceedings from the fifth Nordic Police Research seminar. Polisutbildningen, Linnéuniversitetet. s. 81–104.
 • Johansen, Nicolay B & Franko, Katja (2014). Hurtigsporet ut av landet. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Franko, Katja (2014). Kriminalitet og migrasjon: Norsk politi i verden: kompetanse og utfordringer.
 • Aas, Katja Franko & Johansen, Nicolay B. (2013). “Hvor kriminelle er asylsøkerne?”. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Aas, Katja Franko (2013). "Bordered Penality: Abnormal Justice and Precarious Membership".
 • Aas, Katja Franko (2013). “Fitting Punishment: Abnormal Justice and the Precarious Membership in Europe”.
 • Johansen, Nicolay B. & Aas, Katja Franko (2013). Hvor kriminelle er asylsøkere? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 4–4.
 • Johansen, Nicolay B.; Ugelvik, Thomas & Aas, Katja Franko (2013). Innledning: Globalisering, staten og de fremmede. I Johansen, Nicolay B.; Ugelvik, Thomas & Aas, Katja Franko (Red.), Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede. Universitetsforlaget. ISSN 9788215021324. s. 11–24.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Aas, Katja Franko (2013). Norsk politi i verden – eller verden i norsk politi? Kompetanse og utfordringer.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Aas, Katja Franko (2013). Policing with, against and through humanity: European borders and the precariousness of life.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Aas, Katja Franko (2013). Norsk politi i verden – eller verden i norsk politi? Kompetanse og utfordringer.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Aas, Katja Franko (2013). Norsk politi i verden: kompetanse og utfordringer.
 • Bailliet, Cecilia Marcela & Aas, Katja Franko (2011). Introduction. I Bailliet, Cecilia Marcela & Aas, Katja Franko (Red.), Cosmopolitan Justice and its Discontents. Routledge. ISSN 9780415593434. s. 1–7.
 • Aas, Katja Franko (2010). Controlling crime, controlling society: Thinking about crime in Europe and America. Punishment & Society. ISSN 1462-4745. 12(3), s. 374–376. doi: 10.1177/14624745100120030804.
 • Aas, Katja Franko & Lomell, Heidi Mork (2008). Trygghet som et offentlig gode. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Aas, Katja Franko (2008). 'The necessary 'floor' of liberty' - a comment.
 • Aas, Katja Franko (2008). ‘Global and local’: theoretical and methodological implications for criminology.
 • Aas, Katja Franko (2008). ’Security – at – a distance’: globalization and the shifting boundaries of criminology.
 • Aas, Katja Franko (2008). 'Victimhood of the national?: Denationalizing sovereignty in crime control'.
 • Lomell, Heidi Mork & Aas, Katja Franko (2007). Kriminalitetskontroll, risiko og teknologi.
 • Lomell, Heidi Mork; Aas, Katja Franko & Gundhus, Helene Oppen (2007). Technologies of (in)security.
 • Aas, Katja Franko (2004). Zygmunt Bauman: Frihet. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 91(5), s. 423–425.
 • Aas, Katja Franko (2003). Norgesglasset.
 • Aas, Katja Franko (2003). Dagsavisen: Datafisering truer dommerskjønnet. [Avis]. Oslo.
 • Aas, Katja Franko (2003). From Faust to Macintosh: Sentencing in the Age of Information. Universitet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. nov. 2008 11:17 - Sist endret 14. feb. 2022 09:33