Katja Franko

Bilde av Katja Franko
English version of this page
Telefon +47 22850127
Mobiltelefon +47 90776405
Rom 772
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Katja Franko er professor i kriminologi ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Hun er født i Ljubjana, Slovenia, og er utdannet jurist fra Universitetet i Ljubljana (1996). Siden 1998 har Katja vært ansatt ved IKRS, i 2003 ble hun PhD med avhandlingen "Sentencing in the Age of Information: From Faust to Machintosh", og i 2009 professor.

Faglige kompetanseområder

Katjas fremste forskningsinteresser omhandler globalisering, migrasjon, internasjonalt politisamarbeid, og bruk av avanserte informasjons- og kommunikasjonsteknologier i vår tids kriminalitetskontroll, spesielt i forhold til grensekontroll. Hun har deltatt i flere forskningsprosjekter, og har blant annet vært leder for prosjektet 'Crime Control and Technological Culture', finansiert av Forskningsrådet.

Hun har også ledet prosjektet 'Kriminalitetskontroll ved Europas grenser', som ble finansiert av European Research Council Starting Grant. Prosjektet studerte migrasjonens innvirkning på samtidens strafferettsinstitusjoner og former for kriminalitetskontroll. Sammen med Helene I. Gundhus ved Politihøgskolen arbeider hun med et forskningsprosjekt om Frontex, det europeiske grensekontrollbyrået.

Verv

Katja Franko er:

Priser

Frankos bok Sentencing in the Age of Information: From Faust to Macintosh var delt vinner av Socio-Legal Studies Association Hart Book Prize 2006.

Artikkelen Policing Humanitarian Borderlands: Frontex, Human Rights and the Precariousness of Life, skrevet sammen med professor Helene Gundhus, ble tildelt Radzinowicz Prize 2015.

 

Emneord: Kriminologi, Rettssosiologi, Overvåkning og personvern, EU, EØS og Europa, Etnisitet
Publisert 10. nov. 2008 11:17 - Sist endret 7. apr. 2021 12:44