Thomas Ugelvik

Bilde av Thomas Ugelvik
English version of this page
Telefon +47 22850218
Rom 8119
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augustsgate 17 8 et.
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Thomas Ugelvik har Ph.D. i kriminologi fra Universitetet i Oslo fra 2010. Avhandlingen Å være eller ikke være fange: Frihet som praksis i et norsk mannsfengsel (2010) er en etnografisk studie av hverdagslivet i Oslo fengsel. For tiden arbeider han blant annet med en studie av løslatelse fra fengsel hvor fokus rettes mot de ressursene som er viktige for en vellykket tilbakeføring til samfunnet etter fengselsstraff. Han har publisert i tidsskrifter som British Journal of Criminology; Crime, Media, Culture; Ethnography; European journal of Criminology; Punishment and Society og Qualitative Inquiry. Han er redaktør for bokserien Palgrave Studies in Prisons and Penology.

Faglige kompetanseområder

Fengsler, fangekultur, generell pønologi; løslatelse, prøveløslatelse, ettervern;  Michel Foucault; kvalitativ metode (diskursanalyse, etnografisk feltarbeid); kriminalitet i massemedia.

 

Les Ugelviks CV her (januar 2018).

Google Scholar

Academia

SSRN

 

Emneord: Kriminologi, sosial kontroll, straff, fengselstraff, kvalitativ metode, narrativ kriminologi.

Publikasjoner

 • Fleetwood, Jennifer; Presser, Lois; Sandberg, Sveinung & Ugelvik, Thomas (2019). Introduction, In Jennifer Fleetwood; Lois Presser; Sveinung Sandberg & Thomas Ugelvik (ed.),  The Emerald Handbook of Narrative Criminology.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 9781787690066.  Chapter 1.  s 1 - 26 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gashi, Liridona; Pedersen, Willy & Ugelvik, Thomas (2019). The pains of detainment: Experience of time and coping strategies at immigration detention centres. Theoretical criminology.  ISSN 1362-4806. . doi: 10.1177/1362480619855989
 • Todd-Kvam, John James Rea & Ugelvik, Thomas (2019). Rehabilitation and re-entry in Scandinavia, In Pamela Ugwudike; Hannah Graham; Fergus McNeill; Peter Raynor; Faye S. Taxman & Chris Trotter (ed.),  The Routledge Companion to Rehabilitative Work in Criminal Justice.  Routledge.  ISBN 9781138103320.  Kapittel 15.
 • Ugelvik, Thomas (2019). The tales things tell: Narrative analysis, materiality and my wife's old Nazi rifle, In Jennifer Fleetwood; Lois Presser; Sveinung Sandberg & Thomas Ugelvik (ed.),  The Emerald Handbook of Narrative Criminology.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 9781787690066.  kapittel 11.
 • Ystanes, Vilde & Ugelvik, Thomas (2019). ‘They Tell Me I’m Dangerous’: Incarcerated Mothers, Scandinavian Prisons and the Ambidextrous Penal–Welfare State. British Journal of Criminology.  ISSN 0007-0955. . doi: 10.1093/bjc/azz082
 • Damsa, Dorina & Ugelvik, Thomas (2018). One of us or one of them? Researcher positionality, language, and belonging in an all-foreign prison, In Synnøve Økland Jahnsen; Rebecca Powel & Andriani Fili (ed.),  Criminal justice research in an era of mass mobility.  Routledge.  ISBN 978-1138284128.  Kapittel 14.
 • Ugelvik, Thomas & Damsa, Dorina (2018). The pains of crimmigration imprisonment: Perspectives from a Norwegian all-foreign prison. British Journal of Criminology.  ISSN 0007-0955.  58(5), s 1025- 1043 . doi: 10.1093/bjc/azx067 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Damsa, Dorina & Ugelvik, Thomas (2017). A difference that makes a difference? Reflexivity and researcher effects in an all-foreign prison. International Journal of Qualitative Methods (IJQM).  ISSN 1609-4069.  16(1), s 1- 10 . doi: 10.1177/1609406917713132 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Horn, Thomas & Ugelvik, Thomas (2017). Best in Class? Norwegian Incarceration and the Pragmatic Production of Legitimacy, In Tom Daems & Robert Luc (ed.),  Europe in prisons: Assessing the impact of European institutions on national prison systems.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-62250-7.  Kapittel 9.
 • Smith, Peter Scharff & Ugelvik, Thomas (2017). Introduction: Punishment, Welfare and Prison History in Scandinavia, In Peter Scharff Smith & Thomas Ugelvik (ed.),  Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice: Embraced By the Welfare State?.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-58528-8.  kapittel 1.
 • Smith, Peter Scharff & Ugelvik, Thomas (2017). Punishment and Welfare in Scandinavia, In Peter Scharff Smith & Thomas Ugelvik (ed.),  Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice: Embraced By the Welfare State?.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-58528-8.  kapittel 21.
 • Ugelvik, Thomas (2017). The limits of the welfare state? Foreign national prisoners in the Norwegian crimmigration prison, In Peter Scharff Smith & Thomas Ugelvik (ed.),  Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice: Embraced By the Welfare State?.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-58528-8.  kapittel 17.
 • Sandberg, Sveinung & Ugelvik, Thomas (2016). The past, present, and future of narrative criminology: An appraisal and an invitation. Crime, Media, Culture: An International Journal.  ISSN 1741-6590.  12(2), s 129- 136 . doi: 10.1177/1741659016663558
 • Sandberg, Sveinung & Ugelvik, Thomas (2016). Why do offenders tape their crimes? Crime and punishment in the age of the selfie. British Journal of Criminology.  ISSN 0007-0955.  57(5), s 1023- 1040 . doi: 10.1093/bjc/azw056
 • Ugelvik, Thomas (2016). Low-Trust Policing in a High-Trust Society - The Norwegian Police Immigration Detention Centre and the Search for Public Sphere Legitimacy. Nordisk politiforskning.  ISSN 1894-8693.  3(2) . doi: 10.18261/issn.1894-8693-2016-02-08
 • Ugelvik, Thomas (2016). Techniques of Legitimation: The Narrative Construction of Legitimacy among Immigration Detention Officers. Crime, Media, Culture: An International Journal.  ISSN 1741-6590.  12(2), s 215- 232 . doi: 10.1177/1741659016648180
 • Ugelvik, Thomas (2015). Global Prison Ethnography, In Deborah H. Drake; Rod Earle & Jennifer Sloan (ed.),  The Palgrave Handbook of Prison Ethnography.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-27090-0.  Kapittel 21.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Prisons as Welfare State Institutions? Punishment and the Nordic Model, In Yvonne Jewkes; Ben Crewe & Jamie Bennett (ed.),  Handbook on Prisons.  Routledge.  ISBN 978-0-415-74566-6.  Kapittel 22.
 • Ugelvik, Thomas (2014). 'Be a man. Not a bitch.' Snitching, the inmate code and the narrative reconstruction of masculinity in a Norwegian prison, In Ingrid Lander; Signe Ravn & Nina Jon (ed.),  Masculinities in the Criminological Field.  Ashgate.  ISBN 978-1-4724-1013-9.  Kapittel 4.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Paternal pains of imprisonment: Incarcerated fathers, ethnic minority masculinity and resistance narratives. Punishment & Society.  ISSN 1462-4745.  16(2), s 152- 168 . doi: 10.1177/1462474513517020
 • Ugelvik, Thomas (2014). Prevensjon eller gjengjeldelse? En kommentar til Morten Kinander. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  49(1), s 38- 48
 • Ugelvik, Thomas (2014). Prison ethnography as lived experience: Notes from the diaries of a beginner let loose in Oslo prison. Qualitative Inquiry.  ISSN 1077-8004.  20(4), s 471- 480 . doi: 10.1177/1077800413516272
 • Ugelvik, Thomas (2014). The Incarceration of Foreigners in European Prisons, In Sharon Pickering & Julie Ham (ed.),  The Routledge Handbook on Crime and International Migration.  Routledge.  ISBN 978-0-415-82394-4.  Kapittel 7.
 • Bandyopadhyay, Mahuya; Jefferson, Andrew & Ugelvik, Thomas (2013). Prison spaces and beyond: the potential of ethnographic zoom. Criminal Justice Matters.  ISSN 0962-7251.  91(1), s 28- 29 . doi: 10.1080/09627251.2013.778758
 • Jewkes, Yvonne; Cere, Rinella & Ugelvik, Thomas (2013). Media and Crime: A Comparative Analysis of Crime News in the UK, Norway and Italy, In Sophie Body-Gendrot; René Lévy; Mike Hough; Sonja Snacken & Klara Kerezsi (ed.),  The Routledge Handbook of European Criminology.  Routledge.  ISBN 978-0-415-68584-9.  Kapittel 15.
 • Ugelvik, Synnøve & Ugelvik, Thomas (2013). Immigration control in Ultima Thule: Detention and exclusion, Norwegian style. European Journal of Criminology.  ISSN 1477-3708.  10(6), s 709- 724 . doi: 10.1177/1477370813495127
 • Ugelvik, Thomas (2013). Constructing the system in a remand prison, In Jaber F. Gubrium & Margaretha Jarvinen (ed.),  Turning troubles into problems: Clientization in Human Services.  Routledge.  ISBN 978-0-415-52252-6.  kapittel 10.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Hvem er Maria Amelie?: Fortellinger om ulovlighet, I: Nicolay B. Johansen; Thomas Ugelvik & Katja Franko Aas (red.),  Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021324.  Kapittel 4.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Michel Foucault: juridiske magtformer og det juridiske subjekt, I: Ole Hammerslev & Mikael Rask Madsen (red.),  Retssociologi.  Hans Reitzels Forlag.  ISBN 87-412-5634-4.  kapittel.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Seeing like a Welfare State: Immigration Control, Statecraft, and a Prison with Double Vision, In Katja Franko Aas & Mary Bosworth (ed.),  The Borders of Punishment: Migration, Citizenship, and Social Exclusion.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-966939-4.  kapittel 12.
 • Ugelvik, Thomas (2013). The bellman and the prison officer : customer care in imperfect panopticons, In Omar Moufakkir & Yvette Reisinger (ed.),  The host gaze in global tourism.  CABI Publishing.  ISBN 9781780640211.  kapittel 5.
 • Dullum, Jane & Ugelvik, Thomas (2012). Introduction: exceptional prisons, exceptional societies?, In Thomas Ugelvik & Jane Dullum (ed.),  Penal Exceptionalism? : Nordic prison policy and practice.  Routledge.  ISBN 978-0-415-66869-9.  Kapittel 1.
 • Neumann, Iver Brynild & Ugelvik, Thomas (2012). Velkommen til bords, I: Thomas Ugelvik & Iver Brynild Neumann (red.),  Mat/Viten: Tekster fra kunnskapens kjøkken.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01824-9.  kapittel 1.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Imprisoned on the border: subjects and objects of the state in two Norwegian prisons, In  Justice and Security in the 21st Century: Risks, Rights and the Rule of Law.  Routledge.  ISBN 978-0415687270.  Kapittel 5.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Norsk mat som straff, I: Thomas Ugelvik & Iver Brynild Neumann (red.),  Mat/Viten: Tekster fra kunnskapens kjøkken.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01824-9.  Kapittel 6.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Prisoners and their victims: Techniques of neutralization, techniques of the self. Ethnography.  ISSN 1466-1381.  13(3), s 259- 277 . doi: 10.1177/1466138111435447
 • Ugelvik, Thomas (2012). The dark side of a culture of equality: Reimagining communities in a Norwegian remand prison, In Thomas Ugelvik & Jane Dullum (ed.),  Penal Exceptionalism? : Nordic prison policy and practice.  Routledge.  ISBN 978-0-415-66869-9.  Kapittel 10.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Hva er et fengsel? : En analyse av manualen til en sosial teknologi. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  34(1), s 85- 100
 • Ugelvik, Thomas (2011). Når er et fengsel som et hotell?. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  (2), s 120- 131
 • Ugelvik, Thomas (2011). The hidden food: Mealtime resistance and identity work in a Norwegian prison. Punishment & Society.  ISSN 1462-4745.  13(1), s 47- 63 . doi: 10.1177/1462474510385630
 • Ugelvik, Thomas (2008). Opp mot toppen, ned langs elven : Mot et vokabular for mannlighetsarbeid. Norma - International Journal for Masculinity Studies.  ISSN 1890-2138.  3(1), s 62- 75
 • Ugelvik, Thomas (2007). Mellom stillhet og nyttig idioti. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  35(3), s 31- 51
 • Strand, Thomas Wistner (2006). Mot en senmoderne kriminalomsorg?. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  34(1), s 55- 76
 • Strand, Thomas Wistner (2005). Stakkarslige, syke, kriminelle eller dumme?: Posisjoner for narkotikabrukere i norsk presse. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1-2), s 73- 86

Se alle arbeider i Cristin

 • Fleetwood, Jennifer; Presser, Lois; Sandberg, Sveinung & Ugelvik, Thomas (ed.) (2019). The Emerald Handbook of Narrative Criminology. Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 9781787690066.  569 s.
 • Ugelvik, Thomas (2019). Sosial kontroll. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030340.  278 s.
 • Smith, Peter Scharff & Ugelvik, Thomas (ed.) (2017). Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice: Embraced By the Welfare State?. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-58528-8.  400 s.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Power and Resistance in Prison: Doing Time, Doing Freedom. Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137307859.  324 s.
 • Johansen, Nicolay B.; Ugelvik, Thomas & Aas, Katja Franko (red.) (2013). Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021324.  295 s.
 • Ugelvik, Thomas & Dullum, Jane (ed.) (2012). Penal Exceptionalism? : Nordic prison policy and practice. Routledge.  ISBN 978-0-415-66869-9.  266 s.
 • Ugelvik, Thomas & Neumann, Iver Brynild (red.) (2012). Mat/Viten: Tekster fra kunnskapens kjøkken. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01824-9.  238 s.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Fangenes friheter : makt og motstand i et norsk fengsel. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01778-5.  353 s.
 • Hammerlin, Yngve; Mathiassen, Charlotte & Ugelvik, Thomas (2006). Velferdsstatens velsignelser og farer: Kriminalitet og samfunn 1965-2005. KRUS.  ISBN 82-91910-58-8.  255 s.
 • Ugelvik, Thomas (2006). Vend om i tide: En evaluering av SNU-prosjektene i Trondheim og Bergen. Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS.  ISBN 82-91910-62-6.  192 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ugelvik, Thomas (2021, 28. april). 1 Heidi Mork Lomell: Teknologi, forebygging, rettsstat. [Internett].  Kriminologene.
 • Ugelvik, Thomas (2021, 28. april). 2 May-Len Skilbrei: Statsmakt, prostitusjon, seksuell vold. [Internett].  Kriminologene.
 • Ugelvik, Thomas (2021, 21. mai). 3 John Todd-Kvam: Straff, politikk, lovlydige liv. [Radio].  Kriminologene.
 • Ugelvik, Thomas (2021, 02. juni). 4 Nicolay B. Johansen: Rusmiljø og rusreform, fagkritikk, gode fagmiljøer. [Radio].  Kriminologene.
 • Ugelvik, Thomas (2021, 28. juni). 5 Martin Nøkleberg: Politivirksomhet, havner og flyplasser, nettverksanalyse. [Radio].  Kriminologene.
 • Ugelvik, Thomas (2021). Narrativ kriminologi - en introduksjon og noen smakebiter.
 • Ugelvik, Thomas (2021). Sosial kontroll.
 • Ugelvik, Thomas (2021). The past, present and future of Nordic prison research.
 • Ugelvik, Thomas (2021). The role of interpersonal trust in desistance processes.
 • Gashi, Liridona; Pedersen, Willy & Ugelvik, Thomas (2020). Den innsattes tapte tid. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Ugelvik, Thomas (2020). Betydningen av tillit for å slutte med kriminalitet.
 • Ugelvik, Thomas (2020, 15. februar). Bøker om religion, styrketrening og hjelp i en skilsmisse: Ingen leser så mye som de innsatte i norske fengsler..  Aftenposten.
 • Ugelvik, Thomas (2020). Helsetjenester i fengsel og sunne fengsler.
 • Ugelvik, Thomas (2020). Prisoner health in healthy prisons.
 • Ugelvik, Thomas (2020). Uncertainty, risk and trustworthiness in reinventive prisons. The transformative power of trust.
 • Ugelvik, Thomas; Jewkes, Yvonne & Crewe, Ben (2020). Editorial: Why Incarceration?. Incarceration: An international journal of imprisonment, detention and coercive confinement.  ISSN 2632-6663. . doi: https://doi.org/10.1177/2632666320935703
 • Ugelvik, Thomas (2019). Betydningen av tillit for desistance-prosesser.
 • Ugelvik, Thomas (2019, 11. januar). Ny bok om sosial kontroll. [Radio].  Nrk P2 nyhetsmorgen.
 • Ugelvik, Thomas (2019, 05. oktober). Oddbjørn (84) soner 13 år for drap.  Dagbladet Magasinet.
 • Ugelvik, Thomas (2019). Punishment and Welfare in Norway.
 • Ugelvik, Thomas (2019, 09. januar). Should UK prisons be more like prisons in Scandinavia?. [Radio].  BBC radio 5.
 • Ugelvik, Thomas (2019). 'Social control' as a sensitizing concept.
 • Ugelvik, Thomas & Ystanes, Vilde (2019). ‘They tell me I’m dangerous’: Incarcerated mothers, Scandinavian prisons, and the ambidextrous penal-welfare state.
 • Ugelvik, Thomas (2018). Apples and Oranges and all kinds of prisons: Similarities and differences in Comparative penology.
 • Ugelvik, Thomas (2018). Den kritiske samfunnsforskeren før og nå: Glimt fra instituttets historie.
 • Ugelvik, Thomas (2018, 15. mai). Do long prison sentences deter crime?. [Internett].  bbc.com.
 • Ugelvik, Thomas (2018). Feltarbeid i totale institusjoner.
 • Ugelvik, Thomas (2018). Fortellinger om makt og motstand: Institusjonsnarrativer fra innsatt og ansatte.
 • Ugelvik, Thomas (2018, 22. juni). Kriminologenes hjernevask av norsk politi. [Internett].  Resett.no.
 • Ugelvik, Thomas (2018, 25. august). Røverradioen: kjønnsblandete fengsler. [Radio].  nrk p2.
 • Ugelvik, Thomas (2018). “The Rapist and the Proper Criminal” – om holdninger til seksuallovbruddsdømte blant innsatte.
 • Ugelvik, Thomas (2018, 09. mai). Varetekt. [Radio].  Er det lov?.
 • Damsa, Dorina & Ugelvik, Thomas (2017). A Difference that Makes a Difference – Researcher Effects in an All-Foreign Prison. Europris newsletter.
 • Sandberg, Sveinung & Ugelvik, Thomas (2017). Kriminell selfiekultur: Ydmykelse blir brukt som underholdning. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Smith, Peter Scharff & Ugelvik, Thomas (2017). Scandinavian penal history, culture and prison practice.
 • Ugelvik, Thomas (2017). A Norwegian punitive turn? Crime control as industry 25+ years on.
 • Ugelvik, Thomas (2017, 04. desember). Busch: - På noen områder er det etter mitt syn spørsmål om man har gått noe for langt. [Internett].  Rett24.
 • Ugelvik, Thomas (2017). Distance from freedom, distance from life. COMPEN project blog.
 • Ugelvik, Thomas (2017). Fengsel, I: Heidi Mork Lomell & May-Len Skilbrei (red.),  Kriminologi.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-1502706-7.  kapittel 8.
 • Ugelvik, Thomas (2017, 31. desember). Innsatte i Norges utlendingsfengsel: Mener seg utsatt for rasisme og diskriminering.  VG.
 • Ugelvik, Thomas (2017). Norway, Corrections in, In Kent R. Kerley (ed.),  Encyclopedia of Corrections.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-84542-4.  Leksikoninnførsel.
 • Ugelvik, Thomas (2017). Prison food, In Kent R. Kerley (ed.),  Encyclopedia of Corrections.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-84542-4.  Leksikoninnførsel.
 • Ugelvik, Thomas (2017). Sykes on tour: The Norwegian reading of The Society of Captives.
 • Ugelvik, Thomas & Damsa, Dorina (2017). A difference that makes a difference? Reflexivity and researcher effects in an all-foreign prison.
 • Ugelvik, Thomas & Damsa, Dorina (2017). Pains of imprisonment revisited: Perspectives from a Norwegian crimmigration prison.
 • Ugelvik, Thomas & Horn, Thomas (2017). Best in class? Norwegian incarceration and the pragmatic production of legitimacy.
 • Ugelvik, Thomas (2016, 21. april). -Breivik vil aldri bli en vanlig fange.  VG nett.
 • Ugelvik, Thomas (2016, 21. april). Breivikdommen, reaksjoner, soningsforhold. [Radio].  NRK Dagsnytt.
 • Ugelvik, Thomas (2016, 21. april). Breiviks soningsforhold. [Radio].  NRK Nyhetsmorgen.
 • Ugelvik, Thomas (2016, 11. november). Når fengselet forsvinner.  Morgenbladet.
 • Ugelvik, Thomas (2016). Tales of legitimate immigration detention. Border Criminologies Blog.
 • Ugelvik, Thomas (2016, 20. desember). Thomas Ugelvik interviewed by Amelia Beavis-Harrison. [Fagblad].  Celledeling: Muchmuseet i bevegelse.
 • Gulli, Linda; Jørgensen, Vibe Haff; Rua, Marte & Ugelvik, Thomas (2015). What Do We Know about Prisoner Re-entry? A Review of Research, with a Focus on Scandinavian Findings.
 • Horn, Thomas & Ugelvik, Thomas (2015). Best in class? Norwegian Incarceration and the Pragmatic Production of Legitimacy.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Fangenes friheter.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Grensesosiologi. sosiologen.no.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Interview: Øyvind Alnæs, governor of Oslo Prison. Prison Service Journal.  ISSN 0300-3558.  (222)
 • Ugelvik, Thomas (2015). Krimmigrasjonsfengselets og dets konsekvenser.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Min forskning på 45 minutter.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Prison.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Punish and Expel book launch.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Techniques of Legitimation: The Narrative Construction of Backstage Legitimacy in the Norwegian Police Immigration Detention Centre.
 • Ugelvik, Thomas (2015). The Crimmigration Prison.
 • Ugelvik, Thomas (2015). The Crimmigration Prison: Normalisation and Foreign Nationals in the Welfare State Prison.
 • Ugelvik, Thomas (2015). The prison as the border: Emma Kaufman book launch. Border Criminologies Blog.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Tre kjennetegn på konstruktiv kritikk.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Working in a Crimmigration Prison.
 • Ugelvik, Thomas (2015, 12. januar). Mangel på varetektsplasser i Oslo og omegn. [Radio].  NRK Østlandssendingen.
 • Ugelvik, Thomas (2014, 01. desember). – Utenlandssoning går mot grunnleggende prinsipper i kriminalomsorgen. [Internett].  NRK.no.
 • Ugelvik, Thomas (2014). A prison that isn't a prison: Immigration detention and the production of legitimacy.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Fengselsforskningens fortid og fremtid. Et svar til Hedda Giertsen. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Immigration Detention Officers and the Narrative Construction of Backstage Legitimacy.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Kriminologisk vårløsning. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Michel Foucault: Juridiske maktformer og det juridiske subjektet.
 • Ugelvik, Thomas (2014, 10. desember). Norwegen will seine Häftlinge in die Niederlande schicken.  Der Standard.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Prisons as Welfare Institutions? Punishment and the Nordic Model.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Recidivism rates, Scandinavian exceptionalism and welfare state punishment.
 • Ugelvik, Thomas (2014, 27. februar). Smågodtkriminalitet. [TV].  HIOA TV.
 • Ugelvik, Thomas (2014, 15. desember). -Suksessfaktoren er at Norge har veldig korte straffer. [Internett].  Nettavisen.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Techniques of legitimation and the narrative construction of backstage legitimacy.
 • Ugelvik, Thomas (2014, 12. april). Veronica og Per flytter tilbake til Orderud gård. [Radio].  Ukeslutt, NRK P1/P2.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Vitenskap og fengselskritikk: Tre praktiske eksempler.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Vitenskap og konstruktiv fengselskritikk: Tre praktiske eksempler. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Ugelvik, Thomas (2014, 21. januar). У тюрмі провідували: тільки мама й однокурсниця, яка нікому не подобалася. [Tidsskrift].  Journal Kraina.
 • Johansen, Nicolay B.; Ugelvik, Thomas & Aas, Katja Franko (2013). Innledning: Globalisering, staten og de fremmede, I: Nicolay B. Johansen; Thomas Ugelvik & Katja Franko Aas (red.),  Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021324.  Globalisering, staten og de fremmede.  s 11 - 24
 • Ugelvik, Thomas (2013). A prison that isn't a prison.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Book review: J. Pratt and A. Eriksson, Contrasts in Punishment: An Explanation of Anglophone Excess and Nordic Exceptionalism. Theoretical criminology.  ISSN 1362-4806.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Contrasts in punishment: an explanation of anglophone excess and Nordic exceptionalism. (John Pratt and Anna Eriksson, Theoretical Criminology November 2013 17: 580-582). Theoretical criminology.  ISSN 1362-4806.  17(4), s 580- 582 . doi: 10.1177/1362480613498495
 • Ugelvik, Thomas (2013). Crim/Migration and State Governance: Foreigners in Prison and Detention at Europe’s Northwestern Border.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Debatt om utenlandske enheter i norsk kriminalomsorg.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Enforcing the convict code: violence and prison culture, by Rebecca Trammell: Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2012. 157pp. $49.95 cloth. ISBN: 978-1-58826-808-2. Contemporary Sociology.  ISSN 0094-3061.  42(5), s 753- 755 . doi: 10.1177/0094306113499713k
 • Ugelvik, Thomas (2013). Fengselsforskningens normative minefelt: Omutfordringer ved å forske uten å velge side.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Fengsler, fanger, kriminalomsorg.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Forord: Er straff og behandling alltid et enten/eller?, I: Stian Haugen (red.),  Endring fra innsiden: Forberedelse til rusbehandling bak fengselsmurene.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205440005.  Forord.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Går vi mot en kriminalomsorg med A- og B-fengsler?.
 • Ugelvik, Thomas (2013, 04. september). Hvor vanlig er det at innsatte rømmer fra norske fengsler?. [Radio].  NRK Østlandsseningen.
 • Ugelvik, Thomas (2013, 05. juni). Kontroll av de fremmede.  Klartekst.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Om fengsler som ikke er fengsler, og skandinavisk eksepsjonalisme, nok en gang.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Prevensjon eller gjengjeldelse? En kommentar til Morten Kinander.
 • Ugelvik, Thomas (2013, 18. februar). Stefaren til Christoffer banket opp i fengsel. [Radio].  NRK Vestfold.
 • Ugelvik, Thomas (2013, 02. desember). Viaggio nelle carceri scandinave dove i detenuti sono persone. [Internett].  Donneuropa.
 • Ugelvik, Thomas (2013). «Voldtektsmenn er ikke skikkelige fanger!» Avstandsmarkering som narrativ selvposisjonering.
 • Ugelvik, Thomas (2012, 07. september). - Breiviks straff kan bli en fiasko.  Vårt Land.
 • Ugelvik, Thomas (2012, 24. august). Anders Breivik and the Norway Justice System. [Radio].  PRI's The World radio.
 • Ugelvik, Thomas (2012, 25. august). Breivik-dommen - internasjonale reaksjoner. [Radio].  Verden på lørdag Nrk p2.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Deportable prisoners vs. the state: masculinity, resistance and the fight against state power.
 • Ugelvik, Thomas (2012, 09. november). Ekspert om Breiviks soningsforhold: Uvanlig i Norge.  VG.
 • Ugelvik, Thomas (2012, 18. desember). Fallet.  VG.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Fangenes friheter.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Fangenes friheter - fokus på arbeidsdriften.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Fangenes friheter - for friomsorgen.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Fengselsetnografiske dilemmaer. Et svar til Espen Schaanning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  24(1), s 111- 113
 • Ugelvik, Thomas (2012, 07. februar). Grenseløst: Frihetsberøvelse. [Radio].  Radio Nova.
 • Ugelvik, Thomas (2012, 12. september). Hvorfor straffer vi?. [Radio].  NRK Hallo p3.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Less eligibility resurrected? : Immigration, exclusion and the Norwegian welfare state prison.
 • Ugelvik, Thomas (2012, 24. april). Mann på rømmen i Mosjøen. [Radio].  Nrk Nordland.
 • Ugelvik, Thomas (2012, 25. juli). Mat og makt i fengsel. [Radio].  NRK p2 Ekko.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Michel Foucault og empirisk samfunssforskning.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Narrative Criminology: Concluding remarks.
 • Ugelvik, Thomas (2012, 13. desember). Norske fengsler bryter FNs barnekonvensjon.  VG.
 • Ugelvik, Thomas (2012, 20. mai). Norway thinks about the unthinkable: U.S.-style justice. [Internett].  Latitudenews.com.
 • Ugelvik, Thomas (2012, 23. august). Norway vows 'humane' conditions for mass killer.  Associated Press.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Paternal Pains of Imprisonment: imprisoned masculinity, resistance and the fight against state power.
 • Ugelvik, Thomas (2012, 26. april). Slik blir Lasgårds liv i fengsel.  VG.
 • Ugelvik, Thomas (2012, 01. oktober). Stadig flere utenlandske fanger i norske fengsler.  Aktuelt for kriminalomsorgen.
 • Ugelvik, Thomas (2012). The prison as a mobility control technology: globalization, incarceration, and statecraft.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Two prisons that aren't prisons. Globalization and state power.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Utenlandske innsatte i norske velferdsstatsfengsler.
 • Ugelvik, Thomas (2012, 22. august). Vil bli kontrollert og avlyttet.  Vårt Land.
 • Ugelvik, Thomas (2011, 01. oktober). - Breivik kan bli drept i fengselet.  Drammens Tidende.
 • Ugelvik, Thomas (2011, 01. oktober). - Breivik kan bli drept i fengselet. [Internett].  www.nrk.no.
 • Ugelvik, Thomas (2011, 01. april). – Bør gi rom for konstruktiv motstand fra innsatte.  Aktuelt for kriminalomsorgen.
 • Ugelvik, Thomas (2011). A tale of two prisons.
 • Ugelvik, Thomas (2011). A tale of two prisons.
 • Ugelvik, Thomas (2011, 18. oktober). Breivik vil aldri være trygg i fengselet.  Bergens Tidende.
 • Ugelvik, Thomas (2011, 26. juli). Breivik è un mostro ma non ucciderà la civiltà del Nord. [Internett].  Linkiesta.
 • Ugelvik, Thomas (2011, 19. oktober). Breiviks soningsfremtid. [Radio].  NRK Norgesglasset.
 • Ugelvik, Thomas (2011, 21. september). Dei frie fangane. [Internett].  Kilden.
 • Ugelvik, Thomas (2011, 09. januar). Doktoren svarer: Slipp fangene løs - det er middag.  Morgenbladet.
 • Ugelvik, Thomas (2011, 21. oktober). En ny og bedre borger på 100 dage.  Weekendavisen.
 • Ugelvik, Thomas (2011, 02. desember). Ett år på Bayern.  NFF Magasinet.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Fangenes friheter : hverdaglige makt- og motstandsstrategier i Oslo fengsel.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Fangenes friheter: hverdagslige makt- og motstandsstrategier i Oslo fengsel.
 • Ugelvik, Thomas (2011, 13. januar). Fanger rømmer gjennom ganen. [Internett].  www.forskning.no.
 • Ugelvik, Thomas (2011, 24. november). Frihet i fengselet.  Klartekst.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Imprisoned on the border: Insider and outsider prisoners of the welfare state.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Kriminologiske perspektiver på 22/7.
 • Ugelvik, Thomas (2011, 18. oktober). Må håndplukke Breiviks medfanger.  Dagbladet.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Narrative Criminology - Nordic Research Network.
 • Ugelvik, Thomas (2011, 21. januar). Regelbrudd i fengsel. [Radio].  Her og nå, nrk p1.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Relasjoner i fengsel.
 • Ugelvik, Thomas (2011). State and non-state subjects in two Norwegian prisons.
 • Ugelvik, Thomas (2011, 07. oktober). The free prisoners. [Internett].  www.kilden.no.
 • Ugelvik, Thomas (2011, 24. oktober). Tror Breivik kan få ublid soning.  Aftenposten.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Å være eller ikke være fange.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Å være eller ikke være fange : Frihet som praksis i et norsk mannsfengsel.
 • Ugelvik, Thomas (2010, 30. oktober). - Jeg ble lurt trill rundt.  Romerikets blad.
 • Ugelvik, Thomas (2010). Hverdagsliv i totale institusjoner : Hvilke bidrag gir analyser med utgangspunkt i interpellasjon, performativitet og motmakt i forhold til den klassiske institusjonsforskningens fokus på struktur og kultur?.
 • Ugelvik, Thomas (2010). Når er et fengsel som et hotell?.
 • Ugelvik, Thomas (2010, 11. oktober). På BEGGE sider av muren.  Apollon.
 • Ugelvik, Thomas (2010). The Scandinavian Studies of Confinement research network.
 • Ugelvik, Thomas (2010). Å være eller ikke være fange : frihet som praksis i et norsk mannsfengsel.
 • Ugelvik, Thomas (2009). A man must have a code : the masculine ethics of snitching and not-snitching.
 • Ugelvik, Thomas (2009). Eksklusjon og fordømmelse av andre-grupper som etisk selvforholdsteknikk i fengsel.
 • Ugelvik, Thomas (2009, 23. april). Er fengslene som hoteller?. [Radio].  Norgesmagasinet, Radio Norge.
 • Ugelvik, Thomas (2009). Fyll, vold og mannlighetsutfordringer. Rus & samfunn.  ISSN 1500-8614.  3(2), s 36- 38
 • Ugelvik, Thomas (2009). Hemmelig matlaging i fengsel: Multikulturalisme og identitetsarbeid gjennom hverdagslivets motstandsformer.
 • Ugelvik, Thomas (2009). “I couldn’t snitch on my friends. What would that make me?”: The ascetic practice of not-snitching as technology of the self.
 • Ugelvik, Thomas (2009). Mat, makt og mannlighet i fengsel.
 • Ugelvik, Thomas (2009). Prisoner subject positions and the assemblage of power techniques in the white paper 'Straff som virker'.
 • Ugelvik, Thomas (2009). Tap av ære og tap av ansikt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Ugelvik, Thomas (2009). "The Blob", soft power and foucauldian implications.
 • Ugelvik, Thomas (2009). The prisoner and the Norwegian state : imagined communities behind bars.
 • Ugelvik, Thomas (2008). Bokessay: Matlaging og mannligheter i endring. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  36(4)
 • Ugelvik, Thomas (2008). Gammelt nytt bak murene. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  (1), s 50
 • Ugelvik, Thomas (2008). Opp mot toppen, ned mot elva: Mot et vokabular for mannlig identitetsarbeid med eksempler fra Oslo fengsel.
 • Ugelvik, Thomas (2008). Umannliggjøring, mannlighetsarbeid og matlaging i fengsel.
 • Ugelvik, Thomas (2008). YouTube-justis. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Ugelvik, Thomas (2007). Gatemannlighet, universitetskapital. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  35(1/2)
 • Ugelvik, Thomas (2007). Kriminalitet, identitet og mannlighet.
 • Ugelvik, Thomas (2007). Mot en ny narkotikapolitikk?. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Strand, Thomas Wistner (2006). 15 år for en bløtkake?. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  34(2/3), s 4- 5
 • Strand, Thomas Wistner (2006). Krigsretorikk og aggressive selvmord. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  34(1), s 3- 4
 • Ugelvik, Thomas (2006). Deg, meg og lommemannen. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Hammerlin, Yngve & Strand, Thomas Wistner (2006). Vold mot tilsatte i kriminalomsorgen 2005. KRUS Rapporter. 4/2006.
 • Ugelvik, Thomas & Hammerlin, Yngve (2006). Vold mot tilsatte i kriminalomsorgen 2005 KRUS-rapport 4/2006, utgitt august 2006. Aktuelt for kriminalomsorgen.  ISSN 0803-6438.  (4), s 33- 33
 • Hammerlin, Yngve & Strand, Thomas Wistner (2005). Vold mot tilsatte i kriminalomsorgen 2004. KRUS Rapporter. 2/2005.
 • Strand, Thomas Wistner (2005). Guidebok for/av/om frankofile kriminologer. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  33(2-3)
 • Ugelvik, Thomas (2004, 23. juni). 'Ikke som oss'.  Klassekampen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. nov. 2008 14:47 - Sist endret 23. jan. 2020 13:58