Thomas Ugelvik

Bilde av Thomas Ugelvik
English version of this page
Telefon +47 22850218
Rom 8119
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augustsgate 17 8 et.
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Thomas Ugelvik har Ph.D. i kriminologi fra Universitetet i Oslo fra 2010. Avhandlingen Å være eller ikke være fange: Frihet som praksis i et norsk mannsfengsel (2010) er en etnografisk studie av hverdagslivet i Oslo fengsel. 

For tiden arbeider han i hovedsak met to prosjekter. Det første, ORES-prosjektet, er en studie av løslatelse fra fengsel hvor fokus rettes mot de ressursene som er viktige for en vellykket tilbakeføring til samfunnet etter fengselsstraff. Det andre, PRISONHEALTH-prosjektet, er en studie av de helsemessige konsekvensene av et fengselsopphold og også en utforsking av hva et "sunt" eller "helsebringende" fengsel kan være. 

Han har publisert i tidsskrifter som British Journal of Criminology; Crime, Media, Culture; Ethnography; European journal of Criminology; Theoretical Criminology; Punishment and Society og Qualitative Inquiry. Han er redaktør for bokserien Palgrave Studies in Prisons and Penology og for tidsskriftet Incarceration: An International Journal of Imprisonment, Detention and Coercive Confinement. 

Faglige kompetanseområder

Fengsler, fangekultur, generell pønologi; løslatelse, prøveløslatelse, ettervern; helse i fengsel og "sunne fengsler"; kvalitativ metode (etnografisk feltarbeid). 

 

Les Ugelviks CV (2021). 

Google Scholar

Academia

SSRN

 

Emneord: Kriminologi, sosial kontroll, straff, fengselstraff, kvalitativ metode, narrativ kriminologi.
Publisert 10. nov. 2008 14:47 - Sist endret 19. aug. 2021 11:13