Thomas Ugelvik

Bilde av Thomas Ugelvik
English version of this page
Telefon +47 22850218
Rom 8119
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augustsgate 17 8 et.
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Thomas Ugelvik har ph.d. i kriminologi fra Universitetet i Oslo fra 2010. Avhandlingen Å være eller ikke være fange: Frihet som praksis i et norsk mannsfengsel (2010) er en etnografisk studie av hverdagslivet i Oslo fengsel. 

For tiden arbeider han i hovedsak met to prosjekter. Det første, ORES-prosjektet, er en studie av løslatelse fra fengsel hvor fokus rettes mot de ressursene som er viktige for en vellykket tilbakeføring til samfunnet etter fengselsstraff. Det andre, PRISONHEALTH-prosjektet, er en studie av de helsemessige konsekvensene av et fengselsopphold og også en utforsking av hva et "sunt" eller "helsebringende" fengsel kan være. 

Han har publisert i tidsskrifter som British Journal of Criminology; Crime, Media, Culture; Ethnography; European journal of Criminology; Theoretical Criminology; Punishment and Society og Qualitative Inquiry. Han er redaktør for bokserien Palgrave Studies in Prisons and Penology og for tidsskriftet Incarceration: An International Journal of Imprisonment, Detention and Coercive Confinement. 

Faglige kompetanseområder

Fengsler, fangekultur, generell pønologi; løslatelse, prøveløslatelse, ettervern; helse i fengsel og "sunne fengsler"; kvalitativ metode (etnografisk feltarbeid). 

 

Les Ugelviks CV (2021). 

 

Emneord: Kriminologi, sosial kontroll, straff, fengselstraff, kvalitativ metode, narrativ kriminologi.

Publikasjoner

 • Ugelvik, Thomas (2022). Lost in translation: The Norwegian reading of The Society of Captives. I Crewe, Ben; Goldsmith, Andrew & Halsey, Mark (Red.), Power and pain in the modern prison: The society of captives revisited. Oxford University Press. ISSN 9780198859338.
 • Bukten, Anne; Lokdam, Nicoline; Skjærvø, Ingeborg; Ugelvik, Thomas; Skurtveit, Svetlana Ondrasova & Gabrhelík, Roman [Vis alle 20 forfattere av denne artikkelen] (2022). PriSUD-Nordic—Diagnosing and Treating Substance Use Disorders in the Prison Population: Protocol for a Mixed Methods Study. JMIR Research Protocols. ISSN 1929-0748. 11(3). doi: 10.2196/35182. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjåland, Kristian & Ugelvik, Thomas (2021). Straff, risiko og omdømme - En sammenliknende analyse av kriminalomsorgens strategidokumenter. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 38, s. 219–232. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2021-03-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ugelvik, Thomas (2021). The Transformative Power of Trust: Exploring Tertiary Desistance in Reinventive Prisons. British Journal of Criminology. ISSN 0007-0955. 62(3), s. 623–638. doi: 10.1093/bjc/azab076. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ystanes, Vilde & Ugelvik, Thomas (2019). ‘They Tell Me I’m Dangerous’: Incarcerated Mothers, Scandinavian Prisons and the Ambidextrous Penal–Welfare State . British Journal of Criminology. ISSN 0007-0955. doi: 10.1093/bjc/azz082.
 • Todd-Kvam, John James Rea & Ugelvik, Thomas (2019). Rehabilitation and re-entry in Scandinavia. I Ugwudike, Pamela; Graham, Hannah; McNeill, Fergus; Raynor, Peter; Taxman, Faye S. & Trotter, Chris (Red.), The Routledge Companion to Rehabilitative Work in Criminal Justice. Routledge. ISSN 9781138103320. doi: 10.4324/9781315102832-17.
 • Ugelvik, Thomas (2019). The tales things tell: Narrative analysis, materiality and my wife's old Nazi rifle. I Fleetwood, Jennifer; Presser, Lois; Sandberg, Sveinung & Ugelvik, Thomas (Red.), The Emerald Handbook of Narrative Criminology. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 9781787690066.
 • Fleetwood, Jennifer; Presser, Lois; Sandberg, Sveinung & Ugelvik, Thomas (2019). Introduction. I Fleetwood, Jennifer; Presser, Lois; Sandberg, Sveinung & Ugelvik, Thomas (Red.), The Emerald Handbook of Narrative Criminology. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 9781787690066. s. 1–26. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gashi, Liridona; Pedersen, Willy & Ugelvik, Thomas (2019). The pains of detainment: Experience of time and coping strategies at immigration detention centres . Theoretical criminology. ISSN 1362-4806. doi: 10.1177/1362480619855989.
 • Damsa, Dorina & Ugelvik, Thomas (2018). One of us or one of them? Researcher positionality, language, and belonging in an all-foreign prison. I Jahnsen, Synnøve Økland; Powel, Rebecca & Fili, Andriani (Red.), Criminal justice research in an era of mass mobility. Routledge. ISSN 978-1138284128.
 • Ugelvik, Thomas & Damsa, Dorina (2018). The pains of crimmigration imprisonment: Perspectives from a Norwegian all-foreign prison. British Journal of Criminology. ISSN 0007-0955. 58(5), s. 1025–1043. doi: 10.1093/bjc/azx067. Fulltekst i vitenarkiv
 • Horn, Thomas & Ugelvik, Thomas (2017). Best in Class? Norwegian Incarceration and the Pragmatic Production of Legitimacy. I Daems, Tom & Luc, Robert (Red.), Europe in prisons: Assessing the impact of European institutions on national prison systems. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-62250-7. doi: 10.1007/978-3-319-62250-7_9.
 • Damsa, Dorina & Ugelvik, Thomas (2017). A difference that makes a difference? Reflexivity and researcher effects in an all-foreign prison. International Journal of Qualitative Methods (IJQM). ISSN 1609-4069. 16(1), s. 1–10. doi: 10.1177/1609406917713132. Fulltekst i vitenarkiv
 • Smith, Peter Scharff & Ugelvik, Thomas (2017). Punishment and Welfare in Scandinavia. I Smith, Peter Scharff & Ugelvik, Thomas (Red.), Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice: Embraced By the Welfare State?. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-58528-8. doi: 10.1057/978-1-137-58529-5_21.
 • Ugelvik, Thomas (2017). The limits of the welfare state? Foreign national prisoners in the Norwegian crimmigration prison. I Smith, Peter Scharff & Ugelvik, Thomas (Red.), Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice: Embraced By the Welfare State?. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-58528-8. doi: 10.1057/978-1-137-58529-5_17.
 • Smith, Peter Scharff & Ugelvik, Thomas (2017). Introduction: Punishment, Welfare and Prison History in Scandinavia. I Smith, Peter Scharff & Ugelvik, Thomas (Red.), Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice: Embraced By the Welfare State?. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-58528-8. doi: 10.1057/978-1-137-58529-5_1.
 • Sandberg, Sveinung & Ugelvik, Thomas (2016). Why do offenders tape their crimes? Crime and punishment in the age of the selfie. British Journal of Criminology. ISSN 0007-0955. 57(5), s. 1023–1040. doi: 10.1093/bjc/azw056.
 • Sandberg, Sveinung & Ugelvik, Thomas (2016). The past, present, and future of narrative criminology: An appraisal and an invitation . Crime, Media, Culture: An International Journal. ISSN 1741-6590. 12(2), s. 129–136. doi: 10.1177/1741659016663558.
 • Ugelvik, Thomas (2016). Techniques of Legitimation: The Narrative Construction of Legitimacy among Immigration Detention Officers . Crime, Media, Culture: An International Journal. ISSN 1741-6590. 12(2), s. 215–232. doi: 10.1177/1741659016648180.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Global Prison Ethnography. I Drake, Deborah H.; Earle, Rod & Sloan, Jennifer (Red.), The Palgrave Handbook of Prison Ethnography. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-27090-0. doi: 10.1057/9781137403889.0031.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Prisons as Welfare State Institutions? Punishment and the Nordic Model. I Jewkes, Yvonne; Crewe, Ben & Bennett, Jamie (Red.), Handbook on Prisons. Routledge. ISSN 978-0-415-74566-6. doi: 10.4324/9781315797779-23.
 • Ugelvik, Thomas (2014). 'Be a man. Not a bitch.' Snitching, the inmate code and the narrative reconstruction of masculinity in a Norwegian prison. I Lander, Ingrid; Ravn, Signe & Jon, Nina (Red.), Masculinities in the Criminological Field. Ashgate. ISSN 978-1-4724-1013-9. doi: 10.4324/9781315594132-4.
 • Ugelvik, Thomas (2014). The Incarceration of Foreigners in European Prisons. I Pickering, Sharon & Ham, Julie (Red.), The Routledge Handbook on Crime and International Migration. Routledge. ISSN 978-0-415-82394-4. doi: 10.4324/9780203385562-8.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Prevensjon eller gjengjeldelse? En kommentar til Morten Kinander. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 49(1), s. 38–48.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Paternal pains of imprisonment: Incarcerated fathers, ethnic minority masculinity and resistance narratives. Punishment & Society. ISSN 1462-4745. 16(2), s. 152–168. doi: 10.1177/1462474513517020.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Prison ethnography as lived experience: Notes from the diaries of a beginner let loose in Oslo prison. Qualitative Inquiry. ISSN 1077-8004. 20(4), s. 471–480. doi: 10.1177/1077800413516272.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Constructing the system in a remand prison. I Gubrium, Jaber F. & Jarvinen, Margaretha (Red.), Turning troubles into problems: Clientization in Human Services. Routledge. ISSN 978-0-415-52252-6.
 • Ugelvik, Synnøve & Ugelvik, Thomas (2013). Immigration control in Ultima Thule: Detention and exclusion, Norwegian style. European Journal of Criminology. ISSN 1477-3708. 10(6), s. 709–724. doi: 10.1177/1477370813495127.
 • Bandyopadhyay, Mahuya; Jefferson, Andrew & Ugelvik, Thomas (2013). Prison spaces and beyond: the potential of ethnographic zoom. Criminal Justice Matters. ISSN 0962-7251. 91(1), s. 28–29. doi: 10.1080/09627251.2013.778758.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Michel Foucault: juridiske magtformer og det juridiske subjekt. I Hammerslev, Ole & Rask Madsen, Mikael (Red.), Retssociologi. Hans Reitzels Forlag. ISSN 87-412-5634-4.
 • Jewkes, Yvonne; Cere, Rinella & Ugelvik, Thomas (2013). Media and Crime: A Comparative Analysis of Crime News in the UK, Norway and Italy. I Body-Gendrot, Sophie; Lévy, René; Hough, Mike; Snacken, Sonja & Kerezsi, Klara (Red.), The Routledge Handbook of European Criminology. Routledge. ISSN 978-0-415-68584-9.
 • Ugelvik, Thomas (2013). The bellman and the prison officer : customer care in imperfect panopticons. I Moufakkir, Omar & Reisinger, Yvette (Red.), The host gaze in global tourism. CABI Publishing. ISSN 9781780640211. doi: 10.1079/9781780640211.0191.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Hvem er Maria Amelie?: Fortellinger om ulovlighet. I Johansen, Nicolay B.; Ugelvik, Thomas & Aas, Katja Franko (Red.), Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede. Universitetsforlaget. ISSN 9788215021324.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Seeing like a Welfare State: Immigration Control, Statecraft, and a Prison with Double Vision. I Aas, Katja Franko & Bosworth, Mary (Red.), The Borders of Punishment: Migration, Citizenship, and Social Exclusion. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-966939-4. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780199669394.003.0011.
 • Dullum, Jane & Ugelvik, Thomas (2012). Introduction: exceptional prisons, exceptional societies? I Ugelvik, Thomas & Dullum, Jane (Red.), Penal Exceptionalism? : Nordic prison policy and practice. Routledge. ISSN 978-0-415-66869-9.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Imprisoned on the border: subjects and objects of the state in two Norwegian prisons, Justice and Security in the 21st Century: Risks, Rights and the Rule of Law. Routledge. ISSN 978-0415687270.
 • Neumann, Iver Brynild & Ugelvik, Thomas (2012). Velkommen til bords. I Ugelvik, Thomas & Neumann, Iver Brynild (Red.), Mat/Viten: Tekster fra kunnskapens kjøkken. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01824-9.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Norsk mat som straff. I Ugelvik, Thomas & Neumann, Iver Brynild (Red.), Mat/Viten: Tekster fra kunnskapens kjøkken. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01824-9.
 • Ugelvik, Thomas (2012). The dark side of a culture of equality: Reimagining communities in a Norwegian remand prison. I Ugelvik, Thomas & Dullum, Jane (Red.), Penal Exceptionalism? : Nordic prison policy and practice. Routledge. ISSN 978-0-415-66869-9.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Når er et fengsel som et hotell? Kritisk juss. ISSN 0804-7375. s. 120–131.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Hva er et fengsel? : En analyse av manualen til en sosial teknologi. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. 34(1), s. 85–100.
 • Ugelvik, Thomas (2011). The hidden food: Mealtime resistance and identity work in a Norwegian prison. Punishment & Society. ISSN 1462-4745. 13(1), s. 47–63. doi: 10.1177/1462474510385630.
 • Ugelvik, Thomas (2008). Opp mot toppen, ned langs elven : Mot et vokabular for mannlighetsarbeid. Norma - International Journal for Masculinity Studies. ISSN 1890-2138. 3(1), s. 62–75.
 • Ugelvik, Thomas (2007). Mellom stillhet og nyttig idioti. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 35(3), s. 31–51.
 • Strand, Thomas Wistner (2006). Mot en senmoderne kriminalomsorg? Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 34(1), s. 55–76.
 • Strand, Thomas Wistner (2005). Stakkarslige, syke, kriminelle eller dumme?: Posisjoner for narkotikabrukere i norsk presse. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 73–86.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fleetwood, Jennifer; Presser, Lois; Sandberg, Sveinung & Ugelvik, Thomas (2019). The Emerald Handbook of Narrative Criminology. Emerald Group Publishing Limited. ISBN 9781787690066. 569 s.
 • Ugelvik, Thomas (2019). Sosial kontroll. Universitetsforlaget. ISBN 9788215030340. 278 s.
 • Smith, Peter Scharff & Ugelvik, Thomas (2017). Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice: Embraced By the Welfare State? Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-58528-8. 400 s.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Power and Resistance in Prison: Doing Time, Doing Freedom. Palgrave Macmillan. ISBN 9781137307859. 324 s.
 • Johansen, Nicolay B.; Ugelvik, Thomas & Aas, Katja Franko (2013). Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede. Universitetsforlaget. ISBN 9788215021324. 295 s.
 • Ugelvik, Thomas & Neumann, Iver Brynild (2012). Mat/Viten: Tekster fra kunnskapens kjøkken. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01824-9. 238 s.
 • Ugelvik, Thomas & Dullum, Jane (2012). Penal Exceptionalism? : Nordic prison policy and practice. Routledge. ISBN 978-0-415-66869-9. 266 s.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Fangenes friheter : makt og motstand i et norsk fengsel. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01778-5. 353 s.
 • Ugelvik, Thomas (2006). Vend om i tide: En evaluering av SNU-prosjektene i Trondheim og Bergen. Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS. ISBN 82-91910-62-6. 192 s.
 • Hammerlin, Yngve; Mathiassen, Charlotte & Ugelvik, Thomas (2006). Velferdsstatens velsignelser og farer: Kriminalitet og samfunn 1965-2005. KRUS. ISBN 82-91910-58-8. 255 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ugelvik, Thomas & Lohne, Kjersti (2022). 14 Kjersti Lohne: Fagets grenser, Guantanamo Bay, eksport av straffeverdier. [Radio]. Kriminologene.
 • Ugelvik, Thomas (2022). Om PRISONHEALTH-prosjektet.
 • Ugelvik, Thomas (2022). Corrections in Norway.
 • Ugelvik, Thomas (2022). Interpersonal trust and desistance processes.
 • Ugelvik, Thomas (2022). Andrea» holdt fengslet mot «alles» anbefaling. [Avis]. Drammens Tidende.
 • Ugelvik, Thomas & Gerell, Manne (2022). 13 Manne Gerell: Kvantitativ kriminologi, gjengvold, utsatte områder. [Radio]. Kriminologene.
 • Ugelvik, Thomas & Jon, Nina (2022). 12 Nina Jon: Politikvinner, likestilling, positiv kriminologi. [Radio]. Kriminologene.
 • Gashi, Liridona; Pedersen, Willy & Ugelvik, Thomas (2022). How Detainees Experience and Cope with Time in Immigration Detention Centers. Border Criminologies Blog.
 • Ugelvik, Thomas (2022). 11 David R. Goyes: Grønn kriminologi, Colombia, mørk turisme. [Radio]. Kriminologene.
 • Ugelvik, Thomas & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2022). 10 Helene O. I. Gundhus: Politiforskning, tverrfaglighet, nærpolitireformen. [Radio]. Kriminologene.
 • Kruse, Anja Emilie & Ugelvik, Thomas (2021). 9 Anja Emilie Kruse: Seksuell vold, kriminalomsorg, galgenhumor. [Radio]. Podcasten Kriminologene.
 • Ugelvik, Thomas (2021). Mellommenneskelig tillit og desistance-prosesser.
 • Ugelvik, Thomas (2021). 9 Anja Emilie Kruse: Seksuell vold, kriminalomsorg, galgenhumor. [Radio]. Kriminologene.
 • Ugelvik, Thomas (2021). 8 Øystein Skjælaaen: Rusreform, sprøyterom, emosjoner i forskning. [Radio]. Kriminologene.
 • Ugelvik, Thomas (2021). 7 Sveinung Sandberg: Narrativ kriminologi, teori, koronakriminalitet. [Radio]. Kriminologene.
 • Ugelvik, Thomas (2021). 6 Mareile Kaufmann: Teknologi, overvåkning, kritikk. [Radio]. Kriminologene.
 • Boyle, Rose Elizabeth; Nyvoll, Pernille Søderholm & Ugelvik, Thomas (2021). The puzzle of prison order: why life behind bars varies behind the world. Criminal Law and Criminal Justice Books.
 • Ugelvik, Thomas (2021). A breif overview of the PRISONHEALTH project.
 • Ugelvik, Thomas (2021). 5 Martin Nøkleberg: Politivirksomhet, havner og flyplasser, nettverksanalyse. [Radio]. Kriminologene.
 • Ugelvik, Thomas (2021). 4 Nicolay B. Johansen: Rusmiljø og rusreform, fagkritikk, gode fagmiljøer. [Radio]. Kriminologene.
 • Ugelvik, Thomas (2021). The past, present and future of Nordic prison research.
 • Ugelvik, Thomas (2021). 3 John Todd-Kvam: Straff, politikk, lovlydige liv. [Radio]. Kriminologene.
 • Ugelvik, Thomas (2021). Narrativ kriminologi - en introduksjon og noen smakebiter.
 • Ugelvik, Thomas (2021). 2 May-Len Skilbrei: Statsmakt, prostitusjon, seksuell vold. [Internett]. Kriminologene.
 • Ugelvik, Thomas (2021). 1 Heidi Mork Lomell: Teknologi, forebygging, rettsstat. [Internett]. Kriminologene.
 • Ugelvik, Thomas (2021). Sosial kontroll.
 • Ugelvik, Thomas (2021). The role of interpersonal trust in desistance processes.
 • Ugelvik, Thomas & Ikdahl, Ingunn (2020). Helsetjenester i fengsel og sunne fengsler.
 • Ugelvik, Thomas (2020). Uncertainty, risk and trustworthiness in reinventive prisons. The transformative power of trust.
 • Ugelvik, Thomas (2020). Prisoner health in healthy prisons.
 • Ugelvik, Thomas; Jewkes, Yvonne & Crewe, Ben (2020). Editorial: Why Incarceration? . Incarceration: An international journal of imprisonment, detention and coercive confinement. ISSN 2632-6663. doi: 10.1177/2632666320935703.
 • Ugelvik, Thomas (2020). Bøker om religion, styrketrening og hjelp i en skilsmisse: Ingen leser så mye som de innsatte i norske fengsler. [Avis]. Aftenposten.
 • Gashi, Liridona; Pedersen, Willy & Ugelvik, Thomas (2020). Den innsattes tapte tid. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Ugelvik, Thomas (2020). Betydningen av tillit for å slutte med kriminalitet.
 • Ugelvik, Thomas (2019). Betydningen av tillit for desistance-prosesser.
 • Ugelvik, Thomas (2019). 'Social control' as a sensitizing concept.
 • Ugelvik, Thomas (2019). Oddbjørn (84) soner 13 år for drap. [Avis]. Dagbladet Magasinet.
 • Ugelvik, Thomas & Ystanes, Vilde (2019). ‘They tell me I’m dangerous’: Incarcerated mothers, Scandinavian prisons, and the ambidextrous penal-welfare state.
 • Ugelvik, Thomas (2019). Punishment and Welfare in Norway .
 • Ugelvik, Thomas (2019). Ny bok om sosial kontroll. [Radio]. Nrk P2 nyhetsmorgen.
 • Ugelvik, Thomas (2019). Should UK prisons be more like prisons in Scandinavia? . [Radio]. BBC radio 5.
 • Ugelvik, Thomas (2018). Røverradioen: kjønnsblandete fengsler. [Radio]. nrk p2.
 • Ugelvik, Thomas (2018). Den kritiske samfunnsforskeren før og nå: Glimt fra instituttets historie.
 • Ugelvik, Thomas (2018). Kriminologenes hjernevask av norsk politi. [Internett]. Resett.no.
 • Ugelvik, Thomas (2018). “The Rapist and the Proper Criminal” – om holdninger til seksuallovbruddsdømte blant innsatte.
 • Ugelvik, Thomas (2018). Do long prison sentences deter crime? [Internett]. bbc.com.
 • Ugelvik, Thomas (2018). Varetekt. [Radio]. Er det lov?.
 • Ugelvik, Thomas (2018). Feltarbeid i totale institusjoner .
 • Ugelvik, Thomas (2018). Fortellinger om makt og motstand: Institusjonsnarrativer fra innsatt og ansatte .
 • Ugelvik, Thomas (2018). Apples and Oranges and all kinds of prisons: Similarities and differences in Comparative penology.
 • Ugelvik, Thomas (2017). Innsatte i Norges utlendingsfengsel: Mener seg utsatt for rasisme og diskriminering. [Avis]. VG.
 • Ugelvik, Thomas (2017). Busch: - På noen områder er det etter mitt syn spørsmål om man har gått noe for langt. [Internett]. Rett24.
 • Damsa, Dorina & Ugelvik, Thomas (2017). A Difference that Makes a Difference – Researcher Effects in an All-Foreign Prison. Europris newsletter.
 • Ugelvik, Thomas (2017). Sykes on tour: The Norwegian reading of The Society of Captives.
 • Ugelvik, Thomas (2017). Distance from freedom, distance from life. COMPEN project blog.
 • Ugelvik, Thomas & Damsa, Dorina (2017). Pains of imprisonment revisited: Perspectives from a Norwegian crimmigration prison.
 • Ugelvik, Thomas & Horn, Thomas (2017). Best in class? Norwegian incarceration and the pragmatic production of legitimacy.
 • Smith, Peter Scharff & Ugelvik, Thomas (2017). Scandinavian penal history, culture and prison practice.
 • Ugelvik, Thomas (2017). Fengsel. I Lomell, Heidi Mork & Skilbrei, May-Len (Red.), Kriminologi. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-1502706-7.
 • Ugelvik, Thomas (2017). A Norwegian punitive turn? Crime control as industry 25+ years on.
 • Ugelvik, Thomas & Damsa, Dorina (2017). A difference that makes a difference? Reflexivity and researcher effects in an all-foreign prison.
 • Ugelvik, Thomas (2017). Norway, Corrections in. I Kerley, Kent R. (Red.), Encyclopedia of Corrections. Wiley-Blackwell. ISSN 978-1-118-84542-4.
 • Ugelvik, Thomas (2017). Prison food. I Kerley, Kent R. (Red.), Encyclopedia of Corrections. Wiley-Blackwell. ISSN 978-1-118-84542-4.
 • Sandberg, Sveinung & Ugelvik, Thomas (2017). Kriminell selfiekultur: Ydmykelse blir brukt som underholdning. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Ugelvik, Thomas (2016). Thomas Ugelvik interviewed by Amelia Beavis-Harrison. [Fagblad]. Celledeling: Muchmuseet i bevegelse.
 • Ugelvik, Thomas (2016). Når fengselet forsvinner. [Avis]. Morgenbladet.
 • Ugelvik, Thomas (2016). -Breivik vil aldri bli en vanlig fange. [Avis]. VG nett.
 • Ugelvik, Thomas (2016). Breivikdommen, reaksjoner, soningsforhold. [Radio]. NRK Dagsnytt.
 • Ugelvik, Thomas (2016). Breiviks soningsforhold. [Radio]. NRK Nyhetsmorgen.
 • Ugelvik, Thomas (2016). Tales of legitimate immigration detention. Border Criminologies Blog.
 • Horn, Thomas & Ugelvik, Thomas (2015). Best in class? Norwegian Incarceration and the Pragmatic Production of Legitimacy.
 • Ugelvik, Thomas (2015). The prison as the border: Emma Kaufman book launch. Border Criminologies Blog.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Interview: Øyvind Alnæs, governor of Oslo Prison. Prison Service Journal. ISSN 0300-3558.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Tre kjennetegn på konstruktiv kritikk.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Fangenes friheter.
 • Ugelvik, Thomas (2015). The Crimmigration Prison: Normalisation and Foreign Nationals in the Welfare State Prison.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Punish and Expel book launch.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Working in a Crimmigration Prison.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Grensesosiologi. sosiologen.no.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Prison.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Min forskning på 45 minutter.
 • Ugelvik, Thomas (2015). The Crimmigration Prison.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Techniques of Legitimation: The Narrative Construction of Backstage Legitimacy in the Norwegian Police Immigration Detention Centre.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Krimmigrasjonsfengselets og dets konsekvenser.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Mangel på varetektsplasser i Oslo og omegn. [Radio]. NRK Østlandssendingen.
 • Ugelvik, Thomas (2014). -Suksessfaktoren er at Norge har veldig korte straffer. [Internett]. Nettavisen.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Norwegen will seine Häftlinge in die Niederlande schicken. [Avis]. Der Standard.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Prisons as Welfare Institutions? Punishment and the Nordic Model.
 • Ugelvik, Thomas (2014). – Utenlandssoning går mot grunnleggende prinsipper i kriminalomsorgen. [Internett]. NRK.no.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Kriminologisk vårløsning. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Recidivism rates, Scandinavian exceptionalism and welfare state punishment.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Immigration Detention Officers and the Narrative Construction of Backstage Legitimacy.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Fengselsforskningens fortid og fremtid. Et svar til Hedda Giertsen. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Vitenskap og konstruktiv fengselskritikk: Tre praktiske eksempler. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Vitenskap og fengselskritikk: Tre praktiske eksempler.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Techniques of legitimation and the narrative construction of backstage legitimacy.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Veronica og Per flytter tilbake til Orderud gård. [Radio]. Ukeslutt, NRK P1/P2.
 • Ugelvik, Thomas (2014). A prison that isn't a prison: Immigration detention and the production of legitimacy.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Smågodtkriminalitet. [TV]. HIOA TV.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Michel Foucault: Juridiske maktformer og det juridiske subjektet.
 • Ugelvik, Thomas (2014). У тюрмі провідували: тільки мама й однокурсниця, яка нікому не подобалася. [Tidsskrift]. Journal Kraina.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Enforcing the convict code: violence and prison culture, by Rebecca Trammell: Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2012. 157pp. $49.95 cloth. ISBN: 978-1-58826-808-2. Contemporary Sociology. ISSN 0094-3061. 42(5), s. 753–755. doi: 10.1177/0094306113499713k.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Contrasts in punishment: an explanation of anglophone excess and Nordic exceptionalism. (John Pratt and Anna Eriksson, Theoretical Criminology November 2013 17: 580-582). Theoretical criminology. ISSN 1362-4806. 17(4), s. 580–582. doi: 10.1177/1362480613498495.
 • Johansen, Nicolay B.; Ugelvik, Thomas & Aas, Katja Franko (2013). Innledning: Globalisering, staten og de fremmede. I Johansen, Nicolay B.; Ugelvik, Thomas & Aas, Katja Franko (Red.), Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede. Universitetsforlaget. ISSN 9788215021324. s. 11–24.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Viaggio nelle carceri scandinave dove i detenuti sono persone. [Internett]. Donneuropa.
 • Ugelvik, Thomas (2013). «Voldtektsmenn er ikke skikkelige fanger!» Avstandsmarkering som narrativ selvposisjonering.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Prevensjon eller gjengjeldelse? En kommentar til Morten Kinander.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Hvor vanlig er det at innsatte rømmer fra norske fengsler? [Radio]. NRK Østlandsseningen.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Book review: J. Pratt and A. Eriksson, Contrasts in Punishment: An Explanation of Anglophone Excess and Nordic Exceptionalism. Theoretical criminology. ISSN 1362-4806.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Kontroll av de fremmede. [Avis]. Klartekst.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Går vi mot en kriminalomsorg med A- og B-fengsler?
 • Ugelvik, Thomas (2013). A prison that isn't a prison.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Om fengsler som ikke er fengsler, og skandinavisk eksepsjonalisme, nok en gang.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Forord: Er straff og behandling alltid et enten/eller? I Haugen, Stian (Red.), Endring fra innsiden: Forberedelse til rusbehandling bak fengselsmurene. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205440005.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Fengselsforskningens normative minefelt: Omutfordringer ved å forske uten å velge side.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Stefaren til Christoffer banket opp i fengsel. [Radio]. NRK Vestfold.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Debatt om utenlandske enheter i norsk kriminalomsorg.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Fengsler, fanger, kriminalomsorg.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Fallet. [Avis]. VG.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Norske fengsler bryter FNs barnekonvensjon. [Avis]. VG.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Michel Foucault og empirisk samfunssforskning.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Narrative Criminology: Concluding remarks.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Fangenes friheter - fokus på arbeidsdriften.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Stadig flere utenlandske fanger i norske fengsler. [Avis]. Aktuelt for kriminalomsorgen.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Ekspert om Breiviks soningsforhold: Uvanlig i Norge. [Avis]. VG.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Fangenes friheter - for friomsorgen.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Fangenes friheter.
 • Ugelvik, Thomas (2012). The prison as a mobility control technology: globalization, incarceration, and statecraft.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Hvorfor straffer vi? [Radio]. NRK Hallo p3.
 • Ugelvik, Thomas (2012). - Breiviks straff kan bli en fiasko. [Avis]. Vårt Land.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Breivik-dommen - internasjonale reaksjoner. [Radio]. Verden på lørdag Nrk p2.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Anders Breivik and the Norway Justice System. [Radio]. PRI's The World radio.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Vil bli kontrollert og avlyttet. [Avis]. Vårt Land.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Norway vows 'humane' conditions for mass killer. [Avis]. Associated Press.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Mat og makt i fengsel. [Radio]. NRK p2 Ekko.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Paternal Pains of Imprisonment: imprisoned masculinity, resistance and the fight against state power.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Utenlandske innsatte i norske velferdsstatsfengsler.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Norway thinks about the unthinkable: U.S.-style justice. [Internett]. Latitudenews.com.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Slik blir Lasgårds liv i fengsel. [Avis]. VG.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Mann på rømmen i Mosjøen. [Radio]. Nrk Nordland.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Less eligibility resurrected? : Immigration, exclusion and the Norwegian welfare state prison.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Deportable prisoners vs. the state: masculinity, resistance and the fight against state power.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Grenseløst: Frihetsberøvelse. [Radio]. Radio Nova.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Fengselsetnografiske dilemmaer. Et svar til Espen Schaanning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 24(1), s. 111–113.
 • Ugelvik, Thomas (2012). Two prisons that aren't prisons. Globalization and state power.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Narrative Criminology - Nordic Research Network.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Ett år på Bayern. [Avis]. NFF Magasinet.
 • Ugelvik, Thomas (2011). State and non-state subjects in two Norwegian prisons.
 • Ugelvik, Thomas (2011). A tale of two prisons.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Frihet i fengselet. [Avis]. Klartekst.
 • Ugelvik, Thomas (2011). En ny og bedre borger på 100 dage. [Avis]. Weekendavisen.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Tror Breivik kan få ublid soning. [Avis]. Aftenposten.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Breiviks soningsfremtid. [Radio]. NRK Norgesglasset.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Må håndplukke Breiviks medfanger. [Avis]. Dagbladet.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Breivik vil aldri være trygg i fengselet. [Avis]. Bergens Tidende.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Å være eller ikke være fange.
 • Ugelvik, Thomas (2011). - Breivik kan bli drept i fengselet. [Avis]. Drammens Tidende.
 • Ugelvik, Thomas (2011). The free prisoners. [Internett]. www.kilden.no.
 • Ugelvik, Thomas (2011). - Breivik kan bli drept i fengselet. [Internett]. www.nrk.no.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Kriminologiske perspektiver på 22/7.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Dei frie fangane. [Internett]. Kilden.
 • Ugelvik, Thomas (2011). A tale of two prisons.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Breivik è un mostro ma non ucciderà la civiltà del Nord. [Internett]. Linkiesta.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Imprisoned on the border: Insider and outsider prisoners of the welfare state.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Relasjoner i fengsel.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Å være eller ikke være fange : Frihet som praksis i et norsk mannsfengsel.
 • Ugelvik, Thomas (2011). – Bør gi rom for konstruktiv motstand fra innsatte. [Avis]. Aktuelt for kriminalomsorgen.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Fangenes friheter : hverdaglige makt- og motstandsstrategier i Oslo fengsel.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Fangenes friheter: hverdagslige makt- og motstandsstrategier i Oslo fengsel.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Regelbrudd i fengsel. [Radio]. Her og nå, nrk p1.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Fanger rømmer gjennom ganen. [Internett]. www.forskning.no.
 • Ugelvik, Thomas (2011). Doktoren svarer: Slipp fangene løs - det er middag. [Avis]. Morgenbladet.
 • Ugelvik, Thomas (2010). Hverdagsliv i totale institusjoner : Hvilke bidrag gir analyser med utgangspunkt i interpellasjon, performativitet og motmakt i forhold til den klassiske institusjonsforskningens fokus på struktur og kultur?
 • Ugelvik, Thomas (2010). På BEGGE sider av muren. [Avis]. Apollon.
 • Ugelvik, Thomas (2010). - Jeg ble lurt trill rundt. [Avis]. Romerikets blad.
 • Ugelvik, Thomas (2010). Når er et fengsel som et hotell?
 • Ugelvik, Thomas (2009). Tap av ære og tap av ansikt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Ugelvik, Thomas (2009). Fyll, vold og mannlighetsutfordringer. Rus & samfunn. ISSN 1500-8614. 3(2), s. 36–38.
 • Ugelvik, Thomas (2009). Er fengslene som hoteller? [Radio]. Norgesmagasinet, Radio Norge.
 • Ugelvik, Thomas (2009). The prisoner and the Norwegian state : imagined communities behind bars.
 • Ugelvik, Thomas (2009). A man must have a code : the masculine ethics of snitching and not-snitching.
 • Ugelvik, Thomas (2009). “I couldn’t snitch on my friends. What would that make me?”: The ascetic practice of not-snitching as technology of the self.
 • Ugelvik, Thomas (2009). Prisoner subject positions and the assemblage of power techniques in the white paper 'Straff som virker'.
 • Ugelvik, Thomas (2009). Hemmelig matlaging i fengsel: Multikulturalisme og identitetsarbeid gjennom hverdagslivets motstandsformer.
 • Ugelvik, Thomas (2009). "The Blob", soft power and foucauldian implications.
 • Ugelvik, Thomas (2009). Eksklusjon og fordømmelse av andre-grupper som etisk selvforholdsteknikk i fengsel.
 • Ugelvik, Thomas (2009). Mat, makt og mannlighet i fengsel.
 • Ugelvik, Thomas (2008). Gammelt nytt bak murene. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926.
 • Ugelvik, Thomas (2008). YouTube-justis. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Ugelvik, Thomas (2008). Bokessay: Matlaging og mannligheter i endring. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 36(4).
 • Ugelvik, Thomas (2008). Umannliggjøring, mannlighetsarbeid og matlaging i fengsel.
 • Ugelvik, Thomas (2008). Opp mot toppen, ned mot elva: Mot et vokabular for mannlig identitetsarbeid med eksempler fra Oslo fengsel.
 • Ugelvik, Thomas (2007). Mot en ny narkotikapolitikk? Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Ugelvik, Thomas (2007). Gatemannlighet, universitetskapital. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 35(1/2).
 • Ugelvik, Thomas (2007). Kriminalitet, identitet og mannlighet.
 • Ugelvik, Thomas & Hammerlin, Yngve (2006). Vold mot tilsatte i kriminalomsorgen 2005 KRUS-rapport 4/2006, utgitt august 2006. Aktuelt for kriminalomsorgen. ISSN 0803-6438. s. 33–33.
 • Strand, Thomas Wistner (2006). Krigsretorikk og aggressive selvmord. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 34(1), s. 3–4.
 • Strand, Thomas Wistner (2006). 15 år for en bløtkake? Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 34(2/3), s. 4–5.
 • Ugelvik, Thomas (2006). Deg, meg og lommemannen. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Strand, Thomas Wistner (2005). Guidebok for/av/om frankofile kriminologer. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 33(2-3).
 • Ugelvik, Thomas (2004). 'Ikke som oss'. [Avis]. Klassekampen.
 • Sandbukt, Ingeborg Jenssen & Ugelvik, Thomas (2019). Dealing with the stigma - How eight men experience and cope with their "sex offender" label. Universitetet i Oslo.
 • Gulli, Linda; Jørgensen, Vibe Haff; Rua, Marte & Ugelvik, Thomas (2015). What Do We Know about Prisoner Re-entry? A Review of Research, with a Focus on Scandinavian Findings. Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.
 • Ugelvik, Thomas (2010). Å være eller ikke være fange : frihet som praksis i et norsk mannsfengsel. IKRS, UiO.
 • Hammerlin, Yngve & Strand, Thomas Wistner (2006). Vold mot tilsatte i kriminalomsorgen 2005. KRUS. ISSN 82-91910-63-4.
 • Hammerlin, Yngve & Strand, Thomas Wistner (2005). Vold mot tilsatte i kriminalomsorgen 2004. KRUS. ISSN 82-91910-46-4.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. nov. 2008 14:47 - Sist endret 12. apr. 2022 13:01