Diskriminering og reaksjoner

Dette prosjektet undersøker hvilke former for mulslimhets unge muslimer opplever og hvordan de håndterer og reagerer på den.

Om prosjektet

Forskningen viser utbredt skepsis til IsIam og muslimer i Norge og i Europa forøvrig. Muslimhat, hets, og anti-islamisme preger også hverdagen til de rundt 200 000 norske muslimene. Skjeve blikk på gata, fiendtlige kommentarer og mer formell diskriminering er uttrykk for skepsis og fordommer mot islam. Det er få samfunnsforskere som har undersøkt hvordan muslimer reagerer på slike ubehagelige opplevelser. Dette delprosjektet ser derfor på hvilke strategier unge muslimer har i møte med hat og stereotypier.

Metode

Vi har gjennomført 90 kvalitative intervjuer med unge muslimer i Norge om deres egne erfaringer med diskriminering og muslimhets, og hvordan de har reagert i møte med slike negative erfaringer. Vi bruker begrepet muslimhets om det intervjupersonene selv forstår og har opplevd som direkte og personrettet hets som tydelig er knyttet til at de er muslimer.

Resultater

Vi har kartlagt unge muslimers opplevelser av muslimhets. De beskrev muslimfiendtlighet fra politi, sikkerhetsvakter og arbeidsgivere, men det var hetsen fra fremmede i det offentlige rom og fra bekjente, kollegaer og medstudenter som dominerte i fortellingene. Det var dette de hadde flest, og mest konkrete, erfaringer med. Skjellsord fra tilfeldige personer på gata førte til frykt og usikkerhet. Sosial ekskludering, mobbing og hets fra personer de hadde etablerte relasjoner til var vondt på en annen måte. Vi undersøkte også hvordan unge muslimer reagerer på, prøver å leve med, og øver motstand mot hetsen. En del gikk inn i diskusjoner for å “forsvare” islam, noen ganger prøvde de å forstå eller prate ned hetserne for å gjøre dem mindre viktige. Mest slående var det hvor ofte de beskrev at det var viktig for dem å møte hets med åpenhet og forståelse. En del som beskrev det også som kjærlighet. På denne måten ønsket de å vise fram et annet bilde av muslimer og islam enn det som utløste muslimhatet de opplevde.

Utvalg fra medieomtale

Publisert 16. nov. 2020 20:43 - Sist endret 14. jan. 2021 15:25