English version of this page

Radikalisering og motstand

Dette prosjektet utforsker landskapet mellom hverdagsreligion, stigmatisering, ekstremisme og forebygging.

Bakgrunn

I de siste par årene har det vært en rekke terroraksjoner i Europa inspirert av jihadistisk ideologi. Flere unge muslimer har samtidig reist som fremmedkrigere til konfliktområder for å slutte seg til jihadistiske organisasjoner.

De fleste unge muslimer i Norge anser seg selv som religiøse og mot voldelig ekstremisme. For mange er islam en viktig del av livet som de utforsker og praktiserer i hverdagen. Prosjektet fremhever hverdagsreligion blant unge muslimer fremfor den gjentatte oppmerksomheten rettet mot voldelige jihadister. Det finnes en liten gruppe unge muslimer som tiltrekkes voldelige fortolkninger av islam. Mange av disse ungdommene har derimot ikke en religiøs bakgrunn, men kommer ofte fra en sosial kontekst preget av gatekultur, ulovlig bruk av rusmidler og kriminalitet.

Dette prosjektet utforsker landskapet mellom hverdagsreligion og ekstremisme. Vi ønsker å sette lys på en majoritet av unge muslimer i en offentlig debatt om islam og hvor mye fokus som er rettet mot ekstremisme. Vi undersøker hva islam betyr for unge muslimer, samt deres motstand mot ekstremisme i islams navn. Samtidig ser vi på de sosiale og kulturelle kontekstene til ekstremisme.

Professor Sveinung Sandberg leder prosjektet.

Om prosjektet

Vi intervjuer unge moderate muslimer, samt analyserer fortellinger fra gatekultur og «online». Forskningsprosjektet har fem delprosjekter. Det første undersøker holdninger til islam og motstanden mot ekstremisme blant unge muslimer. Det andre ser på muslimers erfaringer med ulike forebyggende tiltak mot ekstremisme. Det tredje tar for seg forholdet mellom jihadistisk undergrunnskultur og gatekultur. Det siste delprosjektets utforsker jihadistiske organisasjoners bruk av internett og sosiale medier.

Ny kunnskap om radikaliseringsprosesser på internett og i gatemiljøvil styrke grunnlaget for å kunne hindre terrorisme. Det er spesielt viktig å identifisere hvordan radikalisering motarbeides i muslimske miljøer. Systematisk innsamling av fortellinger og strategier som virker mot ekstremisme kan gjøre forebygging mer effektivt, nyansere fordommer og bidra til et mer informert offentlig ordskifte.

Delprosjekter

Finansiering

Prosjektet er finansiert av SAMKUL-programmet ved Norges Forskningsråd.

Samarbeid

Prosjektet samarbeider med forskere fra University of Cambridge (Storbritannia), University of Tennessee (USA), University of Alberta (USA), University of Tampere (Finland), Forsvarets forskningsinstitutt og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Publisert 5. sep. 2016 14:50 - Sist endret 26. juli 2021 20:47

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere