English version of this page

JustExports

Rettsstatsbygging i krisetid: Straff som nordisk eksportvare

Norsk politikvinne viser frem noe på mobilen til to sudanske menn i et fotografi.

Norges politiarbeid i FN-operasjonen i Sør-Sudan. Foto: FNs fredsbevarende operasjon i Sør-Sudan (Unmiss) (CC BY-NC-ND 2.0)

Om prosjektet

De skandinaviske statene eksporterer straff – kunnskap, praksiser, personell og lover tilknyttet straffesakskjeden – gjennom sin utenrikspolitikk på spørsmål som spenner fra fengsel og rettslig reform til kvinners rettigheter. Likevel har «straffeeksporter» og hva de sier om skandinavisk straffekraft, utenrikspolitikk og posisjon/ering i det internasjonale samfunnet aldri blitt utforsket. Kriminologi utforsker sjelden skandinavisk straff utenfor den skandinaviske velferdsstatens kontekst; internasjonale relasjoner gir liten oppmerksomhet til straff i utenrikspolitikk; og innenfor folkerettens sosiologi er det et presserende behov for å vurdere motstandskraften til den liberale verdensordenen – inkludert hvilken rolle rettsstatsbygging spiller.

For å utvikle teori om hvordan makten til å straffe beveger seg utover nasjonsstaten, kombinerer JustExports kriminologi, internasjonale relasjoner og internasjonal rett i en empirisk studie av skandinaviske straffeeksporter.

Metode

Prosjektet utforsker tre underspørsmål:

  1. Hvordan «reiser» straffeeksporter?;
  2. Hva er likheter og forskjeller i skandinaviske staters utenrikspolitiske bruk av straffeeksporter; og
  3. Hvordan former geopolitiske endringer bruken av straffeeksporter i skandinaviske staters utenrikspolitikk og internasjonale bistand?

Disse spørsmålene analyseres i arbeidspakker som utforsker ulike eksportfelt:

  1. WP #1 gir en diskursiv oversikt over hvordan skandinavisk straffeeksport reiser gjennom å opprette en åpent tilgjengelig database om skandinaviske straffeeksporter;
  2. WP #2 fordyper seg i et tilfelle av straffeeksport til det nasjonale nivå, som for eksempel skandinaviske bidrag til rettstatsutvikling i Ukraina; og
  3. WP #3 utforsker et tilfelle av straffeeksport til det internasjonale nivå, som for eksempel skandinaviske bidrag til den internasjonale strafferettsordenen.

Resultater

JustExports vil skape en kunnskapsbase for å evaluere utenrikspolitikk og utfordringene i den liberale verdensordenen ved å gi økt kunnskap om hvordan politikk produseres, reiser og med hvilke effekter. Prosjektet legger vekt på samhandling med relevante interessenter og bidrar til Sustainable Development Goals 16 (SDG 16).

Finansiering

Prosjektet er tildelt kr 8,0 mill av Forskningsrådet under FRIHUMSAM, Unge forskertallenter

Samarbeid

  • Københavns Universitet, ved professor Mikkel Jarle Christensen
  • Universitetet i Stockholm, ved professor Vanessa Barker

Pågående publikasjoner

Blog: https://www.nsfk.org/blog/promoting-nordic-justice/

Book: Nordic Criminal Justice in a Global Context, Mikkel Jarle Christensen, Kjersti Lohne and Magnus Hornqvist (eds), Routledge, forthcoming 2022.

Chapter: ‘Nordic Penal Humanitarianism:Status-building, brand alignment, and penal power’ in Nordic Criminal Justice in a Global Context, Mikkel Jarle Christensen, Kjersti Lohne and Magnus Hornqvist (eds), Routledge, forthcoming 2022.

Chapter: Lohne, K (forthcoming) 'Penal Power in International Politics' in Wagner, W. et al. (eds.) Norm Violations and Punishment in International Politics, Oxford University Press.

Publisert 18. jan. 2022 13:23 - Sist endret 25. mai 2022 20:49