English version of this page

Syriske flyktninger fanget i limbo

Flyktninger fra Syria lever fanget i limbo i Tyrkia. De savner formell flyktningstatus, lever i ekstremt vanskelige forhold og har ikke muligheter for å komme seg videre til Europa.

Tyrkia og EU ble i 2016 enige om en avtale for retur av migranter fra Hellas til Tyrkia. Tyrkia får gjennom avtalen finansiell støtte for å forbedre forholdene for flyktningene i landet, og et løfte om visumfri adgang til Europa for tyrkere. Avtalen legger også opp til en gradvis bosetning av 72 000 syriske kvoteflyktninger i andre europeiske land.

En mislykket avtale?

I følge Europakommisjonen har avtalen med Tyrkia fungert tilfredsstillende og gitt konkrete resultater. Siden mars 2016 har antallet irregulære migranter minket drastisk i Hellas. Det er imidlertid mange områder hvor avtalen ikke fungerer: det greske asylsystemet er overbelastet, langsomt og gjør at tusenvis av flyktninger er fast i elendige forhold på greske øyer. Det samme er tilfelle i Tyrkia.

Özlem Gürakar Skribeland. Foto: Ystehede/UiO.

- Avtalen mellom Tyrkia og EU bidrar til å gjøre flyktningene i Tyrkia mer sårbare, de blir nødt til å leve på tyrkiske myndigheters nåde, sier Özlem Gürakar Skribeland. Gürakar Skribeland er stipendiat ved institutt for kriminologi og rettssosiologi, og deltar i forskningsprosjektet MIGMA

- Tyrkia har ved mange tilfeller blitt kritisert for brudd på menneskerettigheter, og de klarer ikke å gi flyktningene den beskyttelse de har krav på. Men når europeiske land og institusjoner i dag kritiserer Tyrkias håndtering av migranter og brudd på menneskerettigheter, så blir de ikke tatt på alvor. I takt med at EU ikke følger opp sin del av avtalen, begynner alt flere tyrkere å kritisere ordningen. «Når Europa ikke tar sitt ansvar, hvorfor skal da vi ta hånd om tre millioner syrerne i Tyrkia?», spør mange tyrkere i dag, i følge Gürakar Skribeland.

Uønskede flyktninger i Tyrkia

Tyrkia har skiftet fokus og gjør nå alt for å forhindre at flere flyktninger kommer inn i landet. De grenser som tidligere var åpne for syriske flykninger er i dag stengt. Tidligere i år har man bygget en lang mur mot Syria, og har planer om liknende murer mot den iranske og irakiske grensen. Murene hindrer mennesker på flykt fra å fysisk kunne søke asyl, men bidrar også til å skape en oppfatning om flyktninger og asylsøkere som uønskede i det tyrkiske samfunnet. Dette bidrar til å øke graden av sårbarhet for disse gruppene, i følge Gürakar Skribeland.

Gürakar Skribeland medvirket forrige uke i et nyhetsinnslag om situasjonen til syriske flyktninger i Tyrkia på TV2.

 
Av Emma Villman
Publisert 19. sep. 2017 08:56 - Sist endra 23. apr. 2019 16:27