English version of this page

MIGMA -Transnasjonalisme ovanfrå og nedanfrå

Migrasjonshandtering og korleis migrantar handterar liva sine

Foto: Sine Plambech

Om prosjektet

Transnasjonalisme ovanfrå og nedanfrå - Migrasjonshandtering og korleis migrantar handterar liva sine (MIGMA) undersøker Noregs forsøk på å returnera migrantar frå Nigeria, og korleis forsøket på å ekskluder og fjerne personar er ein del av prosjektet med å byggje opp styringsmakt.

Mål

MIGMA vil gi ei teoretisk fundert, empirisk undersøking av kva for nokre juridiske verktøy som er sentrale i å oppretthalde den noverande migrasjonshandteringa, og undersøke kva for ein effekt desse har. Målet med forskinga er å bidra med kunnskap som er relevant for norsk politikkutvikling, ved å knyte Noregs migrasjonshandtering til vidare migrasjonskretser, og forstå handteringa innenfor eit breiare komparativt rammeverk.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

 

Du kan lese meir om prosjektet på den engelske nettstaden.

 

 

Publikasjonar

 • May-Len Skilbrei (2020). Taking on the categories, terms and worldviews of the powerful: the pitfalls of trying to be relevant. Identities: Global Studies in Culture and Power.  ISSN 1070-289X.
 • Maja Janmyr & Özlem Gürakar Skribeland (2020). Human Rights References in Norway’s Readmission Agreements: (How) Do They Protect?. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  38, s 18- 39
 • May-Len Skilbrei (2018). Manoeuvring in tricky waters: Challenges in being a useful and critical migration scholar., I: Synnøve Økland Jahnsen; Andriani Fili & Rebecca Powel (red.),  Criminal justice research in an era of mass mobility.  Routledge.  ISBN 978-1138284128.  2.
 • Erlend Paasche; May-Len Skilbrei & Sine Plambech (2018). Vulnerable Here or There? Examining the vulnerability of victims of human trafficking before and after return. Anti-Trafficking Review.  ISSN 2287-0113.  s 34- 51
 • Erlend Paasche (2018). Elites and Emulators: The Evolution of Iraqi Kurdish Asylum Migration to Europe. Migration Studies.  ISSN 2049-5838.
 • Erlend Paasche & May-Len Skilbrei (2017). Gendered Vulnerability And Return Migration. Temida.  ISSN 1450-6637.  20, s 149- 166

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Maja Janmyr & Zehra Özlem Gürakar-Skribeland (2020). Tenk nytt om returavtalene. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Erlend Paasche & May-Len Skilbrei (2019). Human Trafficking, Migration and Borders Under Pressure.
 • Erlend Paasche (2019). Return and reintegration in Iraqi Kurdistan.
 • May-Len Skilbrei (2019). Norwegian immigration policy.
 • May-Len Skilbrei (2019). Det tosidige målet i arbeidet mot menneskehandel – dilemmaer.
 • Zehra Özlem Gürakar-Skribeland (2019). Migration, Return and Human Rights: The Curious Case of Turkey.
 • Zehra Özlem Gürakar-Skribeland (2019). The Return Directive: Migration, Asylum and Illegality.
 • Erlend Paasche; May-Len Skilbrei & Sine Plambech (2019). What happens after victims of trafficking return to Nigeria?. openDemocracy.net.
 • Erlend Paasche (2018). Class, risk and ‘going with a purpose’: Nigerian postgraduates reflect on irregular migration.
 • Erlend Paasche & Jørgen Carling (2018). Representations of return migration in Nigerian cultural production.
 • Erlend Paasche (2018). Class, risk and going with a purpose.
 • Jørgen Carling (2018). Unity and Diversity in Contemporary International Migration.
 • Zehra Özlem Gürakar-Skribeland (2018). Discussion on the Model International Mobility Convention.
 • Tara Matilde Søderholm (2018). MIGMA researchers participate in Oslo Migration Conference 2018. http://www.uio.no/.
 • May-Len Skilbrei (2017). Hva er menneskesmugling?.
 • Zehra Özlem Gürakar-Skribeland (2017). Asylum Seekers and Refugees in Turkey.
 • Zehra Özlem Gürakar-Skribeland (2017). The situation for refugees in Turkey one year after the EU-Turkey deal.
 • Zehra Özlem Gürakar-Skribeland (2017). Application of the Return Directive in light of the proposed amendments to the Common European Asylum System.
 • May-Len Skilbrei (2017). Displacing Sex for Sale.
 • May-Len Skilbrei (2017). Migration as Exception: ananalysis of contemporary European debates over migration.
 • May-Len Skilbrei (2017). Utlendingslov og straffelov i tandem.
 • Erlend Paasche (2017). Crime goes to the movies: The case of Nollywood.
 •  (2017). Syrere i Tyrkia skjelles ut.
 •  (2017). Making sense of migration through popular culture.
 •  (2017). Push factors for Nigerian migration.
 •  (2017). Syriske flyktninger fanget i limbo.
 •  (2017). NRKs Dagsrevyen.
 •  (2017). Migration from the cradle to the grave.
 •  (2017). From Nollywood to Norway.
 •  (2017). Om migrasjon og Film fra Sør.
 • Tara Matilde Søderholm (2017). Bringer Nollywood til Norge. http://www.uio.no/.
 • Emma Villman & Tara Matilde Søderholm (2017). Migrasjon fra vugge til grav. http://www.uio.no/.
 • Tara Matilde Søderholm & Per Jørgen Ystehede (2017). Filmfestival som forskning og formidling. http://www.uio.no/.
 • Erlend Paasche & May-Len Skilbrei (2017). Forskningsformidling 2.0. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 •  (2017). Nollywood. Spesialvisning av nigeriansk film på festivalen Film fra Sør.
 • May-Len Østbye Skilbrei (2016). Lansering av MIGMA på Litteraturhuset.
 • May-Len Østbye Skilbrei (2016). Presentasjon av MIGMA.
 • May-Len Østbye Skilbrei (2016). Immigration, Crime and Citizenship Working Group.
 • May-Len Østbye Skilbrei (2016). Kvikklunsj UiT – Kjønnsperspektiver i migrasjonsforskning.
 • May-Len Østbye Skilbrei (2016). Panel: Den gode samtalen om migrasjon - hva gjør tilstrømningen med oss?.
 • May-Len Østbye Skilbrei (2016). Chair of session: How the current ‘migration crisis’ challenges European criminologists.
 • May-Len Østbye Skilbrei (2016). The Politics of Migration Research: How do and how should researchers permform in the public Space?.
 • May-Len Østbye Skilbrei (2016). Unequal returns.
 • May-Len Østbye Skilbrei (2016). Ledet panel: L'Europe face aux migrations globales : les politiques de crimmigration.
 • May-Len Skilbrei (2016). Hvem, hvordan og med hvilken rett? Sosialt arbeid i et samfunn preget av mobilitet og omskiftelighet.
 • May-Len Skilbrei & Sine Plambech (2016). Sexarbeid & menneskerettigheter.
 • May-Len Østbye Skilbrei (2016). På flukt: Grensekontroll på bekostning av rettigheter?.
 • May-Len Østbye Skilbrei (2016). Debatt om norsk asylpolitikk på Menneskerettighetsuka.
 • May-Len Østbye Skilbrei (2016). The impact of an image: Alan Kurdi and the civil society’s response to the refugee crisis.
 • May-Len Østbye Skilbrei (2016). The role of research in migration management.
 • May-Len Østbye Skilbrei (2016). «’Rapists are not welcome here!’ The sexual turn in contemporary immigration debates».
 • May-Len Østbye Skilbrei (2016). “Apart or together? Debates on the relationship between prostitution and human trafficking”.
 • May-Len Østbye Skilbrei (2016). Immigration, Immigration control, penal policy and crime – European diversities and convergences.
 • May-Len Østbye Skilbrei (2016). Migrations: la traite d’êtres humains et la prostitution.
 • May-Len Østbye Skilbrei (2016). Future returns.
 • May-Len Skilbrei (2016). The Role of Return in European Migration Management.
 • May-Len Skilbrei & Nicolay Borchgrevink Johansen (2016). The increase in the Us-Them divide in penal policy.
 • May-Len Skilbrei (2016). Pulling the brake.
 • Dace Dzenovska & May-Len Skilbrei (2016). Coherent Selves, Viable States: Eastern Europe, Statehood and Migration - comments by M.L. Skilbrei.
 •  (2016). Nigerianske migranter risikerer livet for drømmen om Europa.
 •  (2016). Nigerianske migranter risikerer livet for drømmen om Europa.
 •  (2016). Nigerian migrants risk their lives for the European dream.
 •  (2016). Nigerian migrants risk their lives for the European dream.
 •  (2016). Reinforcing the already “known”.
 •  (2016). Working for a more effective and humane return.
 •  (2016). Holder elendigheten nede.
 •  (2016). Paasche to speak at the world’s largest anti-corruption conference.
 • Maria João Guia & May-Len Østbye Skilbrei (2016). How the current ‘migration crisis’ challenges European criminologists. Newsletter European Society of Criminology.  ISSN 1729-8164.
 • May-Len Skilbrei & Anne Kielland (2016). Om å skyte seg selv i foten. Dagbladet på nett.
 •  (2015). Politiet ville ikke ha stoppet meg.
 • May-Len Østbye Skilbrei (2015). Being Nice, But not Naive. Border Criminologies Blog.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 14. sep. 2015 13:11 - Sist endra 27. juni 2019 10:45