Medieovervakning - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Medieovervakning frå Retriever av saker i nettmedier som omtalar Institutt for kriminologi og rettssosiologi eller våre tilsette. Tenesten inneheld egenpublisert henvisningar til utvalde mediesaker frå papir- og etermedier.

  • DEBATT: Utvid gjennomføringsstipendet! 28. mai 2020 13:22
    Det er noe som skurrer når doktorgradsstipendiater må stille seg i NAV-kø i månedene etter at avhandlingen er levert og de venter på bedømmelse og disputas. Det er på tide å utvide gjennomføringsstipendet.
  • UiO og Oslomet vil tilby ekstra studieplasser 5. mai 2020 22:27
  • Vil tilby 40 ekstra studieplasser på medisin 4. mai 2020 23:20
    Kunnskapsdepartementet ber universiteter og høgskoler øke utdanningstilbudet. UiO vil tilby 336 ekstra studieplasser og 110 nye stipendiatstillinger. MN-fakultetet står for 80 av de foreslåtte stipendiatstillingene.
  • Disse fire vil inn i UiOs styre 4. mai 2020 05:40
    Fire kandidater konkurrerer om styreplassen for de midlertidige, vitenskapelige ansatte i Universitetsstyret. Se hvem de er og hvorfor de stiller.
Publisert 2. okt. 2012 10:21 - Sist endra 18. mars 2019 14:58