Medieovervakning - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Medieovervakning frå Retriever av saker i nettmedier som omtalar Institutt for kriminologi og rettssosiologi eller våre tilsette. Tenesten inneheld egenpublisert henvisningar til utvalde mediesaker frå papir- og etermedier.

Publisert 2. okt. 2012 10:21 - Sist endra 18. mars 2019 14:58