Aktuelt

Arrangementer

 • Prøveforelesning: Lisbeth Fullu Skyberg 18. juni 2019 10:15

  Cand. polit Lisbeth Fullu Skyberg ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Prinsippet om fri bevisvurdering i et komparativt rettshistorisk og psykologisk perspektiv

 • skyberg-lisbeth-200 Disputas: Rettslige forklaringers troverdighet 18. juni 2019 11:15

  Cand. polit Lisbeth Fullu Skyberg ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi og vil forsvare sin avhandling for graden Phd:

  Rettslige forklaringers troverdighet. En teoretisk, historisk og empirisk undersøkelse av bevismuntlighetens betydning for vurdering av troverdighet i straffesaker

 • gamlefestsal Avslutningsseremoni for masterstudenter på kriminologi og rettssosiologi 19. juni 2019 14:00

  Avslutningsseremonien for master i kriminologi og rettssosiologi avholdes i Gamle festsal (Urbygningen) onsdag 19. juni.

 • ozlem-midtveis-660 Midtveisevaluering: Lovligheten av retur 21. juni 2019 13:00

  Stipendiat Özlem Gurakar-Skribeland ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt

 • krimroman Forsvar for kriminalromaner? 10. okt. 2019 10:15

  - seminar om litteratur, fantasi og vitenskap