Kristian Andenæs

English version of this page
Mobiltelefon +47 93 09 95 05
Rom 656
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Kristian Andenæs er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 1974. Han ble dr. philos. på avhandlingen Sosialomsorg i gode og onde dager (TANO 1992) i 1993. Etter eksamen var Andenæs utredningskonsulent i Sosialdepartementet og dommerfullmektig i Lyngen før han ble amanuensis i Sosialpolitikkgruppa, Institutt for samfunnsvitenskap på Universitetet i Tromsø i 1978. Fra 1984 har han vært ansatt på Institutt for rettssosiologi, fra 2000 Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Han har vært professor siden 1997 og var instituttleder 2008-2013. Fra 1989-2009 var han også prosjektleder for Juss-Buss.

Faglige kompetanseområder

Andenæs var faglærer i rettssosiologi og hadde også i mange år fagansvar for utlendingsrett. Han har veiledet studenter og doktorander i rettssosiologi, sosialrett og utlendingsrett.

Rettssosiologi, rettshjelp, rettspolitikk, den juridiske profesjon, domstoler, minoriteters rettsstilling, sosialhjelp og sosialpolitikk, med myndigheters behandling av svake grupper som gjennomgående tema. Han er medlem av forskergruppene ”Velferd, rettigheter og diskriminering”.

Andenæs ledet forskningsprosjektet om rettslig styring og rettsliggjøring, finansiert av NFR, som gjennomførte flere delprosjekter om velferdslovgivning (Knut Papendorf), kontrollkulturer (Lill Scherdin), oppsøkende rettshjelp (Camilla Lied) og billighetserstatninger (Karen-Sofie Pettersen).

De senere år har Andenæs vært involvert i prosjektet Lex-El (Legal Standards and Professional Judgement in Professional Leadership) i samarbeid med UV-fakultetet, under ledelse av professor Jorunn Møller. Prosjektet var finansiert av NFR og  resulterte blant annet i Retten i skolen.

Verv

Andenæs er redaksjonsmedlem i tidsskriftet Retfærd og medlem av redaksjonsrådet i tidsskriftet Kritisk Juss. Han er styremedlem i Gadejuristen i København og styreleder for Gatejuristen i Tromsø. Han er også medlem av Rettshjelpslovutvalget som skal utarbeide utkast til ny rettshjelplov.

Lenker

JussBuss
Gatejuristen i Norge
Gadejuristen i Danmark

Emneord: Kriminologi og rettssosiologi, Flyktninger, Minoriteter, Rettsliggjøring, Velferdsrett
Publisert 10. nov. 2008 10:59 - Sist endret 5. juni 2019 09:36

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter