Maja Vestad

Bilde av Maja Vestad
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Vestad forsker primært på spørsmål knyttet til opplevd handlingsrom og lovgivning, innen biologisk bevismateriale, pandemihåndtering, og 22. juli.

1. DNA-bevis og teknologi

Ph.d.-prosjektet «DNA-bevis, teknologi og kriminologiske horisonter» undersøker utviklinger i rettsmedisinsk og politifaglig bevismateriale-teknologi, og hvordan rettsmedisinere og analytikere i politiet jobber med utviklingstendenser i både tilgjengelig og kommende teknologi. Prosjektet er en del av Digital DNA.

2. Hytteforbud og svenskegrensa

Vestad har en koordinerende rolle i forskningsinitiativet Korona og rettsstaten. Hun har forsket på det nasjonale hytteforbudet under pandemien, og har senere fulgt hytteeiernes massesøksmål mot statens karantenebestemmelser gjennom domstolene. Vestad undersøker blant annet hvordan pandemien påvirker det opplevde handlingsrommet blant folk med eiendommer på tvers av landegrenser, og hvordan konflikter i forbindelse med reiserestriksjoner forstås, bearbeides, formidles og rettsliggjøres.

3. Terrorangrepet 22. juli

Som del av forskningsprosjektet LAW22JULY: RIPPLES undersøker Vestad «mikro-minnelandskapet» etter 22. juli. I prosjektet kartlegges og problematiseres noen av de rettslige ettervirkningene av hendelsene. Prosjektet er hovedkomponenten i Det juridiske fakultets initiativ for å minnes 22. juli.

Undervisning

Koordinerer

Bakgrunn

Vestad har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi og Institutt for offentlig rett, har mastergrad i kriminologi fra UiO og bachelorgrad i kriminologi og antropologi fra La Trobe University i Melbourne, Australia.

Publikasjoner

  • Sandvik, Kristin Bergtora; Ikdahl, Ingunn; Lohne, Kjersti; Vestad, Maja; Sørlie, Anniken & Moe-Pryce, Marit (2022). Law after July 22, 2011: Survivors, Memory and Reconstruction. PRIO Paper. Fulltekst i vitenarkiv
  • Vestad, Maja Viktoria Spigseth (2021). Mistenksomhetens spiral : Autoktoni og eskalasjonsmomenter i den norske hytteforbudkonflikten. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 108(3), s. 468–482. doi: 10.7146/ntfk.v108i3.129651. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. aug. 2021 14:52 - Sist endret 24. apr. 2022 13:29