Lucy Smiths barnerettighetsdag

Årets tema er artikkel 16 i barnekonvensjonen: Retten til privatliv og personlig integritet. Hvor går egentlig grensen for barnets rett til privatliv? Og hvordan kan vi sikre barns rett til vern om sin personlige integritet?

Informasjon om arrangementet og programmet.

Publisert 22. nov. 2018 08:12 - Sist endret 22. nov. 2018 08:12