Konferanser og seminarer

Tidligere

Tid og sted: 22. nov. 2018 10:0015:00, Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

Årets tema er artikkel 16 i barnekonvensjonen: Retten til privatliv og personlig integritet. Hvor går egentlig grensen for barnets rett til privatliv? Og hvordan kan vi sikre barns rett til vern om sin personlige integritet?

Tid og sted: 22. nov. 2017 18:3024. nov. 2017 15:30, Professorboligen i Universitetets hage, Karl Johans gate 47

Seminaret holdes for inviterte forskere.

Nettverkets formål vil være å fremme barnerettsforskningen i de nordiske land, ikke minst gjennom komparative perspektiver. De nordiske barnerettighetsforskerne vil med et slikt nettverk ha en fast møteplass.