Arrangementer

Tidligere

Bildet kan inneholde: kunst, gatekunst, tegnefilm, mural, visuell kunst.
Tid og sted: 3. mars 2020 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, DB

Forskergruppene Migrasjonsrett og VERDI inviterer til lunsjseminar for å diskutere dommen HR-2019-2286-A. Dommen reiser spørsmål både om Høyesteretts vektlegging av barnets beste, og om juridiske og etiske dilemmaer i møtet mellom migrasjonspolitikk og enkeltpersoners stilling.

Bildet kan inneholde: portrett, iris.
Tid og sted: 25. sep. 2019 09:0010:00, Lødrups Kjeller, Domus Media

Professor Susanne Zwingel vil holde en gjesteforelsning med tittel

International gender equality norms - can we identify the impact?

Northern lights
Tid og sted: 23. sep. 2019 09:0024. sep. 2019 15:30, Gamle Festsal(Domus Academica), Kjerka (Domus Media) and Professorboligen

The Nordic Law and Gender Conference 2019

Tid og sted: 20. sep. 2019 14:3015:30, Norsk senter for menneskerettigheter, Cort Adlers gate 30

Professor and activist Noelia Figueroa will give the lecture "From #niunamenos (not one woman less) to #seraley (it will be law): Feminism, liberalism and Patriarchy in Argentina today"

Tid og sted: 2. sep. 2019 14:1516:00, Lødrups kjeller, Domus Media

Professor Kebeet von Benda-Beckmann will give the lecture: Relational social theories and legal pluralism.

Tid og sted: 6. juni 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

 Cand. jur. Katrine Kjærheim Fredwall ved Institutt for Privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Lovfestet og ulovfestet representasjonsrett i ekteskap og samboerskap

Tid og sted: 23. nov. 2018 09:0017:15, Professorboligen i Universitetshagen

Avslutningsseminar for prosjektet "Gender identity and sexual orientation in international and national (Norwegian) law", som ble finansiert av Fri prosjektstøtte for humaniora og samfunnsfag (FRIHUMSAM) i Norges forskningsråd.

Tid og sted: 22. nov. 2018 10:0015:00, Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

Årets tema er artikkel 16 i barnekonvensjonen: Retten til privatliv og personlig integritet. Hvor går egentlig grensen for barnets rett til privatliv? Og hvordan kan vi sikre barns rett til vern om sin personlige integritet?

Tid og sted: 20. nov. 2018 12:0013:30, Møterom 571, Domus Nova

Forskergruppen VERDI inviterer til lunsjseminar om æresrelatert vold og sosial kontroll i minoritetsfamilier.

Tid og sted: 7. nov. 2018 09:008. nov. 2018 16:00, Professorboligen i Universitetshagen

Migrasjon og nye familiemønstre gjør at spørsmål knyttet til grenseoverskridende nasjonal familie- og arverett er av økende betydning. Forskergruppen VERDI og Institutt for privatrett inviterer til seminar.

Tid og sted: 28. aug. 2018 09:0016:00, Professorboligen i Universitetshagen

Forskergruppen VERDI inviterer til rundebordssamtale med praktikere og akademikere fra ulike disipliner.

Tid og sted: 27. aug. 2018 15:1520:00, Professorboligen i Universitetshagen

The Tove Stang Dahl memorial lecture 2018 will be given by Professor Åsa Gunnarsson, Umeå University.

Tid og sted: 8. mai 2018 12:0013:00, Asbjørn Eides seminarrom, Cort Adelers gate 30

VERDI inviterer til faglunsj hvor Sevda Clark vil snakke om sentrale tema i sin doktorgradsavhandling.

Tid og sted: 30. apr. 2018 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Sevda Clark ved Norsk senter for menneskerettigheter vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d. The Child Subject - An Intertextual Reconstruction of Liberal subjectivity

Disputasen vil foregå på engelsk.

Tid og sted: 17. apr. 2018 09:1510:15, Lødrups kjeller, Domus Media (Midtbygningen)

VERDI inviterer til forskerkaffe hvor Kjersti Skarstad vil snakke om funksjonshemmedes menneskerettigheter

Seksuell trakassering
Tid og sted: 6. mars 2018 16:0018:00, Stallen, Professorboligen (i Universitetshagen på venstre side fra Universitetsplassen)

Norges Kvinnelobby i samarbeid med Avdeling for kvinnerett og forskergruppen VERDI inviterer til debattmøte: Hva må vi kreve av et lavterskeltilbud for håndhevelse av forbudet mot seksuell trakassering?

Tid og sted: 22. nov. 2017 18:3024. nov. 2017 15:30, Professorboligen i Universitetets hage, Karl Johans gate 47

Seminaret holdes for inviterte forskere.

Nettverkets formål vil være å fremme barnerettsforskningen i de nordiske land, ikke minst gjennom komparative perspektiver. De nordiske barnerettighetsforskerne vil med et slikt nettverk ha en fast møteplass.

Naomi Schoenbaum
Tid og sted: 17. nov. 2017 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, DB

Professor Naomi Schoenbaum (George Washington University) gjester forskergruppen VERDI.

Mastermaraton
Tid og sted: 7. nov. 2017 12:1513:30, Lødrups kjeller

Forskergruppen Velferd, rettigheter og diskriminering (VERDI) inviterer til "mastermaraton" hvor to studenter presenterer sine masteroppgaver.

Meera Nair
Tid og sted: 27. sep. 2017 12:0013:00, Rettshistorisk samling

Researcher Meera Nair from the National Law University Delhi is visiting the Department of Public and International Law.

Påmelding.

Women and gender perspectives
Tid og sted: 4. sep. 2017 12:1514:00, Lødrups kjeller

The seminar will discuss comparative South-North perspectives on the topic of the mainstreaming of women and gender perspectives, and the right to equality and non-discrimination in legal education.

Tid og sted: 6. juni 2017 15:0020:00, Professorboligen, Universitetshagen, Karl Johans gate 47

The Tove Stang Dahl memorial lecture 2017 will be given by Professor Oddny Mjoll Arnardottir.

Stortinget
Tid og sted: 31. mai 2017 16:0018:00, Gamle festsal, Domus Academica

Grupper fra sivilsamfunnet og Institutt for offentlig rett samarbeider om å arrangere et møte om forslaget til ny likestillings- og diskrimineringslov.

Tid og sted: 18. apr. 2017 12:0013:15, Lødrups kjeller

Freya Semanda innleder med utgangspunkt i sin avhandling "Normbrydende forældre-barn relationer i retlig belysning".

Tid og sted: 22. aug. 2012 12:0015:45, Rom 571, 5. etasje Domus Nova, St.Olavs plass 5

Avslutningsseminar for prosjektet "Barns rettigheter: Barnekonvensjonens betydning for forvaltnings- og rettspraksis og for forholdet mellom barn, foreldre og staten".