Konstitusjonell rett (statsforfatningsrett)

Konstitusjonell rett er de grunnleggende rettsreglene om staten og dens virksomhet - mellom statsorganene, overfor private og i forhold til utenverdenen.  

Presentasjon av området

Konstitusjonell rett er en satsningsområde ved Det juridiske fakultet med har to forskergrupper innen temaet:

 

Publisert 23. nov. 2012 10:32 - Sist endret 24. okt. 2022 15:01