Kvinnekonvensjonen i Rettsdata

FNs kvinnekonvensjon har siden 2005 vært gjeldende som norsk lov, og siden 2009 har menneskerettsloven etablert at den ved motstrid skal gå foran annen lovgivning.

I praksis er imidlertid bruken av konvensjonen som rettslig argument avhengig av at rettsanvendere kjenner til konvensjonen og ser i hvilke tilfeller den kan være relevant.

Fra juni 2012 inneholder Rettsdata (tidl. Norsk Lovkommentar) detaljerte kommentarer til hver enkelt av konvensjonens bestemmelser. Der finnes også henvisninger til tolkningsuttalelser fra FNs kvinnekomité, norsk og internasjonal litteratur og norske avgjørelser knyttet til den enkelte bestemmelse.

Kommentarene er skrevet av postdoktor Ingunn Ikdahl.

Tilgang til Rettsdata krever abonnement. Etter å ha logget seg på Rettsdata finner man kommentarene som Vedlegg 10 til menneskerettsloven.

https://www.rettsdata.no/  

Universitetet i Oslo har abonnement hos Rettsdata - Klikk på knappen for pålogging med IP-adresse.

Publisert 15. apr. 2016 14:53 - Sist endret 15. apr. 2016 14:53