Høringsuttalelser

Publisert 22. mars 2017 13:18

Høringsuttalelse fra Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD) ved Institutt for offentlige rett, UiO, 20. oktober 2015.

Publisert 22. mars 2017 13:16

Høringsuttalelse fra Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD) Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.

Publisert 22. mars 2017 13:12

Forslag til  endringer i håndhevingsapparatet på diskrimineringsområdet, 30. november 2016.