Kontaktinformasjon

E-post: womens-law@jus.uio.no

Besøksadresse:
Institutt for offentlig rett
Domus Bibliotheca
0130 Oslo
Se kart

Postadresse:
Postboks 6706
St. Olavs plass
0130 Oslo

Publisert 11. nov. 2009 11:51 - Sist endret 30. jan. 2020 14:16