Rettshistorie

Som et bindeleddsfag mellom rett og historie studerer rettshistoriefaget retten historisk. Som perspektivfag ved Det juridiske fakultet søker faget å tematisere rett og rettsvitenskap på historiske måter.

Presentasjon av området

Avdeling for rettshistorie ved Institutt for offentlig rett er et samlingssted ved Det juridiske fakultet for rettshistorisk forskning og undervisning.

Forskergruppen rett, samfunn og historisk endring er en tverrfaglig forskergruppe som består av forskere ved Det juridiske fakultet. Gruppens medlemmer står for det meste av forskningen innenfor rettshistorie ved UiO i dag.

Studieprogrammer og emner

Rettshistorisk samling

Rettshistorisk samling er en spesialsamling for eldre juridisk og rettshistorisk litteratur.

Publisert 23. nov. 2012 10:32 - Sist endret 30. juni 2020 10:57