Jørn Øyrehagen Sunde

English version of this page
Telefon +47-22859463
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Publikasjoner

 • Buanes, Eivind & Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Vekst og profesjonalisering., I: Johan Giertsen; Erling Johannes Husabø; Øystein L. Iversen & Berte-Elen R Konow (red.),  Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245027945.  Kapittel 2.  s 17 - 30
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). 50 år med endring., I: Johan Giertsen; Erling Johannes Husabø; Øystein L. Iversen & Berte-Elen R Konow (red.),  Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245027945.  Kapittel 1.  s 13 - 16
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). "Aldeles berøvet Fortandens brug" - Konedrap i Møllendal i 1798 og psykisk sjuke mordarar i norsk rettshistorie, I: Magnus Matningsdal (red.),  Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788205509436.  kapittel 8.  s 143 - 157
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). For mykje og for lite av det gode... Fordomar og rettshistorisk metode, I: Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Fordom og forventning: Ei handbok i rettshistorisk metode.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-055-4.  Kapitel 7.  s 143 - 164
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Fordom og forvetning - Om å få historia i tale, I: Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Fordom og forventning: Ei handbok i rettshistorisk metode.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-055-4.  Innleiing.  s 7 - 15
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Ingen veg tilbake - overordna juridisk metode frå år 1000 og inn i framtida, I: Alf Petter Høgberg & Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Juridisk metode og tenkemåte.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028354.  Kapittel 2.  s 35 - 76
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Innleiing: Den juridiske verktøykassen, I: Alf Petter Høgberg & Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Juridisk metode og tenkemåte.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028354.  Kapittel 1.  s 27 - 34

Se alle arbeider i Cristin

 • Høgberg, Alf Petter & Sunde, Jørn Øyrehagen (red.) (2019). Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028354.  800 s.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (red.) (2019). Fordom og forventning: Ei handbok i rettshistorisk metode. Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-055-4.  185 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bentsen, Henrik Litleré; Grendstad, Gunnar & Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Determinants and Public Policy Consequences of Dissent in the Supreme Court of Norway.
 • Grendstad, Gunnar; Sunde, Jørn Øyrehagen; Shaffer, William R. & Waltenburg, Eric N. (2019). Proactive and Powerful. Law Clerks and the Institutionalization of the Norwegian Supreme Court. Findings from a study on the role of judicial assistants at the Norwegian Supreme Court, compared with the other Nordic countries.
 • Næss, Oscar Henrik Biti; Sunde, Jørn Øyrehagen; Misje, Ingvild & Grendstad, Gunnar (2019, 20. august). Jus-topper ut mot Oslo-dominert Høyesterett: – Påvirker opplagt utfallet i saker. [Internett].  NRK. Vis sammendrag
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019, 15. november). – Noen må gå. Varsellampene har vært ekstremt mange. [Radio].  Bergens Tidende.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). 10 spørsmål om Landslova av 1274.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Audun Hugleiksson og Landslova.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Baroniet Rosendal - bakgrunnen for det einaste baroniet i norsk historie.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Baroniet Rosendal og skottehandelen.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Birds of a feather flock together? A comparison of the legal order in the Norwegian and Scottish realm in the 13th century.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Byen Bergen etter Bylova av 1276.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Bylova 1276 og byregulering.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Bylova og byregulering.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019, 12. april). Celle 11 (Podcast). [Internett].  Justismuseet.no.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Comparing Legal Cultures - A necessity in an era of internationalization of law.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Demokrakti og rettsstat i Europa i fare?.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Demokrati og rettsstat i Europa i fare?.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Demokrati og rettsstat i Europa i fare?.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Demokrati og rettsstat i Europa i fare?.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Demokrati og rettsstat i Europa i fare?.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Demokrati og rettsstat i Europa i fare?.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Demokrati og rettsstat i Europa i fare?.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Demokrati og rettsstat i fare?.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Demokrati og rettsstat i fare?.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Demokrati og rettsstat i fare.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Demokrati og rettsstat i fare?.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Demokrati og rettsstat i fare?.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Demokratiet i Europa i fare?.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Den gjennomregulerte byen - Magnus Lagabøtes Bylov for Bergen frå 1276.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Dette er kjernen i Nav-skandalen. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019, 16. mai). Dommarrobotane kjem.  Dag og Tid.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019, 30. april). Dommerroboter. [Radio].  NRK P1 Norgesglasset.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Eidsivatinget og rikksdekkende lovgivning.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). For ung til å bestemma sjølv, gamal nok for straff.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Four Daugthers of God - The vinding roads of ideas.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Fra lovsiger til trykkepressen til lovdata, teknologiens betydning for rettsbruk – Rettshistorisk blikk på norske lovtekster.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Fransiskanaren på trona.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Frå Jerusalem til Bergen - Guds fire døtre og vår kristne og humanistiske arv.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Godsjurisdiksjoner i norsk rettshistorie sammenlignet med Danmark.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Gravøl for Lovsamling.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Gud, Magnus og Landslova.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Hagebruk i Sunnhordland og Hardanger, og i og på Rosendal.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Hvordan ser fremtidens arbeidsliv ut og hvilken rolle kan roboten spille?.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019, 22. august). I Norge snakker vi i steden for å kaste stein.  Frostingen.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019, 30. april). I dag gir vi jusstudentane den kompetansen dei skulle hatt i 2010. [Fagblad].  På Høyden.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Illevarslande reotrikk. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene.  (1)
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Ingen veg tilbake? Korleis klimarettssaker endrar politikk, juss og rettsstat.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Is there a Nordic Court Culture?.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Jens Evensen.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Juridisk fakultets historie.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Juridisk metode og tenkemåte - ei rettshistorie.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Juridisk perspektiv på klimasøksmålet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019, 16. januar). Juss i fåreklær.  Klassekampen.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019, 20. august). Jus-topper ut mot Oslo-dominert Høyesterett: – Påvirker opplagt utfallet i saker. [Internett].  nrk.no.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019, 29. januar). Katastrofe af jurymedlem snakket. [Fagblad].  Advokatbladet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). King Magnus the Law Mender, and the Norwegian Codes of Law of the 1260s and 1270s.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019, 05. november). Klimarettssaken: Vi vil se en «Thunberg-effekt» på dommerne, mener jusprofessor. [Internett].  Filter Nyheter.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Kong Magnus Lagabøters landslov av 1274 - et europeisk storverk som samlet Norge.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Kor går Polen og Ungarn?.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Kunsten å skilja rett frå galt. Om starten på ein human tradisjon i norsk rett.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Kvardagslivet i Kvinnherad på 1600- og 1700-talet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Kvifor er norsk eigedomsrett som den er?.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Kvinner og barn født utanfor ekteskap.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Lagmannen i norsk og skotsk rettshistorie.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Landslovautstillinga - Med lov skal landte byggjast.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Landslovsprosjektet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Lang kamp, kort siger? Nynorsk som rettsspråk. Mål og makt.  ISSN 0332-7744.  49(1), s 6- 10
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Law and administrative change in the Norwegian kingdom, 12th-early 14th centuries.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Lov og kristendom gjennom 1000 år.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019, 02. juli). Lov og rett: Å sverge var bevis i middelalderen. [Internett].  forskning.no.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Lovgjeving og lovbøker frå Håkon I den Gode til Magnus VI Lagabøter. Vis sammendrag
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). MUSEUM LECTURE - WEDNESDAY 23RD OF JANUARY 2019.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Magnus Lagabøter - Landsloven kommer tilbake til Norge.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Magnus Lagabøter og Europa - Landlsova sine internajsonale førebilete.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019, 24. mars). Magnus Lagabøters veglov. [TV].  NRK1: Det umulige landet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019, 12. november). Mange vil ha landsloven til Bergen.  Bergens Tidende.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Mangelfullt av Riksrevisjonen, feil av Justisdepartementet. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Melankolske modarar.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Melankolske mordarar.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Naboskap - konfliktløysing i grend og by.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Naboskap, samfunnsstyring og lagmannen på Aga.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Nabostrid og dugnad.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Natur og kultur på Baroniet Rosendal.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Nestekjæleik.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019, 12. september). No fyller fakultetet på Dragefjellet 50 år. [Internett].  På Høyden/Krono.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Norske skipsforlis. Vis sammendrag
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Norske skipsforlis. Vis sammendrag
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Norway for Dummies.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019, 13. november). Norway’s Climate Action Lawsuit – Planet Rules Ep. 2. [Internett].  https://lawsofrule.net/.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Okkupasjonstidens Høyestrett - ein bokpresentasjon.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Olav den Heilage som lovgjevar.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen (2019). Old Methods and New Technology: Printing and Early Modern Danish-Norwegian Legal Culture.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. nov. 2019 10:22 - Sist endret 13. nov. 2019 10:14