Artikkel/kronikk: "Det troverdige vitnet – den uskyldiges verste fiende" - i Juristkontakt nr 5 2009

Av professor Ulf Stridbeck og advokat Ingvild Mestad

Noen ganger, særlig i overgrepssaker, er fornærmede eneste vitne i saken og annen bevisførsel kan være begrenset. Det store spørsmålet er da om vitnets forklaring er korrekt, skriver professor Ulf Stridbeck og advokat Ingvild Mestad.

Publisert 19. juni 2009 10:31 - Sist endret 15. mars 2019 09:57