Artikler - Strafferett og straffeprosess

Publisert 21. nov. 2011 14:51

Jo Stigen har publisert en artikkel i Tidsskrift for strafferett med følgende tittel: "Lokalisering av straffbare handlinger".

Artikkelen er publisert i TfS 2/2011, og du finner artikkelen i rettsdata.no (krever innlogging).