Artikler - Strafferett og straffeprosess

Publisert 12. apr. 2012 11:28

Ulf Stridbeck har  skrevet en artikkel i The Criminal Law Quarterly (vol 58, nr 2, februar 2012). Artikkelen er skrevet i samarbeid med Svein Magnussen.

Publisert 21. nov. 2011 14:51

Jo Stigen har publisert en artikkel i Tidsskrift for strafferett med følgende tittel: "Lokalisering av straffbare handlinger".

Artikkelen er publisert i TfS 2/2011, og du finner artikkelen i rettsdata.no (krever innlogging).

Publisert 15. des. 2009 16:29

Artikkelen er publisert online på Wiley InterScience.

Les Artikkelen på Wiley InterScience

 

Publisert 7. aug. 2009 13:37

Lederen er publisert i Tidsskrift for strafferett nr. 2/2009 (side 149-152).

Publisert 19. juni 2009 10:31

Av professor Ulf Stridbeck og advokat Ingvild Mestad