2009

Publisert 15. des. 2009 16:29

Artikkelen er publisert online på Wiley InterScience.

Les Artikkelen på Wiley InterScience

 

Publisert 7. aug. 2009 13:37

Lederen er publisert i Tidsskrift for strafferett nr. 2/2009 (side 149-152).

Publisert 19. juni 2009 10:31

Av professor Ulf Stridbeck og advokat Ingvild Mestad