Aktuelle saker

Publisert 14. sep. 2015 12:31

Artikkelen omhandler et rundskriv som Tone Linn Wærstad mener må endres for å styrke kvinners rettigheter ved skilsmisse.

Publisert 14. sep. 2015 11:20

Bjørgulv K. Bjåen i Vårt Land har intervjuet Tone Linn Wærstad om funnene i doktoravhandlingen hennes.                               

Publisert 14. sep. 2015 10:48

Journalist Kjetil Mæland i Nettavisen skriver 1.september 2015 om funnene i Tone Linn Wærstad sin doktoravhandling

Publisert 9. apr. 2010 15:07

Innvandrerkvinner har problemer med å vite hvilke rettigheter de har i forhold til blant annet diskriminering. Tina Nordstrøm ønsker et eget tiltak som kan hjelpe innvandrerkvinner som trenger juridisk bistand.