Publikasjoner

Anne Hellum, Julia Köhler-Olsen (red.).

Denne antologien tar for seg kvinne- og barnerettslige utfordringer i kjølvannet av økt innvandring, og kulturelt og religiøst mangfold.

Edited by: Anne Hellum, Shaheen Sardar Ali og Anne Griffiths.

This book approaches law as a process embedded in transnational personal, religious, communicative and economic relationships that mediate between international, national and local practices, norms and values.

- The adjudication of mahr in Scandinavian, English and French courts.

Studentavhandling av Lene Løvdal. Publisert i Kvinnerettslig skriftserie nr. 78/2009

Kommentarartikkel av Tone Wærstad. Tidsskrift for kjønnsforskning, nr. 3/2007

Studentavhandling av Tina Nordstrøm. Publisert i Kvinnerettslig skriftserie nr. 81/2009.

Studentavhandling av Rukhsana Ashraf (2008). Publisert i Kvinnerettslig skriftserie nr. 79/2009.

Artikkel av Anne Hellum, i: Anne Hellum og Kirsten Ketscher (red.), Diskriminerings- og likestillingsrett. Oslo: Universitetsforlaget, 2008.