Rettigheter og rettighetsinformasjon

Dette delprosjektet har to underprosjekter.

Publisert 21. feb. 2013 14:03

Bakgrunnen for prosjektet er den voksende interessen for informasjon om rettigheter i ulike pakistanske kvinnemiljøer i Oslo.

Publisert 21. feb. 2013 13:37

Prosjektet fokuserer på mangelen på statlige tiltak, og behovet for målrettet og tilrettelagt informasjon om diskrimineringsvernets innhold i ulike innvandrermiljøer.