Mastergradsprosjekter

Sist endret 11. sep. 2015 12:29 av Mari Gakkestad

Oppgaven er en komparativ studie av domstolenes håndtering av et begrep fra muslimske lands rett som ikke finnes i disse europeiske landenes rett.

Sist endret 11. sep. 2015 12:40 av Mari Gakkestad

Avhandlingen tar for seg norskpakistanske kvinners rett til arv etter norsk rett, med særlig fokus på retten til å sitte i uskiftet bo.

Sist endret 21. feb. 2013 14:47 av Guro Frostestad

Avhandlingen er en rettssosiologisk studie av hvordan arbeidsgivere tilrettelegger for minoritetskvinner på arbeidsplassen med sikte på å fremme likestilling, og hvordan kvinnene tiltakene retter seg mot har nytte av disse. 

Sist endret 21. feb. 2013 14:50 av Guro Frostestad

Hovedtema er minoritetskvinners rettigheter i ekteskap med norske menn. Kvinner som kommer til Norge gjennom ekteskap med norsk mann uten innvandringsbakgrunn har blitt en stadig viktigere innvandrergruppe i Norge.