Pasientsentrert IKT plattform for genomisk medisin (avsluttet)

Prosjektet skal utrede det juridiske rammeverket knyttet til utvikling av IKT-løsninger og prosesser for å innhente og ta i bruk genetisk informasjon i diagnostikk og forskning.

Om prosjektet

Institutt ved offentlig rett er delpartner i prosjektet, og skal fokusere på juridiske problemstillinger. Sentrale rettslige spørsmål vil være hvordan genetisk informasjon kan innhentes, lagres og anvendes i IKT-systemer.

Bakgrunn

Oslo Universitetssykehus er prosjekteier og leder prosjektet. Prosjektperioden er satt til 01.01.2016-31.12.2019 

Finansiering

Norges forskningsråd

 

 

Publisert 25. apr. 2017 08:53 - Sist endret 29. jan. 2020 11:28