Sak hos Kilden: Barn har rett til egen kjønnsidentitet

Også barn under 16 år har nå mulighet til å endre juridisk kjønn. Anniken Sørlie forsker på lovverkets innvirkning på hvordan barn og unge opplever egen identitet.

– Gjennom å samle inn historier, enten fra foreldre eller unge transpersoner, ser jeg på hvilke erfaringer de har gjort seg. Det jeg undersøker, er hvordan retten – i vid forstand – legger føringer for livene og identiteten deres.

Anniken Sørlies studie er en del av et større forskningsprosjekt om kjønnsidentitet og seksuell orientering i internasjonal og norsk rett (se faktaboks).

Da Sørlie begynte på doktorgraden i 2013, gjaldt fortsatt kravet om at man måtte ha diagnosen transseksualisme og gå gjennom kjønnsbekreftende behandling for å få endret fødselsnummer og dermed juridisk kjønn.

– Så fikk man altså en lov om endring av juridisk kjønn i 2016, som innebar at det holder å levere inn en egenerklæring for å få endret sitt juridiske kjønn. Også barn mellom 6 og 16 år kan nå få et nytt fødselsnummer, om foreldrene samtykker, forteller Sørlie.

Les saken Barn har rett til egen kjønnsidentitet på Kilden.no

Publisert 31. jan. 2017 13:59 - Sist endret 31. jan. 2017 14:01