Aktuelt

Anniken Sørlie
Publisert 20. juni 2019 12:41

H.M. Kongens gullmedalje tildeles en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Anniken Sørlie får medaljen for sin avhandling The right to gender identity. A grounded life cycle perspective.

Publisert 19. juli 2017 13:53

Andrea Gustafsson Grønningsæter har publisert en kronikk i Dagbladet om norske myndigheters vurdering av homofile asylsøkere, og masteroppgaven hennes ble referert til i Stortingets spørretime.

Publisert 22. juni 2017 14:22

Andrea Gustafsson som har skrevet masteroppgave innen forskningsprosjektet Kjønnsidentitet og seksuell orientering i internasjonal og nasjonal rett stiller spørsmålet 'hva er egentlig kjønn' i denne filmen.

Publisert 22. juni 2017 09:37

Hva har skjedd etter at Norge fikk et diskrimineringsvern for seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i 2014? På hvilke områder skjer diskriminering, og hvem opplever diskriminering? Ombudet oppsummerer hva som har skjedd etter tre år med loven. Professor Anne Hellum deltar i diskusjonen tirsdag 27. juni under Oslo Pride.

Publisert 12. mai 2017 14:12

Norske utlendingsmyndigheter jakter på skam, tabu og stigma når de skal vurdere asylsøkeres seksuelle orientering. Denne praksisen er problematisk og kan være i strid med menneskerettighetene, sier jurist.

Publisert 15. feb. 2016 13:30

Barn i Norge møter daglig på utfordringer når deres juridiske kjønn ikke stemmer overens med egen kjønnsidentitet. I Norge har ikke barna lov til å skifte kjønn før de er 18 år. Nå har det kommet et nytt lovforslag.