Nordic Journal of Human Rights med spesialutgave om seksuell orientering og kjønnsidentitet

Tidsskriftet Nordic Journal of Human Rights undersøker transpersoners rettigheter i Volume 33, Issue 4, 2015. 

Les hele omtalen av spesialtidsskriftet på Norsk senter for menneskerettigheters side.

Publisert 24. juni 2016 13:08