Barns rett til kjønnsidentitet

Hvilke rettigheter har barn og unge når deres identitet kommer i konflikt med det kjønnet de fikk tildelt ved fødselen?

  • Hvem definerer hvem barnet er?
  • Hvilke krav har barnet i møte med helsevesenet?
  • Har barn en rett til selv å bestemme sin kjønnsidentitet etter FNs barnekonvensjon?

Prosjektet «Kjønnsidentitet og seksuell orientering i internasjonal og nasjonal rett» ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo presenterer sin forskning på dette området.

Skeiv Ungdom, Redd Barna og professor og tidligere leder for FNs barnekomité, Kirsten Sandberg gir innspill.

Paneldeltakere

  • Vitenskapelig assistent Anders Sondrup
  • Stipendiat Anniken Sørlie
  • Professor Kirsten Sandberg
  • Avtroppende leder for Skeiv Ungdom Line Halvorsrud og
  • Spesialrådgiver for Redd Barna Sanne Hofman.

Ordstyrer: Luca Dalen Espseth

 

Arrangementet er åpent for alle interesserte.

Velkommen!

 

Emneord: Kjønn, Likestilling, jus, kjønnsidentitet, barn, barnekonvensjonen, Diskriminering, Menneskerettigheter
Publisert 5. juni 2015 11:30 - Sist endret 1. juni 2018 12:41