Juss på Pride House

Juss på Pride House er en foredragsrekke om hvordan kjønns- og seksualitetsmangfold kommer til uttrykk i norsk og internasjonal rett. I år er det tre foredrag.

Regnbueflagget brukes i mange kulturer som et symbol på mangfold og inkludering. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Bør vi innføre et tredje kjønn i Norge?
 
Stortinget behandler nå en lov som gjør det enkelt å endre juridisk kjønn. Men lovforslaget gir deg kun valg mellom mann og kvinne. Bør vi også innføre et tredje alternativ? Vi vil se på hvordan et tredje juridisk kjønnsalternativ fungerer andre steder i verden, og hvordan det kan se ut dersom vi innfører det i Norge.
 
Foredragsholder: Lars Arnesen, vitenskapelig assistent

 
LHBT-personers rett til asyl
 
Hvilke utfordringer møter personer som søker om asyl på grunnlag av sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet i Norge? I foredraget vil vi særlig se nærmere på hvilken betydning det har at en lhbt-person kan eller vil skjule sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet i hjemlandet sitt, og på hvordan utlendingsmyndighetene avgjør hvem som er lhbt-person.
Foredragsholder: Andrea Gustafsson, vitenskapelig assistent

 
Reproduksjon
 
Hvilke syn på kjønns- og familienormer kommer til utrykk i  norske regler om assistert befruktning? Hva sier reglene om lovgivers syn på morskap, farskap og hvilke krav som skal stilles til en familie? I hvilken grad inkluderes ulike identiteter? Foredraget vil se på utviklingen av dette regelverket, og hvilke argumenter som har formet reglene fra arbeidet med den første loven på midten av 1980-tallet frem til i dag.

Foredragsholdere: Ingvild Hulløen, vitenskapelig assistent og Anniken Sørlie, stipendiat


Pride House

Siden 2011 har arrangør av Oslo Pride, LLH Oslo og Akershus, Amnesty International Norge og over 30 ulike organisasjoner, bygget Pride House til å bli Norges største og viktigste arena for lhbtiq-politikk.

På Pride House-programmet finner du debatter, seminarer, workshops og andre kulturelle uttrykk, som setter LHBTI-/queer-politikk på agendaen.

 

Arrangør

Forskningsprosjektet Kjønnsidentitet og seksuell orientering i internasjonal og nasjonal rett og Pride House

 

Publisert 18. apr. 2016 10:20 - Sist endret 15. mai 2017 13:49