Nordisk likestillingsrett i endring

Nordisk likestillingsrett er hverken enhetlig eller statisk. Gjennom sammenligninger av de ulike nordiske landene, tar prosjektet sikte på å bidra til forståelsen av hvordan «likhet» er konstruert i likestillings- og diskrimineringslovgivning.

Illustrasjon av nordlys på himmelen i blått, grønt, gult og fiolett.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Om prosjektet

Rettsutviklingen i de nordiske landene må forstås i lys av den bredere konteksten rettsendringene skjer i. De rettslige, sosiale, politiske og økonomiske landskapene er dynamiske, og forbindelsene mellom nasjonale og internasjonale arenaer er mange.

Dybdestudier fra hvert enkelt land er en forutsetning for å kunne etablere rettsvitenskapelig, teoretisk og kritisk grunnlag for å diskutere både tidligere og pågående endringer. I tillegg til forskere fra VERDI samarbeides det her med forskere fra de øvrige nordiske landene.

Som del av prosjektet ble den nordiske kjønn og rett-konferansen 2019 arrangert i Oslo, med temaet «Nordic gender equality in transition: Anti-diskrimination laws, policies and practices revisited».

En engelskspråklig antologi om emnet, redigert av Anne Hellum, Ingunn Ikdahl og Vibeke Blaker Strand, er under arbeid, og det planlegges en forfattersamling høsten 2020.

Nordiske deltakere er professor Kirsten Ketscher (Danmark), professor Kevat Nousiainen (Finland), professor Brynhildur Flovenz (Island), professor Eva Maria Svensson (Sverige), Åsa Gunnarson (Sverige) og Lena Sveneus (Sverige).

Finansiering

Prosjektet har grunnfinansiering fra  forskergruppa VERDI, og har også fått støtte fra Letterstedtska Föreningen og UiO:Norden ved ReNEW.

Emneord: Likestilling, Diskriminerings- og likestillingsrett, Norden
Publisert 22. apr. 2020 13:16 - Sist endret 22. apr. 2020 13:18