Kvinners, barns og naturens rettigheter i miljøforvaltningen

Forskere ved Institutt for offentlig rett samarbeider med forskere fra Malawi, Zimbabwe og Kenya med å bygge opp et nytt regionalt Master og PhD program ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Nairobi. Prosjektet, som har som formål, å fremme bærekraftig utvikling i det sørlige og østlige Afrika, er finansiert av NORADs NORHED II program. Det går på tvers av fagområder som menneskerettigheter, kvinnerett, barnerett, miljø- og klimarett.

Et banner med påskriften "Wadzanai Comunity Development Trust, Empowering Women in Communities for a sustaiable future". Hengende over en tavle i et undervisningslokale.

Foto: Anne Hellum

Om prosjektet

Prosjektet «Kvinners, barns og naturens rettigheter i miljøforvaltning» ble I 2021 innvilget støtte til å utvikle et regionalt Master og PhD program ved Faculty of Law, University of Nairobi. Programmet, som fokuserer på miljøforvaltning på internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå går på tvers av fagområder som miljø- og klimarette, menneskerettigheter, kvinnerett og barnerett. Arbeidet med å bygge opp Master og PhD programmet startet i 2022 etter omfattende administrative forberedelser, herunder omorganisering av prosjektledelsen ved Universitetet i Nairobi.

Bildet kan inneholde: skjorte, vindu, anlegg, blad, botanikk.

Prosjektet er en videreføring av Avdeling for kvinnerett ved Institutt for offentlig retts langvarige samarbeid med the Southern and Eastern Regional Center in Women's Law (SEARCWL). Det bygger på forsknings- og undervisningssamarbeid vedrørende kvinners betydning for matvaresikkherhet i det sørlige og østlige Afrika, herunder retten til naturressurser som land og vann.

Prosjektet koordineres av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Nairobi under ledelse av dr. Sarah Kinyanjui og dr. Collins Odote. Deltakere ved IOR er professor Anne Hellum (leder), professor Christina Vogt og professor Kirsten Sandberg.

Mål

Prosjektet skal utvikle et Master og PhD program som har som overordnet mål å styrke flere av FNs bærekraftsmål, Det har som formål å bidra til:

  • En arbeidsstokk som kan foreta analyser av natur- og miljøforvaltning på internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå på tvers av områder som klima- og miljørett, naturressursrett, menneskerettigheter, kvinne- og barnerett.  
  • Opparbeiding av juridisk kunnskap som er relevant for realiseringen bærekraftsmål som utrydding av fattigdom og sult, stoppe klimaendring, rent miljø, rent vann og likestilling mellom kvinner og menn.
  • Utvikle erfarings- og praksisbasert juridisk forskning som bidrar til evidensbasert politikk innen forskningsprosjektets områder.
  • Fremme  likestilling mellom kjønnene og inkludering av kandidater med ulik sosial og etnisk bakgrunn til prosjektets master og PhD program.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Norad gjennom NORHED II-programmet med 20 millioner kroner og varighet 2021-2026.

Samarbeid

Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med Universitetet i Nairobi, Universitetet i Zimbabwe og Universitetet i Malawi.

Prosjektledelse og koordinering

Prosjektaktiviteter

Arbeidet med å bygge opp Master- og PhD-programmet startet i 2022 etter omfattende administrative forberedelser, herunder omorganisering av prosjektledelsen ved Universitetet i Nairobi.

For full oversikt over aktiviteter, se prosjektets engelske nettsider.

 

 

 

Publisert 9. juni 2022 19:27 - Sist endret 28. aug. 2022 23:54