Kvinners, barns og naturens rettigheter i miljøforvaltningen

Forskere ved Institutt for offentlig rett skal i samarbeid med forskere fra Malawi, Zimbabwe og Kenya bygge opp et Master og PhD program ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Nairobi. Prosjektet går på tvers av fagområder som kvinnerett, barnerett og miljørett.

Et banner med påskriften "Wadzanai Comunity Development Trust, Empowering Women in Communities for a sustaiable future". Hengende over en tavle i et undervisningslokale.

Foto: Anne Hellum

Om prosjektet

Prosjektet Kvinners, barns og naturens rettigheter i miljøforvaltningen (Women's, Children's and Nature's Rights in Environmental Governance) ble i 2021 innvilget støtte til å utvikle et regionalt Master- og PhD-program som går på tvers av fagområder som kvinnerett, barnerett og miljørett ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Nairobi. Prosjektet er en videreføring av Instituttets langsiktige samarbeid med the Southern and Eastern Regional Center in Women's Law (SEARCWL ) ved Universitet i Zimbabwe, Faculty of Law, University of Nairobi og Faculty of Law, Chancellor's College i Malawi.

Prosjektet koordineres av Universitetet i Nairobi, Kenya under ledelse av dr. Sarah Kinyanjui og dr. Collins Odote. Deltakere ved IOR er professor Anne Hellum (leder), professor Christina Vogt og professor Kirsten Sandberg.

Mål

Prosjektet skal utvikle et master- og PhD-program som har som overordnet mål å styrke flere av FNs bærekraftsmål, gjennom å bidra til:

  • En bedre kvalifisert arbeidsstokk innen naturressursrett, klima- og miljørett samt kvinner og barns rettigheter innen natur- og miljøforvaltningen.
  • Opparbeiding av juridisk kunnskap som er relevat for realiseringen av de aktuelle bærekraftsmålene
  • Utvikle erfarings- og praksisbasert juridisk forskning som bidrar til evidensbasert politikk innen forskningsprosjektets områder
  • Fremme likestilling mellom kjønnene og inkludering av kandidater med ulik sosial og etnisk bakgrunn innen programmets områder.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Norad gjennom NORHED II-programmet med varighet 2022-2026.

Samarbeid

Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med Universitetet i Nairobi, Universitetet i Zimbabwe og Universitetet i Malawi.

 

 

Publisert 9. juni 2022 19:27 - Sist endret 2. aug. 2022 12:05